Roman Zubarevs grupp

Roman Zubarevs forskargrupp fokuserar på molekylär biometri med hjälp av masspektrometri för att studera olika processer av biologisk och medicinsk betydelse.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Biomedicum, 9A, floor 9, Solnavägen 9, Stockholm, 171 65, Sweden

Nyckelord:
Analytisk kemi Biokemi och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
RZ
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-16