Forskargrupper

Karolinska Institutet har ungefär 800 grupper och enheter inom forskning fördelade på 22 institutioner och tre institutions- eller campusgrupper. Just nu arbetar vi med att införa en ny databas som ska göra det lättare att hitta information om vår forskning. Under våren 2024 kommer grupperingar som bedriver forskning att presenteras efter ämne på den här webbsidan.

Möt några av våra forskgruppsledare