Duarte Ferreira

Duarte Ferreira

Biträdande Lektor
E-postadress: duarte.ferreira@ki.se
Telefon: +46852482439
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum C5, 17165 Solna
Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • 2013 tog jag min doktorsexamen från den Faculty of Pharmacy, University of Lissabon där jag gjorde mina doktorandstudier i professor Rodrigues labb (iMed.UL, Faculty of Pharmacy, University of Lissabon), under hennes handledning och Dr Castros, för att undersöka förändringarna i apoptos och mikroRNA bland överviktiga patienter med icke-alkoholiska fettleversjukdomar.

  2013, tack vare Wenner-Grens Stiftelse, flyttade jag till Stockholm, Sverige för att fortsätta min postdoc under professor Ruas mentorskap vid Karolinska Institutet. Mina postdoc-studier utforskar olika regulatorer av skelettmuskelmassa och funktion samt fettvävnad.

  2018 blev jag biträdande lektor där jag delar min tid mellan undervisning (70 %) och forskning (30 %).

  2023 började jag på Dr Lanner-labbet vid Karolinska Institutet, där jag kommer att fokusera på nya farmakologiska interventioner för att förbättra mitokondriell funktion och förbättra antioxidantförsvaret i dysfunktionella skelettmuskler.

Undervisning

 • Jag har samlat på mig över 1 000 timmars undervisningserfarenhet i olika utbildningsmiljöer, inklusive laboratorier, seminarier och föreläsningar. Min undervisning är främst inriktad på läkar-, tandläkar- och biomedicinska studenter, med tonvikt på ämnen kring fysiologi och farmakologi. Dessutom har jag handlett ett flertal studenter i deras forskningsuppsatser på kandidat-, master- och doktorsnivå. Dessa undervisningserfarenheter har varit oerhört givande och tillfredsställande

 • Jag tycker verkligen om att hjälpa elever att utveckla sin förståelse för ämnen som jag brinner för.

   


 • Kursansvarig för kurser ”Avancerad fysiologi, mindre kurs” (HL2017) och ”Avancerad fysiologi” (HL2018) för masterprogrammet i samarbete med KTH fram till hösten 2021.

   


 • Momentansvarig för kursen DFM1 (till vårterminen 2021) och DSM1.1 (till vårterminen 2022) på det 5, 5-åriga läkarprogrammet.

   


 • Examinator och kursansvarig för kursen ”Farmakologi och toxikologi” (1BI045) för kandidatprogrammet Biomedicin fram till våren 2023.

    • Kursansvarig för kursen ”Basvetenskap 5”, 30 hp (2LA004), på det 6-åriga läkarprogrammet

   


 • Kursansvarig för kursen "GCP and Clinical Pharmaceutical trials", 3, 5HP (4FF011) på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

   


 • Kursansvarig för kursen "Informationskompetens: söka, skriva och presentera vetenskap", 4.0HP (4FF013) på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

   


 • Examinator för kursen ”Försöksdjursvetenskap, beteende och metabolism”, 7.5HP (4FF009) på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

   


 • Examinator för kursen "Tillämpad fysiologi och farmakologi - forskningsprojekt 1", 7, 5HP (4FF005) i masterprogrammet i translationell fysiologi och

  farmakologi

   


 • Examinator för kursen "Tillämpad fysiologi och farmakologi - forskningsprojekt 2", 7, 5HP (4FF006) på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

   


 • Examinator för kursen ”Examensarbete i translationell fysiologi och farmakologi”, 30HP (4FF007) i masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

   


 • Examinator och kursansvarig för kursen till doktorander om ”Mechanisms of Gene Regulation in Metabolism” (#3157).

   


 • Terminskollegiumordforande och basvetenskap kompetens ansvarig för första terminen av det 6-åriga läkarprogrammet.

   


 • Studierektor i farmakologi

   


 • Studierektor på masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI