Signalvägar för proteinnedbrytning

Forskargruppen signalvägar för proteinnedbrytningleds av forskarassistent Helin Norberg på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Alumner

Kontakt

Helin Norberg

Senior forskare
Signalvägar för proteinnedbrytning
C3 Fysiologi och farmakologi
HN
Innehållsgranskare:
2022-10-20