Skip to main content

Frontalloberna och kognitiv svikt - Wahlunds forskargrupp

Inom gruppen bedrivs två forskningsområden. Dels ett projekt kring alkohol och kognitiv svikt och dels imagingbaserad forskning om frontallobsdemenser.

Forskargruppledare

Professor, senior

Lars-Olof Wahlund

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Lars-Olof.Wahlund@ki.se

Gruppmedlemmar

Forskarassistent

Olof Lindberg

E-post: olof.lindberg@ki.se

Anknuten

theofanis tsevis

Enhet: Westman
E-post: theofanis.tsevis@ki.se

Samverkan

Samverkan med imaginggruppen på NVS, sektionen för klinisk geriatrik. Samarbete med epidemiologisk forskning i Göteborg.

Forskningsprojekt

Alkohol och kognitiv svikt

Projektet som är ett planerat doktorandprojekt, syftar till att undersöka vilken roll alkoholöveranvändning har för utveckling av kognitiv svikt och demenssjukdom.

Frontallobsdemens

I detta projekt undersöks personer med frontallobsdemens med MR baserad imaging. Dels studeras empati med ett särskilt paradigm och fMRI teknik, dels undersöks hjärnans morfologi och kortikal tjocklek liksom atrofi i särskilda, relevanta regioner studeras hos personer med frontallobsdemens, Alzheimerdemens och kontrollpersoner. Detta projekt är del av det större Swedish FTD initiative, ett konsortium med deltagare från KI, KTH liksom Science Life lab.

Forskningsstöd

Vi tackar särskilt följande bidragsgivare för det stöd de ger eller tidigare har givit vår forskning:

  • SLL; ALF och projektbidrag
  • Schörlingstiftelsen