Institutionen för global folkhälsa

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Vid institutionen finns 9 forskargrupper, runt 80 forskarstuderande och cirka 140 anställda. Innan 1 december 2019 hette vi institutionen för folkhälsovetenskap (PHS).

Aktuell forskning och aktiviteter

Doktorander berättar om sin forskning och Agenda 2030

Anders Klingberg, Juliet Aweko och Patricia Eustachio Colombo berättar om sina forskningsprojekt som doktorander vid institutionen samt hur de relaterar till Agenda 2030 för hållbar utveckling. Filmen är på engelska. 

De globala målen för hållbar utveckling är en samling av 17 globala mål, som antogs 2015 av världens ledare. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Institutionskalender