Den långsiktiga konsekvensen av mödra- och neonatal sjuklighet – Team Neda Razaz

Vi är specialiserade på att länka och analysera stora datamängder i Sverige och Kanada för att förstå rollen av moderns och faderns kroniska sjukdom under graviditeten, samt läkemedelsanvändning för mödrar och spädbarn under graviditet, förlossning och postpartumperioden, och därefter under hela moderns och barnets livstid. Vidare undersöker vi neonatala och behandlingsfaktorer som påverkar risken för neuroutveckling och somatiska utfall i barndomen och tidig vuxen ålder.

Den långsiktiga konsekvensen av mödra- och neonatal sjuklighet

Våra forskningsintressen inom perinatal/reproduktiv epidemiologi syftar till att förbättra vår förståelse av riskfaktorer i tidiga liv och den kedja av händelser som leder till neuroutvecklings- och somatiska störningar, ofta livslånga störningar. Sådan kunskap är en förutsättning för primärprevention.

Vår nuvarande forskning fokuserar på tre områden: (i) förstå rollen av moderns och faderns kroniska sjukdom under graviditeten, och läkemedelsanvändning på neuroutvecklings- och somatiska utfall hos avkommor; (ii) undersöka neonatal och faktorer och interventioner som påverkar risken för neuroutveckling och kardiovaskulära utfall i barndomen och tidig vuxen ålder; och (iii) undersöka inverkan av allvarlig mödra- och neonatal sjuklighet på långsiktiga hälsoresultat hos kvinnor och deras avkomma.

Pågående projekt

 • Chronic diseases in mothers and risks of neuro-developmental disorders in offspring.
 • Prevalence of chronic illness during pregnancy in Sweden and Canada, 1999-2019.
 • The impact of obstetrics and neonatal interventions on neurodevelopmental and psychiatric outcomes in preterm infants.
 • Neonatal morbidity and treatments and subsequent risk of developing cardiovascular diseases in childhood and early adulthood.
 • Long-term consequences of severe maternal morbidity during pregnancy.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

 • The Swedish Research Council
 • The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE)
 • Karolinska Institutet
 • Region Stockholm (ALF)
 • The Swedish Heart and Lung Foundation
 • Åke Wibergs stiftelse

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Samarbeten

 • University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  In collaborating with a team of scientist from the University of British Columbia, I am carrying out my funded research program, investigating the role of maternal chronic illness and medication use during pregnancy and risk of neurodevelopmental and somatic outcomes in offspring.
 • The Vulnerable Newborn Measurement collaboration.
  The Vulnerable Newborn Measurement Collaboration is an international collaboration initiated by John Hopkins University (JHU) and the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) with the aim to undertake individually linked analyses of national data systems in order to describe the prevalence and mortality for various vulnerable newborn phenotypes based on birthweight, gestational age and small for gestational age.
 • SCAN-AED: Nordic register-based study of antiepileptic drugs in pregnancy.
  I am part of an international collaboration aiming to investigate the association between in utero exposure to antiepileptic drugs and maternal mortality and sever maternal morbidity.
 • University of Manitoba, Winnipeg, Canada.
  In collaboration with Dr.Ruth Ann Marrie from the University of Manitoba, Canada we are working on an international project evaluating the risk of peripartum mental illness in women and men with multiple Sclerosis.
Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Reproduktionsmedicin och gynekologi
NR
Innehållsgranskare:
2024-03-25