CAIR-lab

CAIR-Lab är ett unikt innovationslaboratorium helt inriktat på att utveckla kliniska applikationer som nyttjar artificiell intelligens (AI); "Clinical AI Research-Laboratory" (CAIR-Lab).

Bakgrund


AI har under de senaste åren gjort stora framsteg, och utvecklingen av olika applikationer har bara under det senaste året varit lavinartad. När vi började med AI 2014 var det en teknisk kuriositet som nu har utvecklats till ett praktiskt verktyg som används dagligen både privat och i yrkeslivet.
Potentialen att använda AI-applikationer inom klinisk sjukvård identifierades tidigt och börjar nu bli ett etablerat forskningsområde. Antalet publikationer om medicinsk AI femdubblades från 2017 till 2022, då nästan 70 000 artiklar registrerades i PubMed.
Trots denna intensiva forskningsaktivitet är det få AI-innovationer som tar steget från forskningsprojekt till klinisk applikation och tas i bruk på sjukhusen. Att framgångsrikt etablera en klinisk AI-applikation är komplext och många vitt skilda steg måste genomgås.
Det första steget innebär utveckling av AI-modellen, vilket kräver både klinisk och teknisk kompetens för att identifiera ett relevant problem och frågeställning samt tillgång till nödvändig data. Nästa steg är att ta AI-modellen till ett egenutvecklat pilotprojekt och sedan vidare genom CE-märkningsprocessen för att skala upp för bredare användning.
För att framgångsrikt genomföra detta krävs:
1.    Ett tydligt behov och nytta i den kliniska verksamheten
2.    Ett nära samarbete med sjukhusets IT-avdelning
3.    Juridisk expertis med erfarenhet av MDR och CE-märkning
4.    En länk till kommersiella aktörer
 

Dekorativ bild
Foto: Pixabay.

CAIR-Lab hittills

CAIR-Lab startade 2021, men vår erfarenhet av AI-forskning sträcker sig tillbaka till 2014 då vi började med AI-tolkning av ortopediska röntgenbilder och var först i världen att publicera inom detta område 2017. Vårt första pilotprojekt med AI-stödd röntgenbildstolkning lanserades 2019. Sedan starten har vi drivit flera projekt inom olika medicinska områden. CAIR-Lab är en del av Clinicum på Karolinska Institutet och är förlagt på Danderyds sjukhus och KIDS.

Nationellt nätverk av AI-noder

CAIR-Lab arbetar nu för att etablera noder på andra sjukhus i övriga Sverige. Målet är att skapa ett nätverk för samarbete och kunskapsutbyte om klinisk AI.
 

Kontakt

E-post till CAIR-lab: cair@kids.ki.se

Profile image

Max Gordon

Anknuten till Forskning;Adjungerad Lektor
Profile image

Martin Magnéli

Anknuten till Forskning
MG
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2024-06-27