Bengt Lindholm

Bengt Lindholm

Senior Forskningsspecialist
E-postadress: bengt.lindholm@ki.se
Telefon: +46852482875
Besöksadress: Baxter Novum, Hälsovägen 7, plan 5, 14157 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLT Med njursjukdomar Baxter Novum, 141 86 Stockholm

Om mig

 • Bengt Lindholm, nefrolog, docent och senior forskningsspecialist är sedan 1995 chef för sektionen Renal Medicine at Novum (tidigare enheten Baxter Novum) som är en del av enheten medicinska njursjukdomar. Han var tidigare verksam som överläkare och klinikchef njurmedicinska kliniken Huddinge sjukhus 1990–1992, adjungerad professor medicinska njursjukdomar, Clintec 2007–2019 och Director Scientific Affairs Europe vid Baxter Healthcare´s Renal Division 1992 – 2022.

Forskningsbeskrivning

 • Bengt Lindholm bedriver klinisk forskning inom njurmedicin, med inriktning på kronisk njursvikt, dess komplikationer såsom hjärt-kärlsjukdom, metabola störningar, malnutrition, och inflammation, och dess behandling framför allt dialys och särskilt peritonealdialys.

  peritonealdialys.

  Är mars 2024 författare/medförfattare av cirka 775 publikationer inklusive 30 bokkapitel  

 • Enligt Google Scholar Hirsch index 113.

  https://orcid.org/0000-0003-4269-4293

  https://scholar.google.com/citations?hl=sv&

 • user=n61zZ60AAAAJ  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • www.researchgate.net/profile/Bengt_Lindholm

Undervisning

 • Bengt Lindholm har varit huvudhandledare 

 • (n=11) eller bi-handledare 
 • (n=10) för 21 avhandlingsarbeten vid KI och handledare för mer än 50 post docs från andra länder. Han har varit opponent eller betygsnämndsledamot för 28 avhandlingsarbeten i Sverige eller utomlands. Han har varit inbjuden talare vid mer än 400 internationella konferenser och forskningsseminarier i andra länder. 
 • Professional engagement and awards

  1995 Secretary General Int Soc Peritoneal Dialysis (ISPD) congress Stockholm 1998 Honorary Member Polish Society of Nephrology 1998 2006 Life-Time Achievement Award in Peritoneal Dialysis, Annual Dialysis Conference 2012 Honorary Member Spanish Society of Nephrology 2013-2019 European Society of Artificial Organs Board member (ESAO) 2015 Medal IBIB PAN Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland 2017 Distinguished Fellow of the ERA-EDTA (FERA) 2022 Bengt Rippe Research Prize

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI