Johan Francks forskargrupp

This page in English

Behandling av beroende

Orsakerna till beroendesjukdomar är komplexa och många faktorer bidrar till och underhåller beroende av både droger och naturliga belöningar, däribland den totala exponeringen för drogen och olika drogrelaterade stimuli. Vår forskargrupp studerar nya farmakologiska behandlingar för alkohol- och amfetaminberoende. Vi utvecklar även behandling för personer med ADHD och substansberoende. Vi samarbetar med forskare i psykoterapi, epidemiologi, genetik och infektionssjukdomar.

Vi undersöker effekterna av läkemedel på drogsug, drogsökande beteende och återfall i droganvändning hos patienter med beroendesjukdom. Genom att kombinera experimentella modeller och placebokontrollerade kliniska prövningar i naturliga miljöer arbetar vi för att minska glappet mellan identifiering av möjliga läkemedel, säkerhetsstudier på patienter och kliniska prövningar av effekt.

Vi arbetar med tre kliniska populationer: patienter med amfetaminberoende, patienter med alkoholberoende och patienter med ADHD och samtidigt substansberoende. För närvarande expanderar vi vårt område till att studera behandlingsmetoder för opioid-beroende patienter, samt till utvärdering av Stockholms sprutbytesprogram för injicerande droganvändare.

Forskningsprojekt

Alkoholberoende

 • Kliniska prövningar av nya läkemedelssubstanser för att förebygga återfall i alkoholberoende
 • Mänsklig laboratoriestudie av stimuliinducerat sug efter amfetamin
 • Mänsklig laboratoriestudie av stimuli- och alkoholinducerat sug efter alkohol
 • PET neuroradiologi av anpassningar i hjärnans glutamatsystem efter långvarig tung alkoholkonsumtion
 • Studier av nya läkemedelskandidater för alkoholsökande beteende

Amfetaminberoende och samsjuklighet

 • Funktionell neuroradiologi (fMRI) hos patienter med amfetaminberoende
 • Opioida mekanismer vid amfetaminberoende
 • Klinisk prövning av långtidsverkande metylfenidat hos amfetaminberoende patienter med en kriminell livsstil
 • Europeisk prevalensstudie om ADHD bland patienter med missbruksproblematik (ICASA samarbete)
 • Prevalens av ADHD bland kvinnor dömda till fängelse i Sverige
 • Hälsoekonomiska analyser av ADHD-behandling hos patienter med drogmissbruk och ADHD

Annat

 • Genetiska riskfaktorer för amfetaminberoende
 • Utvärdering av Stockholms sprutbytesprogram
 • Klinisk prövning av mentaliseringsbaserad behandling (MBT) hos patienter med drogmissbruk och borderline personlighetsstörning

Utvalda publikationer

30086134

30096639

29575801

30462837

29510390

29402870

27816036

28935267

28440810

27043119

Gruppmedlemmar

Christoffer BrynteForskarstuderande
Nasim CaspilloAnknuten
Amir EnglundAnknuten
Johan FranckForskargruppsledare, Professor/överläkare
Maria GarkeForskarstuderande
Joar GuterstamAnknuten
Anna Lena HallströmAnknuten
Anders HammarbergAnknuten
Ulric HermanssonLektor, adjungerad
Karin HylandForskarstuderande
Jonas HällgrenAnknuten
Stina IngessonForskarstuderande
Simon JangardAnknuten
Nitya Jayaram-LindströmForskare
Daniel Kardefelt WintherAnknuten, Postdoc
Lotfi KhemiriForskarstuderande
Maija KonsteniusAnknuten
Åsa MagnussonUniversitetsadjunkt, adj
Anna PerssonForskarstuderande
Karin RombergForskarstuderande
Ulf RydbergAnknuten
Fabio SanchezAnknuten
Christina Scheffel BirathAnknuten, Postdoc
Ola Erik SiljeholmForskarstuderande
Knut StokkelandAnknuten
Cecilia ÅkesdotterAnknuten

Klinisk neurovetenskapPsykiatri