Molekylär neurofysiologi

This page in English

Group members in Chergui's group

Det främsta syftet med vår forskning är att identifiera och förtydliga cellulära och molekylära mekanismer som reglerar snabba och långsamma synaptiska överföringar i specifika delar av hjärnan, kallade basalganglierna.

Gruppmedlemmar

Karima CherguiUniversitetslektor
Giacomo SitziaDoktorand
Olga SkitevaPostdoc
Ning YaoAnknuten

och på institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet 

Xiaoqun Zhang Post doc

Projekt

Riktade studier av dysfunktionella NMDA receptorer vid Parkinsons sjukdom

Basala ganglierna, som består av flera hjärnområden, är involverade i motorisk kontroll, minne och kognitiva processer. Vid parkinsons sjukdom degenererar nervcellerna i basala ganglierna som syntetiserar neurotransmittorn dopamin. Detta leder till förändringar i bland annat glutamaterga synaptisk transmission i hjärnan. Substanser som blockerar specifika subenheter som bildar den NMDA typ av glutamat receptor kan ha gynnsamma effekter vid Parkinsons sjukdom. Målsättningen med vårt forskning är att öka vår kunskap om hur dessa subenhet-specifika substanser producerar sina effekter, och klarlägga rollen av olika NMDA receptor subenheter i basala ganglierna hos modeller av Parkinsons sjukdom.

Utvalda publikationer

Ketamine and its metabolite (2R,6R)-hydroxynorketamine induce lasting alterations in glutamatergic synaptic plasticity in the mesolimbic circuit.
Yao N, Skiteva O, Zhang X, Svenningsson P, Chergui K
Mol. Psychiatry 2018 10;23(10):2066-2077

Dopamine depletion of the striatum causes a cell-type specific reorganization of GluN2B- and GluN2D-containing NMDA receptors.
Zhang X, Chergui K
Neuropharmacology 2015 May;92():108-15

Induction of cannabinoid- and N-methyl-D-aspartate receptor-mediated long-term depression in the nucleus accumbens and dorsolateral striatum is region and age dependent.
Zhang X, Feng Z, Chergui K
Int. J. Neuropsychopharmacol. 2015 Jan;18(4):

Allosteric modulation of GluN2C/GluN2D-containing NMDA receptors bidirectionally modulates dopamine release: implication for Parkinson's disease.
Zhang X, Feng Z, Chergui K
Br. J. Pharmacol. 2014 Aug;171(16):3938-45

Allosteric modulation of NMDA receptors alters neurotransmission in the striatum of a mouse model of Parkinson's disease.
Feng Z, Zhang X, Chergui K
Exp. Neurol. 2014 May;255():154-60

GluN2D-containing NMDA receptors inhibit neurotransmission in the mouse striatum through a cholinergic mechanism: implication for Parkinson's disease.
Zhang X, Feng Z, Chergui K
J. Neurochem. 2014 May;129(4):581-90

Kontakta forskargruppsledaren

Universitetslektor

Karima Chergui

Enhet: Chergui Karima grupp - Molekylär neurofysiologi
E-post: Karima.Chergui@ki.se

NeurofarmakologiNeurofysiologiNeurovetenskap