Duarte Ferreira

Duarte Ferreira

Biträdande Lektor
E-postadress: duarte.ferreira@ki.se
Telefon: +46852482439
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum C5, 17165 Solna
Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • 2013 tog jag min doktorsexamen från den Faculty of Pharmacy, University of Lissabon där jag gjorde mina doktorandstudier i professor Rodrigues labb (iMed.UL, Faculty of Pharmacy, University of Lissabon), under hennes handledning och Dr Castros, för att undersöka förändringarna i apoptos och mikroRNA bland överviktiga patienter med icke-alkoholiska fettleversjukdomar.

  2013, tack vare Wenner-Grens Stiftelse, flyttade jag till Stockholm, Sverige för att fortsätta min postdoc under professor Ruas mentorskap vid Karolinska Institutet. Mina postdoc-studier utforskar olika regulatorer av skelettmuskelmassa och funktion samt fettvävnad.

  2018 blev jag biträdande lektor där jag delar min tid mellan undervisning (70 %) och forskning (30 %).

  2023 började jag på Dr Lanner-labbet vid Karolinska Institutet, där jag kommer att fokusera på nya farmakologiska interventioner för att förbättra mitokondriell funktion och förbättra antioxidantförsvaret i dysfunktionella skelettmuskler.

Undervisning

 • Jag har samlat på mig över 1 000 timmars undervisningserfarenhet i olika utbildningsmiljöer, inklusive laboratorier, seminarier och föreläsningar. Min undervisning är främst inriktad på läkar-, tandläkar- och biomedicinska studenter, med tonvikt på ämnen kring fysiologi och farmakologi. Dessutom har jag handlett ett flertal studenter i deras forskningsuppsatser på kandidat-, master- och doktorsnivå. Dessa undervisningserfarenheter har varit oerhört givande och tillfredsställande
 • Jag tycker verkligen om att hjälpa elever att utveckla sin förståelse för ämnen som jag brinner för.


  Kursansvarig för kurser ”Avancerad fysiologi, mindre kurs” (HL2017) och ”Avancerad fysiologi” (HL2018) för masterprogrammet i samarbete med KTH fram till hösten 2021.
  Momentansvarig för kursen DFM1 (till vårterminen 2021) och DSM1.1 (till vårterminen 2022) på det 5, 5-åriga läkarprogrammet.
  Examinator och kursansvarig för kursen ”Farmakologi och toxikologi” (1BI045) för kandidatprogrammet Biomedicin fram till våren 2023.

  Kursansvarig för kursen ”Basvetenskap 5”, 30 hp (2LA004), på det 6-åriga läkarprogrammet
  Kursansvarig för kursen "GCP and Clinical Pharmaceutical trials", 3, 5HP (4FF011) på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi
  Kursansvarig för kursen "Informationskompetens: söka, skriva och presentera vetenskap", 4.0HP (4FF013) på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi
  Examinator för kursen ”Försöksdjursvetenskap, beteende och metabolism”, 7.5HP (4FF009) på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi
  Examinator för kursen "Tillämpad fysiologi och farmakologi - forskningsprojekt 1", 7, 5HP (4FF005) i masterprogrammet i translationell fysiologi och

  farmakologi
  Examinator för kursen "Tillämpad fysiologi och farmakologi - forskningsprojekt 2", 7, 5HP (4FF006) på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi
  Examinator för kursen ”Examensarbete i translationell fysiologi och farmakologi”, 30HP (4FF007) i masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi
  Examinator och kursansvarig för kursen till doktorander om ”Mechanisms of Gene Regulation in Metabolism” (#3157).


  Terminskollegiumordforande och basvetenskap kompetens ansvarig för första terminen av det 6-åriga läkarprogrammet.
  Studierektor i farmakologi
  Studierektor på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI