NeuroimAging – Grégoria Kalpouzos grupp

Vår forskning fokuserar på effekterna av normalt och patologiskt åldrande på strukturell, molekylär, mekanisk och funktionell hjärnintegritet, i förhållande till kognition. Vi studerar också genetiska, fysiologiska och livsstilsfaktorer som modulerar åldersrelaterade hjärn- och kognitiva förändringar. Vi använder ett brett spektrum av tekniker för magnetisk resonanstomografi (MRI) och positronemissionstomografi. Vi utvecklar också djupinlärningsmodeller som vi tillämpar på hjärnavbildning.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

Postadress

Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Besöksadress

Aging Research Center, Widerströmska huset, plan 9 och 10
Tomtebodavägen 18 A, 171 65 Solna

Karta - Widerströmska, Tomtebodavägen 18a, Solna