Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Vi utför translationella och kliniska studier med fokus på redoxaktiva selenföreningar som kemoterapeutisk behandling mot cancer.

Cancer är en förödande sjukdom som orsakar mer är 1,25 miljoner dödsfall inom EU varje år. Antalet drabbade ökar trots att behandlingsmetoderna utvecklas. För vissa typer av cancer är behandlingsmetoderna begränsade, detta gäller speciellt för patienter med cancer i de viscerala organen, denna grupp blir ofta sent diagnostiserade och dessa cancrar är ofta resistenta för välbeprövade terapier.

Redoxmiljön är av avgörande betydelse för både proliferation och terapikänslighet hos tumörer. Selenföreningar har unika egenskaper vilka påverkar redoxmiljön inom och kring tumörcellerna. Målet med forskningen är att med hjälp av nya, tidigare oprövade, föreningar påverka redoxmiljön och därigenom skada tumören med en annan strategi än de flesta konventionella läkemedlen.

Forskningsgruppen har ett väl utvecklat nationellt och internationellt nätverk med kompletterande expertis vilket gör att mekanistiska studier så väl som kliniska studier möjliggörs. Vi har dessutom utvecklat en organotypisk modell där tumörermaterial kan odlas för att studera effekten och mekanismen bakom nya läkemedel och även för att utveckla terapeutisk design vid ”personalized medicine”.

Gruppens huvudsakliga projekt:

  1. Kliniska studier för att studera farmakokinetik, farmakodynamik, säkerhet och effekt av selenföreningar vid behandling av cancer.
  2. Mekanistiska studier för att studera nya selenföreningar och hur effekten av selenföreningar kan förbättras genom kombination av behandlingar.
  3. Mekanistiska studier fokuserade på läkemedelsverkan och hur selenföreningarna utför sin cytotoxiska verkan.

Forskargruppsledare Mikael Björnstedt

Mikael Björnstedt

Professor/överläkare
Björnstedt
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

  • Cell- och vävnadsodling

  • Biokemiska metoder

  • “Transcriptomics and proteomics”

  • Histologi och immunohistokemi

Externa bidragsgivare

Cancerfonden, Cancer- och Allergifonden, Jochnick Foundation, Radiumhemmets Forskningsfonder, The County Council of Stockholm

Utvalda publikationer

Drug-induced tumor-specific cytotoxicity in a whole tissue ex vivo model of human pancreatic ductal adenocarcinoma.
Moro CF, Selvam AK, Ghaderi M, Pimenoff VN, Gerling M, Bozóky B, Elduayen SP, Dillner J, Björnstedt M
Front Oncol 2022 ;12():965182

Methods for accurate and reproducible studies of pharmacological effects of selenium in cancer.
Selvam AK, Szekerczés T, Björnstedt S, Razaghi A, Björnstedt M
Methods Enzymol 2022 ;662():25-62

Selenium stimulates the antitumour immunity: Insights to future research.
Razaghi A, Poorebrahim M, Sarhan D, Björnstedt M
Eur J Cancer 2021 Sep;155():256-267

A Novel mRNA-Mediated and MicroRNA-Guided Approach to Specifically Eradicate Drug-Resistant Hepatocellular Carcinoma Cell Lines by Se-Methylselenocysteine.
Selvam AK, Jawad R, Gramignoli R, Achour A, Salter H, Björnstedt M
Antioxidants (Basel) 2021 Jul;10(7):

Pulmonary stromal expansion and intra-alveolar coagulation are primary causes of COVID-19 death.
Szekely L, Bozoky B, Bendek M, Ostad M, Lavignasse P, Haag L, Wu J, Jing X, Gupta S, Saccon E, Sönnerborg A, Cao Y, Björnstedt M, Szakos A
Heliyon 2021 May;7(5):e07134

Estimating Total Excess Mortality During a Coronavirus Disease 2019 Outbreak in Stockholm, Sweden.
Pimenoff VN, Elfström M, Baussano I, Björnstedt M, Dillner J
Clin Infect Dis 2021 Jun;72(11):e890-e892

The Cell Culture Medium Affects Growth, Phenotype Expression and the Response to Selenium Cytotoxicity in A549 and HepG2 Cells.
Arodin Selenius L, Wallenberg Lundgren M, Jawad R, Danielsson O, Björnstedt M
Antioxidants (Basel) 2019 May;8(5):

Quantification of low molecular weight selenium metabolites in human plasma after treatment with selenite in pharmacological doses by LC-ICP-MS.
Flouda K, Dersch JM, Gabel-Jensen C, Stürup S, Misra S, Björnstedt M, et al
Anal Bioanal Chem 2016 Mar;408(9):2293-301

Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status.
Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Post C, Aaseth J
Eur J Clin Nutr 2016 Jan;70(1):91-6

Selenite in Cancer Therapy, In Diversity of Selenium Functions in Health and Disease
Sougat, M., Marita, W., Ola, B., and Mikael, B. (2015)
pp 109-136, CRC Press.

Redox-active selenium compounds--from toxicity and cell death to cancer treatment.
Misra S, Boylan M, Selvam A, Spallholz JE, Björnstedt M
Nutrients 2015 May;7(5):3536-56

Pharmacokinetics and Toxicity of Sodium Selenite in the Treatment of Patients with Carcinoma in a Phase I Clinical Trial: The SECAR Study.
Brodin O, Eksborg S, Wallenberg M, Asker-Hagelberg C, Larsen EH, Mohlkert D, et al
Nutrients 2015 Jun;7(6):4978-94

Selenium cytotoxicity in cancer.
Wallenberg M, Misra S, Björnstedt M
Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2014 May;114(5):377-86

Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens.
Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U
Int. J. Cardiol. 2013 Sep;167(5):1860-6

Methylselenol formed by spontaneous methylation of selenide is a superior selenium substrate to the thioredoxin and glutaredoxin systems.
Fernandes AP, Wallenberg M, Gandin V, Misra S, Tisato F, Marzano C, et al
PLoS ONE 2012 ;7(11):e50727

Extracellular thiol-assisted selenium uptake dependent on the x(c)- cystine transporter explains the cancer-specific cytotoxicity of selenite.
Olm E, Fernandes AP, Hebert C, Rundlöf AK, Larsen EH, Danielsson O, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009 Jul;106(27):11400-5

MB
Innehållsgranskare:
2022-12-20