Neuronala kretsar vid ångest – Janos Fuziks grupp

Att undersöka neuronal konnektivitet, plasticitet och identitet är avgörande för att förstå neuronal kretsars arkitektur. I vår forskargrupp tittar på neuronala nätverk i den periaqueductala grå substansen (PAG).

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer