Skip to main content

Elektrofysiologisk neurofarmakologi

Forskargrupperna elektrofysiologisk neurofarmakologi, och neuropsykoimmunologi, på institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Forskningen i vår grupp fokuserar på hur endogen kynurensyra påverkar sjukdomsförloppet för schizofreni.

I årtionden har forskningen kring sjukdomsutvecklingen av schizofreni fokuserat på dopamin (DA). De senaste åren har det däremot blivit uppenbart att dopamin bara är en del av den stora bilden, och att de främsta förklaringarna till schizofreni finns att hitta någon annanstans. Framför allt så har misstankarna riktats mot brister av glutamat. Vår hypotes bygger på upptäckten att patienter som lider av schizofreni har förhöjda halter av kynurensyra i ryggmärgsvätskan.

Kynurensyra är en NMDA-receptorblockerare som finns i astrocyterna i hjärnan. Det främsta syftet med vårt projekt är att analysera den fysiologiska och farmakologiska betydelsen av kynurensyra för glutamatisk neurotransmission i hjärnan. Det gör vi genom att använda ett brett spektrum av tekniker som till exempel elektrofysiologi, mikrodialys, prepulshämmare och molekylärbiologiska tekniker.

Våra experiment försöker också stärka tesen att kynurensyra är en del av sjukdomsförloppet för schizofreni och i samarbete med en grupp i Groningen, Holland, utvecklar vi nya föreningar för att hämma kynurenets aminöverföring (KAT II) vilket skulle minska koncentrationen av kynuren i hjärnan. Dessa föreningar kommer inte bara att fungera som betydelsefulla vetenskapliga verktyg, utan också ge en unik strategi för farmakologisk behandling av schizofreni.

Gruppmedlemmar

Se neuropsykoimmunologi

Projekt

Information om våra forskningsprojekt finns på engelska

Publikationer

20420770

19173370

18796185

19920835

18655201

18590745

17573079

17959203

16434056

16434056

Kontakta forskargruppsledaren

Professor

Göran Engberg

Enhet: Engberg Göran grupp - Elektrofysiologisk neurofarmakologi
E-post: Goran.Engberg@ki.se