Signalvägar för proteinnedbrytning

Forskargruppen signalvägar för proteinnedbrytningleds av forskarassistent Helin Norberg på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Alumner

Kontakt

Helin Norberg

Forskare
Signalvägar för proteinnedbrytning
C3 Fysiologi och farmakologi