Skip to main content

Barnanestesi Stockholm

Vi fokuserar på forskning inom pediatrisk regional anestesi omfattande såväl tekniska som farmakologiska aspekter.

Gruppmedlemmar

Per-Arne Lönnqvist – Professor, överläkare

Marie Anell-Olofsson – Doktorand, biträdande överläkare

Johan Fenhammar – Med dr, specialistläkare

Jakob Forestier – Doktorand, specialistläkare

Björn Larsson – Med dr, överläkare

Peter Larsson – Biträdande överläkare

Märit Lundblad – Med dr, biträdande överläkare

Gunilla Lööf – Doktorand, specialistsjuksköterska

Yvonne Nyman – Doktorand, biträdande överläkare

Magnus Söderlind – Biträdande överläkare

Kontakt