Daniel Falkstedt

Daniel Falkstedt

Senior Forskare | Docent
Telefon: +46852487506
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Falkstedt, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är senior forskare och docent i folkhälsovetenskap, och bedriver
  epidemiologisk forskning med koppling till yrken, arbetsförhållanden,
  socioekonomiska faktorer, livsstil etc. Hjärt-kärlsjukdomar och psykisk
  ohälsa, inklusive suicid, har hittills varit i fokus, men även utfall i
  termer av utslagning från arbetsmarknaden pga ohälsa. Jag undervisar i
  folkhälsovetenskap och epidemiologi på grund- och avancerad nivå, och är
  förnärvarande ansvarig för en magisterkurs om arbetsorganisation och
  hälsa. Jag har examinerat flera doktorander inom folkhälsovetenskap, och
  jag har också i flera år varit involverad i organisering av
  lärandeaktiviteter på forskarutbildningsnivå.

   

 • Docent i folkhälsovetenskap
  Fil.dr. (Yrkesmedicin &

 • folkhälsovetenskap), Karolinska Institutet
  Fil.mag. (huvudämne psykologi), Stockholms universitet

Forskningsbeskrivning

 • Projektledare:

   

 • A Sustainable Working Life for All - Challenges and Future Opportunities 


 • (SWOP), a research program during 2022-2027 funded by Swedish Research
  Council for Health, Working Life and Welfare (Forte)/

   

 • The occurrence of mental disorders across occupations and work environments 


 • in Swedish males and females: A longitudinal perspective (funded by Swedish
  Research Council for Health, Working Life and Welfare [Forte])

   

 • Projektmedarbetare:

   

 • Can workrelated exposures during life explain the increasing social gradient in cardiovascular disease? (funded by Swedish
  Research Council for Health, Working Life and Welfare [Forte])

   

 • Emotional demands at work, mental and cardiovascular health consequences and labor market exit – identifying a novel aspect of psychosocial work exposure for prevention (funded by KI/AFA)

   

 • Social inequalities in health and labor market attachment among older 


 • workers – the importance of childhood circumstances and physical and
  psychosocial work environments over the entire working life (funded by the
  Swedish Research Council [Vetenskapsådet])

   

 •  

 •  

Undervisning

 • Nuvarande kursansvar:
  Arbetsorganisation, 7, 5 hp (Magisterprogrammet i arbete och hälsa)/

   

 • Tidigare kursansvar:
  Vetenskapsteori, 2, 5 hp (Mastersprogrammet i folkhälsovetenskap)/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2019
 • Filosofie Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI