Forskargrupp - Karin Sundström

Vi studerar humant papillomvirus (HPV) som orsakar cervixcancer (livmoderhalscancer). Forskningen fokuserar på hela kedjan från godartade HPV-infektioner, risken för cellförändringar i cervix, till prognosstudier för kvinnor med invasiv cervixcancer.

Vi arbetar särskilt med att uppnå så kallad elimination av cervixcancer i Sverige, genom att tillhandahålla högkvalitativ forskning kring HPV-vaccination och HPV-baserad screening.

Humant papillomvirus och risken för cancer

HPV är ett litet dubbelsträngat DNA-virus som kan orsaka kondylom (könsvårtor), cellförändringar i livmoderhalsen, och livmoderhalscancer. HPV är sexuellt överförbart och är mycket vanligt förekommande vid sexuella kontakter. Oftast läker infektionen ut av sig själv, men i en minoritet av fallen kvarstår virusinfektionen en längre tid i slemhinnan och kan då orsaka så kallade cellförändringar (precancerösa förändringar) samt cancer på sikt. Cancerutvecklingen sker dock i flera steg, och det finns effektiva screeningmetoder för att upptäcka cellförändringar i tid. Därför har de flesta högresursländer i världen infört regelbunden screening där kvinnor provtas från cervix, och cellförändringar kan behandlas säkert och effektivt, innan en cancer utvecklats fullt.

Faktum kvarstår dock att screeningen alltid kan förbättras, samt att deltagandet bland kvinnor behöver utvärderas kontinuerligt. Därför arbetar vi både med utveckling/testning av nya biomarkörer i screening, samt studier av deltagande i sådan.

HPV-vaccination

Sedan år 2007 så har vi tillgång till effektiva vacciner mot HPV-infektion, kondylom och cellförändringar i cervix. Vi visade nyligen från Karolinska Institutet att vaccinet, precis som förutspått i vetenskapliga studier, även skyddar mot den ultimata sjukdomsformen invasiv cervixcancer (Lei et al, 2020). Jag är särskilt intresserad av långsiktiga vaccinuppföljningsstudier, för att kontinuerligt utvärdera vaccinernas effektivitet över tid.

HPV-test och prognos för överlevnad

I samarbete med Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) arbetar vi nu även med att förstå vilken roll HPV-testning kan användas för att förutsäga prognos för de kvinnor som drabbats av cervixcancer.

Forskargruppsledare Karin Sundström

Karin Sundström

Senior forskare
Enheten för Eliminering av Livmoderhalscancer
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

  • Epidemiologi, biostatistik med applikationer inom cervixcancerepidemiologi och -prevention.
  • HPV- och biomarköranalyser samt djupsekvensering på Illumina-plattform, i samarbete med grupp Joakim Dillner.

Externa bidragsgivare

Biomarkörer och screening: CIMED (Center för innovativ medicin)/Region Stockholm, Svenska Läkaresällskapet. HPV-vaccination: akademiska projekt, samarbetsprojekt samt uppdragsforskning med medel från Merck and Co., Inc.

Undervisningsuppdrag

Vi undervisar inom HPV, cervixcancer, vetenskaplig metodik samt epidemiologi på ett antal program på Karolinska Institutet:

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, Distansutbildning för specialistsjuksköterskor, ST-kurs i gynekologi/obstetrik, Biomedicinprogrammet, Doktorandutbildning inom epidemiologi

Utvalda publikationer

HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer.
Lei J, Ploner A, Elfström KM, Wang J, Roth A, Fang F, Sundström K, Dillner J, Sparén P
N Engl J Med 2020 10;383(14):1340-1348

Mode of HPV vaccination delivery and equity in vaccine uptake: A nationwide cohort study.
Wang J, Ploner A, Sparén P, Lepp T, Roth A, Arnheim-Dahlström L, Sundström K
Prev Med 2019 03;120():26-33

Human papillomavirus type 16 genomic variation in women with subsequent in situ or invasive cervical cancer: prospective population-based study.
Arroyo-Mühr LS, Lagheden C, Hultin E, Eklund C, Adami HO, Dillner J, Sundström K
Br J Cancer 2018 10;119(9):1163-1168

The HPV16 Genome Is Stable in Women Who Progress to In Situ or Invasive Cervical Cancer: A Prospective Population-Based Study.
Arroyo-Mühr LS, Lagheden C, Hultin E, Eklund C, Adami HO, Dillner J, Sundström K
Cancer Res 2019 09;79(17):4532-4538

High-risk human papillomavirus status and prognosis in invasive cervical cancer: A nationwide cohort study.
Lei J, Ploner A, Lagheden C, Eklund C, Nordqvist Kleppe S, Andrae B, Elfström KM, Dillner J, Sparén P, Sundström K
PLoS Med 2018 10;15(10):e1002666