Geriatrisk farmakoepidemiologi – Kristina Johnells forskargrupp

Vi studerar läkemedelsanvändning bland äldre personer. Detta inkluderar olämpliga läkemedel, polyfarmaci samt effektivitet och säkerhet för läkemedel. Vi använder nationella hälsodata (registerdata) vilket inkluderar läkemedel, sjukvård samt äldreomsorg. Vi deltar i internationella samarbeten med avsikt att förbättra äldre personers läkemedelsbehandling.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Vår forskning fokuserar på att förbättra läkemedelsbehandlingen hos äldre personer. Vi gör detta genom att undersöka trender i läkemedelsanvändning, analysera fördelar och risker samt studera läkemedelsanvändningen hos specifika grupper av den äldre befolkningen.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 17177, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Epidemiologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Geriatrik Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) Polyfarmaci
Gunilla Sonnebring
2024-04-02