Team Nailin Li

Vårt forskarteam utför translationell forskning som studerar de trombocytreglerade inflammations- och angiogena mekanismer involverade i åderförkalkning, såväl som behandling av aterotrombotiska sjukdomar.

Aterotrombos forskning

Syftet med vår forskning är att klargöra trombocyters inblandning, förutom i trombos och hemostas, i de inflammatoriska och angiogena/kärlombyggnadsmekanismer vid ateroskleros, och så småningom att utveckla nya trombocythämmande medel som riktar in sig på inflammatoriska/angiogena aktiviteter av blodplättar för behandlingar av aterotrombotiska sjukdomar.

Vi är intresserade av hur blodplättar reglerar immunsvar hos CD4+ T-celler och hur blodplättsreglerade CD4+ effektor-T-cells svar påverkar ateroskleros utveckling. Genom att kombinera in vitro-experiment med mänskliga celler, in vivo-djurmodeller och högkapacitetsanalyser studerar vi därför hur blodplätt-härledd faktorer beta-transformerande tillväxt faktor (TGFb) och trombocytfaktor 4 (PF4) reglerar CD4+ T cellaktivering och metabolism, fenotyputveckling, effektorcellsfunktion, och därefter utveckling av aterosklerotisk lesion.

Vi är också intresserade av mekanismerna som styr differentiell lagring och frisättning av pro-angiogena och anti-angiogena faktorer av trombocyter, och hur frisättningen påverkar angiogenes. Arbetet har utökat vår forskning om hur blodplätt-härledd angiogena faktorer reglerar tumörens mikromiljö och cancerprogression.

Gruppmedlemmar

Nailin Li

Senior forskningsspecialist/ forskargruppsledare
08-51773996
  • Yanmei Lu, MD, PhD, anknuten till forskning
  • Yanan Min, MD, PhD, anknuten till forskning

Forskningsstöd

  • Hjärt-Lungfonden
  • Vetenskapsrådet
  • STINT
  • Karolinska Institutet

Utvalda publikationer

Platelets fine-tune effector responses of naïve CD4+ T cells via platelet factor 4-regulated transforming growth factor β signaling.
Min Y, Hao L, Liu X, Tan S, Song H, Ni H, Sheng Z, Jooss N, Liu X, Malmström RE, Sun Y, Liu J, Tang H, Zhang H, Ma C, Peng J, Hou M, Li N
Cell Mol Life Sci 2022 Apr;79(5):247

Transcription factor Zhx2 restricts NK cell maturation and suppresses their antitumor immunity.
Tan S, Guo X, Li M, Wang T, Wang Z, Li C, Wu Z, Li N, Gao L, Liang X, Ma C
J Exp Med 2021 Sep;218(9):

Platelet factor 4 enhances CD4+ T effector memory cell responses via Akt-PGC1α-TFAM signaling-mediated mitochondrial biogenesis.
Tan S, Li S, Min Y, Gisterå A, Moruzzi N, Zhang J, Sun Y, Andersson J, Malmström RE, Wang M, Berggren PO, Schlisio S, Liao W, Ketelhuth DFJ, Ma C, Li N
J Thromb Haemost 2020 Oct;18(10):2685-2700

Tim-3 Hampers Tumor Surveillance of Liver-Resident and Conventional NK Cells by Disrupting PI3K Signaling.
Tan S, Xu Y, Wang Z, Wang T, Du X, Song X, Guo X, Peng J, Zhang J, Liang Y, Lu J, Peng J, Gao C, Wu Z, Li C, Li N, Gao L, Liang X, Ma C
Cancer Res 2020 Mar;80(5):1130-1142

Platelet releasate promotes breast cancer growth and angiogenesis via VEGF-integrin cooperative signalling.
Jiang L, Luan Y, Miao X, Sun C, Li K, Huang Z, Xu D, Zhang M, Kong F, Li N
Br J Cancer 2017 Aug;117(5):695-703

PAR1-stimulated platelet releasate promotes angiogenic activities of endothelial progenitor cells more potently than PAR4-stimulated platelet releasate.
Huang Z, Miao X, Luan Y, Zhu L, Kong F, Lu Q, Pernow J, Nilsson G, Li N
J Thromb Haemost 2015 Mar;13(3):465-76

Platelets provoke distinct dynamics of immune responses by differentially regulating CD4+ T-cell proliferation.
Zhu L, Huang Z, Stålesen R, Hansson GK, Li N
J Thromb Haemost 2014 Jul;12(7):1156-65

Platelets regulate CD4⁺ T-cell differentiation via multiple chemokines in humans.
Gerdes N, Zhu L, Ersoy M, Hermansson A, Hjemdahl P, Hu H, Hansson GK, Li N
Thromb Haemost 2011 Aug;106(2):353-62

Distinct platelet packaging, release, and surface expression of proangiogenic and antiangiogenic factors on different platelet stimuli.
Chatterjee M, Huang Z, Zhang W, Jiang L, Hultenby K, Zhu L, Hu H, Nilsson GP, Li N
Blood 2011 Apr;117(14):3907-11

Ann-Sofie Sten
2023-03-23