Elektrofysiologisk neurofarmakologi

Forskningen i vår grupp fokuserar på hur endogen kynurensyra påverkar sjukdomsförloppet för schizofreni.

I årtionden har forskningen kring sjukdomsutvecklingen av schizofreni fokuserat på dopamin (DA). De senaste åren har det däremot blivit uppenbart att dopamin bara är en del av den stora bilden, och att de främsta förklaringarna till schizofreni finns att hitta någon annanstans. Framför allt så har misstankarna riktats mot brister av glutamat. Vår hypotes bygger på upptäckten att patienter som lider av schizofreni har förhöjda halter av kynurensyra i ryggmärgsvätskan.

Kynurensyra är en NMDA-receptorblockerare som finns i astrocyterna i hjärnan. Det främsta syftet med vårt projekt är att analysera den fysiologiska och farmakologiska betydelsen av kynurensyra för glutamatisk neurotransmission i hjärnan. Det gör vi genom att använda ett brett spektrum av tekniker som till exempel elektrofysiologi, mikrodialys, prepulshämmare och molekylärbiologiska tekniker.

Våra experiment försöker också stärka tesen att kynurensyra är en del av sjukdomsförloppet för schizofreni och i samarbete med en grupp i Groningen, Holland, utvecklar vi nya föreningar för att hämma kynurenets aminöverföring (KAT II) vilket skulle minska koncentrationen av kynuren i hjärnan. Dessa föreningar kommer inte bara att fungera som betydelsefulla vetenskapliga verktyg, utan också ge en unik strategi för farmakologisk behandling av schizofreni.

Gruppmedlemmar

Projekt

Information om våra forskningsprojekt finns på engelska

Utvalda publikationer

Blockade of KAT II Facilitates LTP in Kynurenine 3-Monooxygenase Depleted Mice.
Imbeault S, Gubert Olivé M, Jungholm O, Erhardt S, Wigström H, Engberg G, Jardemark K.
Int J Tryptophan Res. 2021 Aug 30. PMID: 34483669

GRK3 deficiency elicits brain immune activation and psychosis.
Sellgren CM, Imbeault S, Larsson MK, Oliveros A, Nilsson IAK, Codeluppi S, Orhan F, Bhat M, Tufvesson-Alm M, Gracias J, Kegel ME, Zheng Y, Faka A, Svedberg M, Powell SB, Caldwell S, Kamenski ME, Vawter MP, Schulmann A, Goiny M, Svensson CI, Hökfelt T, Schalling M, Schwieler L, Cervenka S, Choi DS, Landén M, Engberg G, Erhardt S.
Mol Psychiatry. 2021 May 12

Neurogranin as a potential synaptic marker in the cerebrospinal fluid of patients with a first episode psychosis.
Santillo AF, Lundgren S, Xu C, Orhan F, Fatouros-Bergman H, Blennow K, et al
Schizophr Res 2019 06;208():490-492

Importance of kynurenine 3-monooxygenase for spontaneous firing and pharmacological responses of midbrain dopamine neurons: Relevance for schizophrenia.
Tufvesson-Alm M, Schwieler L, Schwarcz R, Goiny M, Erhardt S, Engberg G
Neuropharmacology 2018 08;138():130-139

CSF GABA is reduced in first-episode psychosis and associates to symptom severity.
Orhan F, Fatouros-Bergman H, Goiny M, Malmqvist A, Piehl F, , et al
Mol Psychiatry 2018 05;23(5):1244-1250

Cerebrospinal fluid kynurenine and kynurenic acid concentrations are associated with coma duration and long-term neurocognitive impairment in Ugandan children with cerebral malaria.
Holmberg D, Franzén-Röhl E, Idro R, Opoka RO, Bangirana P, Sellgren CM, et al
Malar J 2017 07;16(1):303

Decreased levels of kynurenic acid in prefrontal cortex in a genetic animal model of depression.
Liu XC, Erhardt S, Goiny M, Engberg G, Mathé AA
Acta Neuropsychiatr 2017 Feb;29(1):54-58

The kynurenine pathway in schizophrenia and bipolar disorder.
Erhardt S, Schwieler L, Imbeault S, Engberg G
Neuropharmacology 2017 Jan;112(Pt B):297-306

A genome-wide association study of kynurenic acid in cerebrospinal fluid: implications for psychosis and cognitive impairment in bipolar disorder.
Sellgren CM, Kegel ME, Bergen SE, Ekman CJ, Olsson S, Larsson M, et al
Mol Psychiatry 2016 10;21(10):1342-50

Inhibition of kynurenine aminotransferase II reduces activity of midbrain dopamine neurons.
Linderholm KR, Alm MT, Larsson MK, Olsson SK, Goiny M, Hajos M, et al
Neuropharmacology 2016 Mar;102():42-7

Elevated levels of kynurenic acid in the cerebrospinal fluid of patients with bipolar disorder.
Olsson SK, Samuelsson M, Saetre P, Lindström L, Jönsson EG, Nordin C, et al
J Psychiatry Neurosci 2010 May;35(3):195-9

Activation of brain interleukin-1beta in schizophrenia.
Söderlund J, Schröder J, Nordin C, Samuelsson M, Walther-Jallow L, Karlsson H, et al
Mol. Psychiatry 2009 Dec;14(12):1069-71

Induction of the kynurenine pathway by neurotropic influenza A virus infection.
Holtze M, Asp L, Schwieler L, Engberg G, Karlsson H
J. Neurosci. Res. 2008 Dec;86(16):3674-83

Clozapine interacts with the glycine site of the NMDA receptor: electrophysiological studies of dopamine neurons in the rat ventral tegmental area.
Schwieler L, Linderholm KR, Nilsson-Todd LK, Erhardt S, Engberg G
Life Sci. 2008 Aug;83(5-6):170-5

The kynurenic acid hypothesis of schizophrenia.
Erhardt S, Schwieler L, Nilsson L, Linderholm K, Engberg G
Physiol. Behav. 2007 Sep;92(1-2):203-9

Kontakt

Göran Engberg

Professor
Elektrofysiologisk Neurofarmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi