Tumörgenomik - Lauri Aaltonen

Vår forskning kretsar kring genomik av benigna och maligna tumörer. Arbetet granskar både ärftliga och förvärvade genetiska mutationer och variationer som kan orsaka okontrollerad celltillväxt. Det övergripande målet är att skapa, integrera och tolka information om mänsklig tumörbildning för att underlätta förebyggande, diagnostisering och behandling av cancer. På KI har vårt forskarteam hittills fokuserat på två typer av tumörer; livmoderleiomyom och kolorektal cancer.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Lauri Aaltonen

Gruppledare
LA
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2022-09-01