Enheten för Biostatistik – Matteo Bottai

Vi arbetar för att bidra till att lösa hälsoproblem och sprida kunskap inom biostatistik vid Karolinska Institutet och över hela världen. Forskarhandledning och undervisning är en viktig del av uppdraget.

Enheten för biostatistik inrättades 2010 vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Enheten leds av Matteo Bottai, professor i biostatistik vid Karolinska Institutet.

Biostatistik spelar en nyckelroll i alla steg i forskningen om folkhälsa, från att utforma nya studier, till att analysera data och tolka och sprida vetenskapliga rön. Enheten för biostatistik är aktivt involverad i utveckling och tillämpning av statistiska metoder som kan bidra till att förbättra varje steg och därmed bidra till att lösa hälsoproblem.

Den biostatistiska forskningen drivs i tvärvetenskapliga samarbeten med forskare inom epidemiologi, klinisk forskning samt biologiska, sociala och grundläggande vetenskaper. Forskningsintressena spänner över ett brett spektrum som inkluderar kvantilinferens, beräkningsstatistik, metaanalys, överlevnadsdataanalys, genetisk statistik, longitudinell dataanalys, kausal slutledning och asymptotisk inferens.

Enheten för biostatistik är ansvarig för the Biostatistics Core Facility som har till uppgift att utföra statistiskt samarbete och stöd till forskning inom medicin och folkhälsa. Verksamheten startade 2012 och drivs med stöd från Karolinska Institutet och Region Stockholm. 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

Biostatistics Core Facility

The Biostatistics Core Facility tillhandahåller biostatistiskt samarbete och stöd till medicinsk forskning och folkhälsoforskning. Det syftar till att säkerställa att experimentell design, dataanalyser samt tolkning och spridning av forskningsresultat drar fördel av de mest effektiva och innovativa metoderna inom biostatistik.

Mer information om the Biostatistics Core Facility

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Institute of Environmental Medicine /, Biostatistics, Nobels väg 13 / Box 210, Stockholm, 17177, Sweden

Nyckelord:
Biostatistik Cancer och onkologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Sannolikhetsteori och statistik
Anna Persson
2024-04-16