Mats J. Olssons forskargrupp

Människans luktperception

Mats J. Olssons Forskargrupp, The Human Olfaction Group, studerar det mänskliga luktsinnet och fokuserar på beteendemässiga effekter av kemoreception.

De övergripande målen för Mats J. Olssons grupp är att beskriva hur vi bearbeter olika luktämnen perceptuellt, kognitivt och emotionellt. Dessutom undersökers hur kroppslukt, eller element däruti, kan kommunicera information mellan människor.

Forskningsprojekt

  • Kan man med luktsinnet identifiera en gärningsman?
  • Hur integreras luktande molekyler till en samfälld lukt?
  • Kan vi med luktsinnet känna av om någon är sjuk?

Utvalda publikationer

Communication of health in experimentally sick men and women: A pilot study.
Lasselin J, Lekander M, Paues-Göranson S, Olsson M, Axelsson J
Psychoneuroendocrinology 2018 Jan;87():188-195

Identification of acutely sick people and facial cues of sickness.
Axelsson J, Sundelin T, Olsson M, Sorjonen K, Axelsson C, Lasselin J, et al
Proc. Biol. Sci. 2018 01;285(1870):

Behavioral and neural correlates to multisensory detection of sick humans.
Regenbogen C, Axelsson J, Lasselin J, Porada D, Sundelin T, Peter M, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017 06;114(24):6400-6405

A mammalian blood odor component serves as an approach-avoidance cue across phylum border - from flies to humans.
Arshamian A, Laska M, Gordon A, Norberg M, Lahger C, Porada D, et al
Sci Rep 2017 Oct;7(1):13635

Yawning, a thermoregulatory mechanism during fever? A study of yawning frequency and its predictors during experimentally induced sickness.
Marraffa A, Lekander M, Solsjö P, Olsson M, Lasselin J, Axelsson J
Physiol. Behav. 2017 Dec;182():27-33

Nosewitness identification: effects of negative emotion.
Alho L, Soares S, Ferreira J, Rocha M, Silva C, Olsson M
PLoS ONE 2015 ;10(1):e0116706

The scent of disease: human body odor contains an early chemosensory cue of sickness.
Olsson M, Lundström J, Kimball B, Gordon A, Karshikoff B, Hosseini N, et al
Psychol Sci 2014 Mar;25(3):817-23

Mind over age--stereotype activation and olfactory function.
Miller S, Gordon A, Olsson M, Lundström J, Dalton P
Chem. Senses 2013 Feb;38(2):167-74

The smell of age: perception and discrimination of body odors of different ages.
Mitro S, Gordon A, Olsson M, Lundström J
PLoS ONE 2012 ;7(5):e38110

The testing effect as a function of explicit testing instructions and judgments of learning.
Jönsson F, Hedner M, Olsson M
Exp Psychol 2012 Jan;59(5):251-7

Olfactory working memory: effects of verbalization on the 2-back task.
Jönsson F, Møller P, Olsson M
Mem Cognit 2011 Aug;39(6):1023-32

Gruppmedlemmar 

Mats J Olsson

Professor