Renal Medicine at Novum (Baxter Novum) – Bengt Lindholms grupp

Renal Medicine at Novum (tidigare kallad Baxter Novum) är en sektion inom enheten för medicinska njursjukdomar. Vi bedriver klinisk forskning inom njurmedicin, med inriktning på kronisk njursvikt, dess komplikationer såsom hjärt-kärlsjukdom, metabola störningar, malnutrition, och inflammation, och dess behandling framför allt dialys och särskilt peritonealdialys.

Renal Medicine at Novum bygger på de goda förutsättningarna för forskningssamarbete vid Novum forskningspark i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Gruppen har cirka 10 - 15 medarbetare, de flesta utländska gästforskare. Vi publicerar varje år cirka 20 originalarbeten och 10 översiktsartiklar eller bokkapitel och dess medarbetare medverkar aktivt med föredrag och abstracts vid internationella möten.

Bengt Lindholm, nefrolog, docent och senior forskningsspecialist är sedan 1995 chef för sektionen Renal Medicine at Novum som är en del av medicinska njursjukdomar (chef Peter Stenvinkel). 

Bengt Lindholm var under många år kliniskt verksam som nefrolog på njurmedicinska kliniken Huddinge sjukhus och var överläkare och klinikchef vid njurmedicinska kliniken, Huddinge sjukhus 1990–1992.  Han var Director Scientific Affairs Europe vid Baxter Healthcare´s Renal Division 1992 – 2022 och adjungerad professor i medicinska njursjukdomar 2007–2019.

Finansiering

Forskningsenheten har sedan 1995 erhållit stöd av Baxter Healthcare som är ett ledande sjukvårdsföretag med en stark ställning inom njursjukvårdsområdet bland annat när det gäller peritonealdialys. Under senare delen av 2024 förutses Baxter Healthcare genomgå förändringar med syfte att renodla verksamheten.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknologi, Karolinska Institutet, Renal Medicine at Novum (Baxter Novum), Hälsovägen 7, Novum plan 5, Huddinge, 141 57

Postadress

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknologi, Karolinska Institutet, Renal Medicine at Novum (Baxter Novum), M99 Karolinska Huddinge, Stockholm, 14186