Skip to main content

Signalvägar för proteinnedbrytning

Forskargruppen signalvägar för proteinnedbrytningleds av forskarassistent Helin Norberg på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Yuqing Hao – Postdoc

Merve Kacal – Doktorand

Helin Norberg – Senior forskare, forskargruppsledare

Alumner

Tao Cui

Mathilda Eriksson

Kristin Uth

Adi Zheng

Kontakt

Helin Norberg

Senior forskare
Norberg Helin grupp - Signalvägar för proteinnedbrytning
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3