Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi

Forskningen i vår grupp fokuserar på skelett- och hjärtmuskulatur och muskelkontraktion på en molekylär nivå.

Johanna Lanner research group
Johanna Lanners forskargrupp (från vänster). Johanna Lanner, Ellinor Kenne, Liu Zhengye, William Jonsson och Maarten Steinz.

Gruppmedlemmar

​Kontakt

JL
Innehållsgranskare:
2022-12-20