Johan Francks forskargrupp

This page in English

Behandling av beroende

Orsakerna till beroendesjukdomar är komplexa och många faktorer bidrar till och underhåller beroende av både droger och naturliga belöningar, däribland den totala exponeringen för drogen och olika drogrelaterade stimuli. Vår forskargrupp studerar nya farmakologiska behandlingar för alkohol- och amfetaminberoende. Vi utvecklar även behandling för personer med ADHD och substansberoende. Vi samarbetar med forskare i psykoterapi, epidemiologi, genetik och infektionssjukdomar.

Vi undersöker effekterna av läkemedel på drogsug, drogsökande beteende och återfall i droganvändning hos patienter med beroendesjukdom. Genom att kombinera experimentella modeller och placebokontrollerade kliniska prövningar i naturliga miljöer arbetar vi för att minska glappet mellan identifiering av möjliga läkemedel, säkerhetsstudier på patienter och kliniska prövningar av effekt.

Vi arbetar med tre kliniska populationer: patienter med amfetaminberoende, patienter med alkoholberoende och patienter med ADHD och samtidigt substansberoende. För närvarande expanderar vi vårt område till att studera behandlingsmetoder för opioid-beroende patienter, samt till utvärdering av Stockholms sprutbytesprogram för injicerande droganvändare.

Forskningsprojekt

Alkoholberoende

 • Kliniska prövningar av nya läkemedelssubstanser för att förebygga återfall i alkoholberoende
 • Mänsklig laboratoriestudie av stimuliinducerat sug efter amfetamin
 • Mänsklig laboratoriestudie av stimuli- och alkoholinducerat sug efter alkohol
 • PET neuroradiologi av anpassningar i hjärnans glutamatsystem efter långvarig tung alkoholkonsumtion
 • Studier av nya läkemedelskandidater för alkoholsökande beteende

Amfetaminberoende och samsjuklighet

 • Funktionell neuroradiologi (fMRI) hos patienter med amfetaminberoende
 • Opioida mekanismer vid amfetaminberoende
 • Klinisk prövning av långtidsverkande metylfenidat hos amfetaminberoende patienter med en kriminell livsstil
 • Europeisk prevalensstudie om ADHD bland patienter med missbruksproblematik (ICASA samarbete)
 • Prevalens av ADHD bland kvinnor dömda till fängelse i Sverige
 • Hälsoekonomiska analyser av ADHD-behandling hos patienter med drogmissbruk och ADHD

Annat

 • Genetiska riskfaktorer för amfetaminberoende
 • Utvärdering av Stockholms sprutbytesprogram
 • Klinisk prövning av mentaliseringsbaserad behandling (MBT) hos patienter med drogmissbruk och borderline personlighetsstörning

Utvalda publikationer

Factors Associated With Adherence to Methylphenidate Treatment in Adult Patients With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Substance Use Disorders.
Skoglund C, Brandt L, Almqvist C, DʼOnofrio B, Konstenius M, Franck J, et al
J Clin Psychopharmacol 2016 Jun;36(3):222-8

Determination of amphetamine and methylphenidate in exhaled breath of patients undergoing attention-deficit/hyperactivity disorder treatment.
Beck O, Stephanson N, Sandqvist S, Franck J
Ther Drug Monit 2014 Aug;36(4):528-34

Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder and drug relapse in criminal offenders with substance dependence: a 24-week randomized placebo-controlled trial.
Konstenius M, Jayaram-Lindström N, Guterstam J, Beck O, Philips B, Franck J
Addiction 2014 Mar;109(3):440-9

Pharmacotherapy for alcohol dependence: status of current treatments.
Franck J, Jayaram-Lindström N
Curr. Opin. Neurobiol. 2013 Aug;23(4):692-9

Effects of amphetamine on the human brain opioid system--a positron emission tomography study.
Guterstam J, Jayaram-Lindström N, Cervenka S, Frost J, Farde L, Halldin C, et al
Int. J. Neuropsychopharmacol. 2013 May;16(4):763-9

Gruppmedlemmar

Yakoub Aw Aden AbdiAnknuten
Rebecka BromanAnknuten
Christoffer BrynteForskarstuderande
Nasim CaspilloAnknuten
Amir EnglundAnknuten
Johan FranckProfessor/överläkare
Maria GarkeForskarstuderande
Jeanette GeorgievaAnknuten
Joar GuterstamAnknuten
Anders HammarbergAnknuten
Ulric HermanssonUniversitetslektor, adj
Per HolmbergForskarstuderande
Karin HylandForskarstuderande
Stina IngessonForskarstuderande
Nils IsacssonAnknuten
Simon JangardAnknuten
Daniel Kardefelt WintherAnknuten, Postdoc
Lotfi KhemiriForskarstuderande
Per Bertil KonradssonForskarstuderande
Maija KonsteniusAnknuten
Åsa MagnussonUniversitetsadjunkt, adj
Anna PerssonForskarstuderande
Ulf RydbergAnknuten
Christina Scheffel BirathAnknuten, Postdoc
Cecilia ÅkesdotterAnknuten

Klinisk neurovetenskapPsykiatri