Molekylär neurofysiologi

Vår forskning syftar till att identifiera neuronala förändringar i Parkinsons sjukdom, med fokus på glutamaterg synapser i basala ganglier. Ett annat viktigt mål med vår forskning är att öka vår förståelse av de mekanismer som leder till de snabba och långvariga antidepressiva effekterna av ketamin.

Projekt

NMDA-receptorer subenheter som måltavlor för behandling av Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom kännetecknas av allvarlig motorisk störning som inkluderar långsam rörelse, stelhet och tremor. Ångest, depression och anhedoni är också vanliga icke-motoriska symtom. I Parkinsons sjukdom degenererar olika neuronalpopulationer successivt, särskilt dopaminneuroner i substantia nigra. Denna neuronal förlust leder till en dramatisk minskning av innehållet av dopamin i striatum, och en resulterande obalans i flera neurotransmittorsystem i basala ganglier inklusive glutamaterg neurotransmission. Vår forskning undersöker i modeller av Parkinsons sjukdom om funktionerna hos NMDA-typen av glutamatreceptorer och deras subenhetskomposition förändras i olika neuronalpopulationer i basala ganglier. Ett viktigt mål för vår forskning är att avgöra om GluN2-subenheterna av NMDA-receptorer kan föreslås som måltavlor för behandling av Parkinsons sjukdom.

NMDA- och AMPA-receptorer som måltavlor för behandling av depression

Låga doser av ketamin har snabba och varaktiga antidepressiva verkan hos behandlingsresistenta patienter som drabbas av svår depression. Vår forskning syftar till att bättre förstå hur ketamin producerar en snabb och varaktig antidepressiv verkan och att föreslå andra terapier för behandling av depression. Vi undersöker de molekylära och cellulära mekanismerna genom vilka ketamin och dess metaboliter förändrar glutamatergisk överföring och plasticitet i mesolimbiska krets, särskilt i nucleus accumbens och ventral tegmental area. Dessa hjärnregioner är involverad i belöningsmotiverad beteende och motivation, viktiga funktioner som är nedsatta hos patienter med depression. Våra studier kommer att avgöra om subenheterna som utgör NMDA-receptorer och AMPA-receptorer kan föreslås som måltavlor för utvecklingen av nya farmakologiska verktyg, med minskad benägenhet att framkalla biverkningar, vid behandling av depression.

Gruppmedlemmar

Utvalda publikationer

Aberrant somatic calcium channel function in cNurr1 and LRRK2-G2019S mice.
Skiteva O, Yao N, Mantas I, Zhang X, Perlmann T, Svenningsson P, Chergui K
NPJ Parkinsons Dis 2023 Apr;9(1):56

LRRK2-G2019S mice display alterations in glutamatergic synaptic transmission in midbrain dopamine neurons.
Skiteva O, Yao N, Sitzia G, Chergui K
J Neurochem 2022 Apr;161(2):158-172

Ketamine induces opposite changes in AMPA receptor calcium permeability in the ventral tegmental area and nucleus accumbens.
Skiteva O., Yao N. and Chergui K.
Translational Psychiatry, 11:530, 2021. 

NMDA receptors are altered in the substantia nigra pars reticulata and their blockade ameliorates motor deficits in experimental parkinsonism.
Sitzia G, Mantas I, Zhang X, Svenningsson P, Chergui K
Neuropharmacology 2020 09;174():108136

Ketamine and its metabolite (2R,6R)-hydroxynorketamine induce lasting alterations in glutamatergic synaptic plasticity in the mesolimbic circuit.
Yao N, Skiteva O, Zhang X, Svenningsson P, Chergui K
Mol Psychiatry 2018 10;23(10):2066-2077

Kontakt

Profile image

Karima Chergui

Universitetslektor
KC
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-09-21