Forskargrupp - Helen Kaipe

Det övergripnade syftet med vår forskning är att förstå hur immunceller påverkas av signaler från olika typer av vävnader. Vårt fokus ligger främst på T-cellers och mukosa-associerade invarianta T (MAIT) -cellers interaktioner med celler och vävnader både vid friska och komplicerade graviditeter samt vid cancer.

T-celler har förmåga att svara på främmande proteiner, som t ex fostrets vävnadsantigener och vissa markörer som uttrycks på tumörceller. Både under en graviditet och vid cancer kan T-cellers aktivitet tryckas ned av immunhämmande funktioner som finns i moderkakan respektive tumören, vilket kan vara fördelaktigt vid en graviditet men ofördelaktigt vid cancer.

Under en graviditet kommer moderns immunsystem i direkt kontakt med fetala vävnader i moderkakan. Kontakten sker i den maternella delen av moderkakan, deciduan, samt i det intervillösa rummet inne i moderkakan där mammans blod strömmar in för att förse fostret med syre och näringsämnen. Blodet inne i moderkakan har inte studerats nämnvärt tidigare. Havandeskapsförgiftning and intrauterin tillväxthämning är två av de största orsakerna till komplikationer hos gravida kvinnor och deras barn. Orsaken till dessa komplikationer är fortfarande till stor del okänd, men det är sannolikt att immunologiska reaktioner är involverade.

Fibroblaster och andra typer av stromaceller har tidigare främst ansetts fungera som stödjevävnad, men senare forskning har visat att dessa celler spelar en aktiv roll i regleringen av immunsvar på flera sätt. Vi och andra har observerat att stromaceller i deciduan har en immunhämmande effekt, då de kan trycka ned immunsvar.

Pancreascancer är en av de mest aggressiva typerna av cancer. Den höga dödligheten beror delvis på att tumören ofta är resistent mot kemoterapi vilket leder till metastaser. Runt tumören bildas ett tjockt lager av aktiverade fibroblaster, som kan förhindra kemoterapi och egna immunceller från att nå fram för att döda tumörcellerna. Fibroblaster har visats stödja tumörcellers tillväxt, men mindre är känt om hur fibroblaster i tumörer påverkar immunceller, som T-celler och MAIT-celler, och hur deras aktivitet regleras.

Pågående projekt

Flera av projekten pågår i nära samarbete med andra forskare vid Karolinska Institutet, men även vid Linköpings Universitet, Göteborgs Universitet och Imperial College i London.

 1. Graviditetsimmunologi
  • Kartläggning av sammansättning och funktion hos immunceller i decidua och intervillöst blod under olika stadier av graviditeten – specifikt fokus på MAIT-celler och T-celler
  • Immunceller och kemokinmönster vid graviditetskomplikationer, inklusive havandeskapsförgiftning, intrauterin tillväxthämning och prematur börd.
  • Deciduala stromacellers immunreglerande effekter på makrofag-differentiering och T-cellsfunktion
  • Karaktärisering av deciduala stromacellers funktion vid komplicerade graviditeter.
    
 2. Cancer-associerade fibroblaster och immunceller vid pancreascancer
  • Interaktioner mellan cancer-associerade fibroblaster och T-celler i pancreascancer – specifikt fokus på co-inhibitoriska markörer och kemokinreceptorer
  • Metoder för att minska aktivering av cancer-associerade fibroblaster
  • Karaktärisering och lokalisering av MAIT-celler och andra T-cellspopulationer i pancreastumörer

Forskargruppsledare Helen Kaipe

Helen Kaipe

Forskare
08-585 825 59
Kaipe
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

 • Multifärgs-flödescytometri
 • Cellodling
 • Migrationsassays
 • Cellseparation från vävnad
 • ELISA
 • Fluoroscense-mikroskopi
 • PCR

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm, ALF

Undervisningsuppdrag

Biomedicinsk analytiker-programmet, Immunologi I och II, Läkarprogrammet, Biomedicin-programmet, Master och Bachelor studenter inom Biomedicin

Utvalda publikationer

Human Pancreatic Carcinoma-Associated Fibroblasts Promote Expression of Co-inhibitory Markers on CD4+ and CD8+ T-Cells.
Gorchs L, Fernández Moro C, Bankhead P, Kern KP, Sadeak I, Meng Q, et al
Front Immunol 2019 ;10():847

Recruitment of MAIT Cells to the Intervillous Space of the Placenta by Placenta-Derived Chemokines.
Solders M, Gorchs L, Tiblad E, Gidlöf S, Leeansyah E, Dias J, et al
Front Immunol 2019 ;10():1300

Mucosal-Associated Invariant T Cells Display a Poor Reconstitution and Altered Phenotype after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Solders M, Erkers T, Gorchs L, Poiret T, Remberger M, Magalhaes I, et al
Front Immunol 2017 ;8():1861

Maternal Adaptive Immune Cells in Decidua Parietalis Display a More Activated and Coinhibitory Phenotype Compared to Decidua Basalis.
Solders M, Gorchs L, Gidlöf S, Tiblad E, Lundell AC, Kaipe H
Stem Cells Int 2017 ;2017():8010961

MAIT cells accumulate in placental intervillous space and display a highly cytotoxic phenotype upon bacterial stimulation.
Solders M, Gorchs L, Erkers T, Lundell AC, Nava S, Gidlöf S, et al
Sci Rep 2017 07;7(1):6123

IFN type I and II induce BAFF secretion from human decidual stromal cells.
Lundell AC, Nordström I, Andersson K, Lundqvist C, Telemo E, Nava S, et al
Sci Rep 2017 01;7():39904

Frontline Science: Placenta-derived decidual stromal cells alter IL-2R expression and signaling in alloantigen-activated T cells.
Erkers T, Solders M, Verleng L, Bergström C, Stikvoort A, Rane L, et al
J. Leukoc. Biol. 2017 03;101(3):623-632

HK
Innehållsgranskare:
2023-03-09