Skip to main content

Signalvägar för proteinnedbrytning

Forskargruppen signalvägar för proteinnedbrytningleds av forskarassistent Helin Norberg på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Davide Chiesi – Masterstudent

Merve Kacal – Doktorand

Helin Norberg – Forskargruppsledare, senior forskare

Tingting Yu – Lecturer

Alumner

Tao Cui

Mathilda Eriksson

Kristin Uth

Adi Zheng

Kontakt

Helin Norberg

Forskare
C3.FyFa.Signalvägar för proteinnedbrytning
C3 Fysiologi och farmakologi