Tumörgenomik - Lauri Aaltonen

Vi är intresserade av de genetiska förändringar som ligger bakom bildandet av godartade och elakartade tumörer. I vår forskning studerar vi både ärftliga och förvärvade genetiska mutationer och variationer som kan orsaka okontrollerad celltillväxt och leda till tumörbildning.

Genom att identifiera, kartlägga och funktionellt analysera hur genetiska förändringar bidrar till tumörbildning hoppas vi på sikt kunna förbättra våra möjligheter att förebygga, diagnostisera och behandla cancer.

Vårt forskarteam på KI har hittills fokuserat på två typer av tumörer; godartade livmodermyom och tjock-och ändtarmscancer.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Lauri Aaltonen

Gruppledare
LA
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-09-18