Cellulär metabolism – Forskargrupp Roland Nilsson

Vår forskningsgrupp arbetar med detaljerade analyser av cellens metabolism med hjälp av moderna mättekniker och matematiska modeller.

Cellulär metabolism

Metabolism är den process där celler omvandlar näringsämnen till energi och till produkter som kroppen behöver. Våra cellers metabolism är ännu till stor del outforskad, då det är tekniskt utmanande att mäta metabola processer direkt i levande celler och kroppsvävnader. För att tackla detta problem använder vi oss av moderna mättekniker som isotopspårning och högupplöst mass-spektrometri, kombinerat med matematiska modeller som hjälper oss att tolka de stora mängder mätdata som genereras. Dessa tekniker ger oss en djupare och mer kvantitativ förståelse för hur kroppens celler bearbetar näringsämnen och utvinner energi, hur metabolism skiljer sig mellan olika celltyper, och hur metabolism förändras vid sjukdom.

Viktiga medicinska tillämpningar är bland annat cancermetabolism, där enzym som aktiveras i cancerceller kan utgöra målmolekyler för cancerbehandling; samt metabolism i fettlever, en vanlig sjukdom där metabola förändringar kan orsaka inflammation och leverskador. Vi arbetar också i samarbetsprojekt med andra forskargruppen, där vi bidrar med expertis på metabolism och mätteknik.

Publikationer

Utvalda publikationer

Nyckelord:
Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610) Cell- och molekylärbiologi
RN
Innehållsgranskare:
2024-03-25