Skip to main content

Barnanestesi Stockholm

Klicka på namnen nedan för att läsa om gruppens medlemmar.

Per-Arne Lönnqvist Professor, överläkare
Marie Anell-Olofsson Doktorand, biträdande överläkare
Johan Fenhammar Med dr, specialistläkare
Jakob Forestier Doktorand, specialistläkare
Björn Larsson Med dr, överläkare
Peter Larsson Biträdande överläkare
Märit Lundblad Med dr, biträdande överläkare
Gunilla Lööf Doktorand, specialistsjuksköterska
Yvonne Nyman Doktorand, biträdande överläkare
Magnus Söderlind Biträdande överläkare

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Per-Arne Lönnqvist

E-post: Per-Arne.Lonnqvist@ki.se