Tobias Alfvén

Tobias Alfvén

Professor/Specialistläkare | Docent
E-postadress: tobias.alfven@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Alfvén, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är barnläkare, har en doktorsexamen i epidemiologi och en kandidatexamen i företagsekonomi och statsvetenskap. Under de senaste 20 åren har jag kombinerat forskning, undervisning, klinisk medicin inom pediatrik och arbete för FN, både på fältet och på huvudkontoret. Bland många ansvarsområden när jag arbetade för UNAIDS i Genève representerade jag organisationen i FN:s expertgrupp för millenniemålen. Jag har arbetat och forskat i Asien, Afrika och Europa och är för närvarande involverad i projekt i Uganda, Kambodja, Etiopien, Nigeria, Vietnam och Sverige.

  På institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet är jag gruppledare för gruppen global barnhälsa och globala målen, inom gruppen Health Systems and Policy. På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset leder jag forskningsnätverket inom global hälsa och infektionssjukdomar. Jag är medordförande för Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett gemensamt samarbete mellan Karolinska Institutet och Makerere University i Uganda. Vidare är jag ordförande för Svenska läkarsällskapet och ordförande för Agenda för hälsa och välstånd.

  Utbildning
  - Klinisk professor i global barnhälsa 2022
  - Legitimerad barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 2017
  - Legitimerad läkare, Karolinska sjukhuset 2003
  - Postdoktor i epidemiologi, Karolinska institutet, 2003-04
  - Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, 2002
  - Kandidat i företagsekonomi, inklusive företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, Stockholms och Uppsala universitet 2001.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning syftar till att minska dödlighet och sjuklighet bland barn med forskningsprojekt främst i låginkomstländer som Uganda, Etiopien och Vietnam, men även i Sverige. Jag är involverad i projekt kring förebyggande, ny diagnostik och behandling av lunginflammation, diagnostik av hjärnhinneinflammation och förbättrad neonatal överlevnad. Jag är också involverad i projekt som rör tvärvetenskapligt arbete kring målen för hållbar utveckling, klimatförändringarnas effekter på barns hälsa och välbefinnande och hur man når barn som inte har tillgång till det formella hälsovårdssystemet.

Undervisning

 • Jag undervisar i global hälsa och global barnhälsa på alla olika nivåer vid Karolinska Institutet, och jag deltar också i undervisning om infektionssjukdomar och globala målen.

  Masterprogram i global hälsa:

  Mother and child health in a global perspective (3GB013)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Specialistläkare, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Global hälsa, Karolinska Institutet, 2017
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2002
 • Bachelor in business, including Business Economics, National Economics and Political Science, , Business Economics, National Economics and Political Science, Uppsala University, 2001
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI