Neda Agahi

Neda Agahi

Senior Forskare | Docent
E-postadress: neda.agahi@ki.se
Telefon: +46852485810
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Agahi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag jobbar som forskare i den socialgerontologiska gruppen på Aging
  Research Center (ARC). Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskap,
  disputerade i ämnet epidemiologisk äldreforskning vid Karolinska Institutet
  och är sedan 2017 docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.
  Masterexamen i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
  Doktorsexamen, epidemiologisk äldreforskning, Karolinska Institutet
  Docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om åldrandet i ett livsloppsperspektiv, med fokus på
  levnadsvanor och socioekonomiska faktorer. Pågående forskning handlar
  främst om hur åldrandet ser ut i olika kohorter av äldre personer med
  fokus på levnadsvanor och andra levnadsförhållanden och hur det
  förändrats över tid.
  Jag har ett pågående projekt kring hur alkoholvanorna i den äldre
  befolkningen påverkas av olika livsomställningar, och är också involverad
  i flera projekt kring pensionering och hälsa.

Undervisning

 • Kursansvarig för Samhälle och hälsa, 4.5hp, inom ramen för
  Psykologprogrammet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2008
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI