Skip to main content

John Axelssons forskargrupp

Sömn, kognition och hälsa

I dagens 24-timmarssamhälle är kraven höga på kontinuerlig service, information, hälsovård, säkerhet och transport. Skiftarbetare, arbetande småbarnsföräldrar, dataspelande ungdomar eller optimister som tror att dygnet har 28 timmar är alla exempel på individer där en god 8-timmarssömn är en utopi.

John Axelssons grupps forskning vill vi öka kunskapen och medvetenheten om hur sömnen i det moderna samhället påverkar vår biologi, kognition och hälsa. Ett huvudfokus är att undersöka hur störd sömn påverkar oss både kortsiktigt och långsiktigt med hänsyn till immunfunktion, ämnesomsättning, hur vi upplever vår hälsa och risk för att utveckla metabola sjukdomar. John Axelssons grupp forskar även om hur störd sömn påverkar kognitiva processer och hur vi interagerar med andra individer. En av gruppens doktorander, Bianka, driver även projekt av hur immunsystemet påverkar hjärnaktivitet, hälsoupplevelser och smärtreglering.

John Axelssons grupp är starkt tvärvetenskaplig vilket speglas av de olika forskningsmetoder som används - allt från fotografering av individer med sömnbrist till att ge injektioner med bakterierester för att studera hjärnfunktion i fMRI när man känner sig sjuk (blir män verkligen mer sjuka än kvinnor?). John Axelssons grupp anser att det är viktigt att använda nya insikter inom området och arbetar aktivt med att förbättra sömn, dagtidsfunktion och hälsa. Gruppen har ett antal projekt som passar för studentuppsatser.

Forskningsprojekt

  • Hur påverkar otillräckligt med sömn kognitiv förmåga och sociala interaktioner?
  • Hur övergår kognitiva funktioner till deras normala tillstånd under uppvaknande från sömn?
  • Hur påverkar sömn mottagligheten och återhämtningen från akuta infektioner?
  • Hur fungerar sjukdomsundvikande, och vilka är mekanismerna bakom detta?

Forskningsgruppen i media

Utvalda publikationer

Health consequences of shift work and insufficient sleep.
Kecklund G, Axelsson J
BMJ 2016 Nov;355():i5210

Why sickness hurts: A central mechanism for pain induced by peripheral inflammation.
Karshikoff B, Jensen K, Kosek E, Kalpouzos G, Soop A, Ingvar M, et al
Brain Behav. Immun. 2016 Oct;57():38-46

Effect of long-term sleep restriction and subsequent recovery sleep on the diurnal rhythms of white blood cell subpopulations.
Lasselin J, Rehman J, Åkerstedt T, Lekander M, Axelsson J
Brain Behav. Immun. 2015 Jul;47():93-9

Effects of sustained sleep restriction on mitogen-stimulated cytokines, chemokines and T helper 1/ T helper 2 balance in humans.
Axelsson J, Rehman J, Akerstedt T, Ekman R, Miller G, Höglund C, et al
PLoS ONE 2013 ;8(12):e82291

Beauty sleep: experimental study on the perceived health and attractiveness of sleep deprived people.
Axelsson J, Sundelin T, Ingre M, Van Someren E, Olsson A, Lekander M
BMJ 2010 Dec;341():c6614

Gruppmedlemmar

Anahita Geranmayeh

Forskningsassistent

Benjamin Holding

Postdoktor

Tina Sundelin

Postdoktor

Michael Ingre

Projektsamordnare