Brain Connectomics Lab

Joana Pereiras forskargrupp

Brain Connectomics Lab

Vår grupp arbetar med hjärnans konnektivitet variabler som härrör från strukturell magnetisk resonanstomografi, funktionell magnetisk resonanstomografi eller diffusionstensoravbildning hos patienter med Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.