Robert Harris forskargrupp

This page in English

Immunoterapi

Vi strävar efter att tillämpa nya behandlingsmetoder som kommer från experimentella studier till människans kliniska miljö.

Vår forskning

Gruppen för immunoterapi ägnar sig åt undersökning av patogener av autoimmuna sjukdomar, inklusive multipel skleros (MS), typ I diabetes (T1DM) och reumatoid artrit (RA), och att utveckla nya terapier för dessa sjukdomar. Dessa representerar några av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden och utgör en enorm börda för hälsobudgetar världen över.

De terapier som för närvarande används har bara en liten fördel för de flesta patienter och behovet av nya terapeutiska ingrepp är därför av största vikt. Genom studier av experimentella sjukdomar strävar vi efter att tillämpa denna kunskap till den kliniska situationen.

Vi genomför ett starkt sammanlänkat forskningsprogram som syftar till att tillämpa kunskap från projekt inom grundforskning i en klinisk miljö. Dessa mål kan sammanfattas som:

  • Karakterisering av de immuna mekanismer som ligger bakom autoimmuna sjukdomar
  • Definiera de biokemiska och immunologiska grunderna för autoantigenicity av självproteiner
  • Utveckling av nya terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar

Forskningsprojekt

  • Vilka immunologiska mekanismer styr utvecklingen av en autoimmun sjukdom?
  • Varför uppkommer autoimmunitet till att börja med?
  • Hur kan vi dämpa eller bota sjukdomarna?

Utvalda publikationer

Sweet and sour--oxidative and carbonyl stress in neurological disorders.
Harris R, Amor S
CNS Neurol Disord Drug Targets 2011 Feb;10(1):82-107

TNF production in macrophages is genetically determined and regulates inflammatory disease in rats.
Gillett A, Marta M, Jin T, Tuncel J, Leclerc P, Nohra R, et al
J. Immunol. 2010 Jul;185(1):442-50

Characterization of Multiple Sclerosis candidate gene expression kinetics in rat experimental autoimmune encephalomyelitis.
Thessen Hedreul M, Gillett A, Olsson T, Jagodic M, Harris R
J. Neuroimmunol. 2009 May;210(1-2):30-9

Differential regulation of central nervous system autoimmunity by T(H)1 and T(H)17 cells.
Stromnes I, Cerretti L, Liggitt D, Harris R, Goverman J
Nat. Med. 2008 Mar;14(3):337-42

Malondialdehyde modification of myelin oligodendrocyte glycoprotein leads to increased immunogenicity and encephalitogenicity.
Wållberg M, Bergquist J, Achour A, Breij E, Harris R
Eur. J. Immunol. 2007 Jul;37(7):1986-95

Gruppmedlemmar

Jinming HanForskarstuderande
Robert HarrisForskargruppsledare, Professor
Sebastian LewandowskiAnknuten
Bodo LippitzAnknuten
Harald LundAnknuten
Gunborg Linnéa PalmeForskarstuderande
Melanie PieberDoktorand, Forskarstuderande
Kelly Lynne ShafferForskarstuderande
Dan SunnemarkAnknuten
Xingmei ZhangAnknuten
Keying ZhuForskarstuderande

ImmunologiKlinisk neurovetenskap