Molekylär neurofysiologi

Vår forskning syftar till att identifiera neuronala förändringar i Parkinsons sjukdom, med fokus på glutamaterg synapser i basala ganglier. Ett annat viktigt mål med vår forskning är att öka vår förståelse av de mekanismer som leder till de snabba och långvariga antidepressiva effekterna av ketamin.

members of the karima chergui lab: Giacomo Sitzia, Karima Chergui, Olga Skiteva, Ning Yao.
Molekylär neurofysiologi, juni 2019: Giacomo Sitzia, Karima Chergui, Olga Skiteva, Ning Yao.

Mer information om vår forskning finns på den engelska sidan - Molecular Neurophysiology.

Gruppmedlemmar

Molekylär Neurofysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi