Amyloida plack i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Erik Edströms forskargrupp

Augmenterad neurokirurgi

Vår forskargrupp utvecklar lösningar och teknologier för att öka precisionen i kirurgiska ingrepp i syfte att förbättra kirurgiska resultat och minska frekvensen av patientskador, omoperationer och längden på sjukhusvistelse.