Elektrofysiologisk neurofarmakologi

This page in English

Forskargrupperna elektrofysiologisk neurofarmakologi, och neuropsykoimmunologi, på institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Forskningen i vår grupp fokuserar på hur endogen kynurensyra påverkar sjukdomsförloppet för schizofreni.

I årtionden har forskningen kring sjukdomsutvecklingen av schizofreni fokuserat på dopamin (DA). De senaste åren har det däremot blivit uppenbart att dopamin bara är en del av den stora bilden, och att de främsta förklaringarna till schizofreni finns att hitta någon annanstans. Framför allt så har misstankarna riktats mot brister av glutamat. Vår hypotes bygger på upptäckten att patienter som lider av schizofreni har förhöjda halter av kynurensyra i ryggmärgsvätskan.

Kynurensyra är en NMDA-receptorblockerare som finns i astrocyterna i hjärnan. Det främsta syftet med vårt projekt är att analysera den fysiologiska och farmakologiska betydelsen av kynurensyra för glutamatisk neurotransmission i hjärnan. Det gör vi genom att använda ett brett spektrum av tekniker som till exempel elektrofysiologi, mikrodialys, prepulshämmare och molekylärbiologiska tekniker.

Våra experiment försöker också stärka tesen att kynurensyra är en del av sjukdomsförloppet för schizofreni och i samarbete med en grupp i Groningen, Holland, utvecklar vi nya föreningar för att hämma kynurenets aminöverföring (KAT II) vilket skulle minska koncentrationen av kynuren i hjärnan. Dessa föreningar kommer inte bara att fungera som betydelsefulla vetenskapliga verktyg, utan också ge en unik strategi för farmakologisk behandling av schizofreni.

Gruppmedlemmar

Se neuropsykoimmunologi

Projekt

Information om våra forskningsprojekt finns på engelska

Publikationer

Elevated levels of kynurenic acid in the cerebrospinal fluid of patients with bipolar disorder.
Olsson S, Samuelsson M, Saetre P, Lindström L, Jönsson E, Nordin C, et al
J Psychiatry Neurosci 2010 May;35(3):195-9

Pharmacological manipulation of kynurenic acid: potential in the treatment of psychiatric disorders.
Erhardt S, Olsson S, Engberg G
CNS Drugs 2009 ;23(2):91-101

Elevated levels of kynurenic acid change the dopaminergic response to amphetamine: implications for schizophrenia.
Olsson S, Andersson A, Linderholm K, Holtze M, Nilsson-Todd L, Schwieler L, et al
Int. J. Neuropsychopharmacol. 2009 May;12(4):501-12

Activation of brain interleukin-1beta in schizophrenia.
Söderlund J, Schröder J, Nordin C, Samuelsson M, Walther-Jallow L, Karlsson H, et al
Mol. Psychiatry 2009 Dec;14(12):1069-71

Induction of the kynurenine pathway by neurotropic influenza A virus infection.
Holtze M, Asp L, Schwieler L, Engberg G, Karlsson H
J. Neurosci. Res. 2008 Dec;86(16):3674-83

Clozapine interacts with the glycine site of the NMDA receptor: electrophysiological studies of dopamine neurons in the rat ventral tegmental area.
Schwieler L, Linderholm K, Nilsson-Todd L, Erhardt S, Engberg G
Life Sci. 2008 Aug;83(5-6):170-5

The kynurenic acid hypothesis of schizophrenia.
Erhardt S, Schwieler L, Nilsson L, Linderholm K, Engberg G
Physiol. Behav. 2007 Sep;92(1-2):203-9

Activation of rat ventral tegmental area dopamine neurons by endogenous kynurenic acid: a pharmacological analysis.
Linderholm K, Andersson A, Olsson S, Olsson E, Snodgrass R, Engberg G, et al
Neuropharmacology 2007 Dec;53(8):918-24

Cerebrospinal fluid kynurenic acid in male and female controls - correlation with monoamine metabolites and influences of confounding factors.
Nilsson L, Nordin C, Jönsson E, Engberg G, Linderholm K, Erhardt S
J Psychiatr Res ;41(1-2):144-51

Cerebrospinal fluid kynurenic acid in male and female controls - correlation with monoamine metabolites and influences of confounding factors.
Nilsson L, Nordin C, Jönsson E, Engberg G, Linderholm K, Erhardt S
J Psychiatr Res ;41(1-2):144-51

Kontakta forskargruppsledaren

Professor

Göran Engberg

Enhet: Engberg Göran grupp - Elektrofysiologisk neurofarmakologi
E-post: Goran.Engberg@ki.se

Neurofarmakologi