Translationell mikrobiomforskning och pandemiberedskap – Lars Engstrand grupp

Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) och National Pandemic Centre (NPC) är forskningsenheter inom Engstrand-gruppen som fokuserar på translationell mikrobiomforskning och pandemiberedskap. CTMR utforskar mikrobiomets påverkan på människors hälsa och sjukdomar, medan NPC genomförde omfattande sekvensering av SARS-CoV-2 under pandemin och för närvarande deltar i flera FoU-projekt relaterade till pandemiberedskap.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Mikrobiologi inom det medicinska området
LE
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-14