Skip to main content

Stefan Skares forskargrupp

Neuroradiologi – MR-fysik

Forskargruppen består av MR-fysiker på Karolinska Universitetssjukhuset och GE Healthcare som gemensamt bedriver utveckling av nya bildtagningsmetoder för MR (magnetkamera) inom neuroradiologi. Utvecklingsarbetet består i mjukvarutveckling och omfattar både MR-kamerans bildtagningsprocess (s.k. pulssekvenser) samt efterföljande bildkorrektioner och bildrekonstruktioner, med integration i klinisk miljö. Kriteriet för utvecklingsprojekt inom gruppen är att de ska kunna implementeras i klinisk drift på patienter och lösa ett klinisk behov, och idag tas ca 20% av bilderna på Neuroradiologiska kliniken med egenutvecklad teknik. De metoder som utvecklas kan även komma andra kliniker och sjukhus till nytta.

Forskningsprojekt

MR är en långsam bildtagningsmetod, där varje bildserie typiskt tar flera minuter att samla in, vilket ställer stora krav på patienten att ligga still, och en MR-undersökning tar normalt 30-60 min. Forskargruppen har huvudsakligen två större forsknings- och utvecklingsprojekt för att hantera detta problem. Det ena är snabbare bildtagning, genom att utveckla accelerationstekniker (SMS - simultaneous multi-slice) för de 2D pulssekvenser som används kliniskt. Detta syftar till att reducera bildtagningstiden för varje bildserie, vilket både ger mindre risk för huvudrörelser under bildtagningen samt kortare MR-undersökningar. Det andra , och mest centrala, projektet är prospektiv (och retrospektiv) rörelsekorrektion för flertalet av de MR-bildkontraster som används kliniskt, så att patienter kan röra huvudet fritt vid MR-undersökningen utan att den diagnostiska kvaliteten påverkas. Det är speciellt intressant för MR-undersökingar av hjärnan på barn, där målsättningen är att drastiskt kunna minska användningen av narkos.

Utvalda publikationer

26117701

24733744

24647997

23359357

17457876

Gruppmedlemmar

Johan BerglundForskarassistent
Ola NorbeckForskarstuderande
Henric RydénForskarstuderande
Stefan SkareAnknuten, Forskargruppsledare
Tim SprengerAnknuten