Scanner Skares forskargrupp

Stefan Skares forskargrupp

Neuroradiologi – MR-fysik

Forskargruppen består av MR-fysiker på Karolinska Universitetssjukhuset och GE Healthcare som gemensamt bedriver utveckling av nya bildtagningsmetoder för MR (magnetkamera) inom neuroradiologi.