Hjärna

Anna Falk Delgados forskargrupp

Kliniska hjärnavbildningsmetoder.

Vår forskning behandlar valideringen och optimeringen av nya hjärnavbildningsmetoder för sjukdomar i centrala nervsystemet. I takt med att nya metoder utvecklas för avbildning av centrala nervsystemet ökar behovet av att analysera och bedöma respektive tekniks kliniska nytta och potential. Optimerade metoder och analys av dessa behövs för att möta sjukvårdens ökande krav på hög diagnostisk säkerhet och möjlighet till individualiserad behandling.