Forskargrupp - Helen Kaipe

This page in English

Vi är intresserade av immunreglerande mekanismer i placentan under en graviditet. Vårt övergripande syfte är att förstå hur toleransinducerade mekanismer vid gränsen mellan moder och foster kan utnyttjas kliniskt för att dämpa inflammatoriska sjukdomar hos patienter, som t ex akut graft-versus-host sjukdom efter en allogen stamcellstransplantation eller olika autoimmuna tillstånd. 

Vi undersöker hur stromaceller från deciduan och placentan påverkar immunceller, med speciellt fokus på T-celler. Vi studerar även fenotypiska och funktionella karaktärer hos maternella immunceller som är i nära kontakt med fetala vävnader i placentan, både vid normala och komplicerade graviditeter, och hur tolerans och immunitet samverkar. 

Under en graviditet måste det semiallogena fostret skyddas från att attackeras av moders immunsystem för att förhindra komplikationer. Placentan och den maternella delen, deciduan, spelar en viktig roll i den fetomaternella toleransen. Moderns immunceller kommer i direkt kontakt med fetala vävnader i placentan på två ställen; i deciduan och i det intervillösa rummet där moderns blod strömmar in i placentan. Samtidigt som reaktiviteten hos maternella immunceller måste tryckas ned för att förhindra avstötning av fostret, måste det finnas ett potent immunsvar som kan förhindra infektioner.

Stromaceller har tidigare främst ansetts fungera som stödjevävnad, men senare forskning har visat att dessa celler på flera sätt spelar en aktiv roll i regleringen av immunsvar. Vi och andra har observerat att stromaceller i deciduan har en immunhämmande effekt, då de kan trycka ned allogena immunsvar. Detta ledde till tanken att använda deciduala stromaceller för att dämpa inflammatoriska sjukdomar.

Pågående projekt

Flera av projekten pågår i nära samarbete med andra forskare vid Karolinska Institutet, men även vid Linköpings Universitet och Göteborgs Universitet.

 1. Deciduala stromaceller vid immunreglering
  • Mekanismer bakom de immunreglerande effekterna av deciduala stromaceller på T-celler.
  • Deciduala stromacellers inverkan på monocyt/makrofag-differentiering
  • Behandling av inflammatoriska sjukdomar, som akut graft-versus-host sjukdom och inflammatoriska neurologiska sjukdomar
  • Studier av immuncells-populationer, cytokiner och tryptofan metaboliter hos patienter efter behandling med deciduala stromaceller
  • Karaktärisering av deciduala stromaceller från friska och komplicerade graviditeter, som t ex preeklampsi.
 2. Fenotypiska och funktionella karaktärer hos maternella immunceller i vävnader från placentor
  • Karaktärisering av sammansättningen av immunceller i decidua och intervillöst blod
  • Funktionella effekter hos immunceller från olika delar av placentan vid svar mot mikrobiell stimulering, inklusive MAIT celler och viruspecifika cytotoxiska T-celler
  • Immunceller i placentan vid spontan prematur börd 

Forskargruppsledare Helen Kaipe

Forskare

Helen Kaipe

Telefon: 08-585 825 59
Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: Helen.Kaipe@ki.se

Gruppmedlemmar

Laia Gorchs FOU-praktikant
Helen KaipeForskare
Martin SoldersDoktorand

Forskningstekniker

 • Multifärgs flödescytometri
 • Cellodling
 • Cellseparation från vävnad
 • ELISA
 • Fluorescens-mikroskopi
 • PCR 

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm, ALF

Undervisningsuppdrag

Biomedicinsk analytiker-programmet, Immunologi I och II, Läkarprogrammet, Biomedicin-programmet, Master och Bachelor studenter inom Biomedicin

Utvalda publikationer

Immunogenicity of decidual stromal cells in an epidermolysis bullosa patient and in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation patients.
Kaipe H, Carlson L, Erkers T, Nava S, Molldén P, Gustafsson B, et al
Stem Cells Dev. 2015 Jun;24(12):1471-82

Treatment of severe chronic graft-versus-host disease with decidual stromal cells and tracing with (111)indium radiolabeling.
Erkers T, Kaipe H, Nava S, Molldén P, Gustafsson B, Axelsson R, et al
Stem Cells Dev. 2015 Jan;24(2):253-63

Stromal cells-are they really useful for GVHD?
Kaipe H, Erkers T, Sadeghi B, Ringdén O
Bone Marrow Transplant. 2014 Jun;49(6):737-43

Decidual stromal cells promote regulatory T cells and suppress alloreactivity in a cell contact-dependent manner.
Erkers T, Nava S, Yosef J, Ringdén O, Kaipe H
Stem Cells Dev. 2013 Oct;22(19):2596-605

Fetal membrane cells for treatment of steroid-refractory acute graft-versus-host disease.
Ringdén O, Erkers T, Nava S, Uzunel M, Iwarsson E, Conrad R, et al
Stem Cells 2013 Mar;31(3):592-601

Stromal cells from term fetal membrane are highly suppressive in allogeneic settings in vitro.
Karlsson H, Erkers T, Nava S, Ruhm S, Westgren M, Ringdén O
Clin. Exp. Immunol. 2012 Mar;167(3):543-55

ImmunologiImmunterapi