A picture of a brain in a textbook

Avdelningen för psykologi

Psykologi är läran om människans tankar, känslor och beteenden och hur dessa olika komponenter hänger samman och samspelar med varandra. Vid Avdelningen för psykologi bedriver vi både forskning och undervisning samt anordnar med jämna mellanrum semianarier i detta ämne.

Foto: Martin Larsson
Grafisk ikon för studentbostäder Foto: N/A

Adressuppgifter

Avdelningen för psykologis besöksadress är:

Nobels väg 9 

171 65 Solna

 

Vi har samma postadress som besöksadress, för att skicka brev eller paket.