Tobias Alfvén

Tobias Alfvén

Professor/Specialistläkare | Docent
E-postadress: tobias.alfven@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Alfvén, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är barnläkare, har en doktorsexamen i epidemiologi och en kandidatexamen i företagsekonomi och statsvetenskap. Under de senaste 25 åren har jag kombinerat forskning, undervisning, klinisk medicin inom pediatrik och arbete för FN, både på fältet och på huvudkontoret. Bland många ansvarsområden när jag arbetade för UNAIDS i Genève representerade jag organisationen i FN:s expertgrupp för millenniemålen. Jag har arbetat och forskat i Asien, Afrika och Europa och är för närvarande involverad i projekt i Uganda, Kambodja, Nigeria, Vietnam och Sverige.

  På institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet är jag gruppledare för gruppen global barnhälsa och globala målen, På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset leder jag forskningsnätverket inom global hälsa och infektionssjukdomar. Jag är medordförande för Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett gemensamt samarbete mellan Karolinska Institutet och Makerere University i Uganda. Vidare är jag ordförande för Svenska läkarsällskapet och ordförande för Agenda för hälsa och välstånd.

  Utbildning
  - Klinisk professor i global barnhälsa 2022
  - Legitimerad barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 2017
  - Docent i global hälsa, Karolinska Institutet 2017
  - Legitimerad läkare, Karolinska sjukhuset 2003
  - Postdoktor i epidemiologi, Karolinska institutet, 2003-04
  - Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, 2002
  - Kandidat i företagsekonomi, inklusive företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, Stockholms och Uppsala universitet 2001.
  - Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2000

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning syftar till att minska dödlighet och sjuklighet bland barn med forskningsprojekt främst i låginkomstländer som Uganda, Kambodja, Nigeria, Kongo DR, Somalia och Vietnam, men även i Sverige. Jag är involverad i projekt kring förebyggande, ny diagnostik och behandling av lunginflammation, diagnostik av hjärnhinneinflammation och förbättrad neonatal överlevnad. Jag är också involverad i projekt som rör tvärvetenskapligt arbete kring målen för hållbar utveckling, klimatförändringarnas effekter på barns hälsa och välbefinnande och hur man når barn som inte har tillgång till det formella hälsovårdssystemet.

Undervisning

 • Jag undervisar i global hälsa och global barnhälsa på alla nivåer vid Karolinska Institutet, och jag är också involverad i undervisning relaterad till klimatförändringar och hälsa, försummade infektionssjukdomar, de globala målen för hållbar utveckling och hållbar hälsa. Vidare undervisar jag i klinisk pediatrik vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset för läkarstudenter och yngre kollegor. Jag är också engagerad i utveckling av kurser och pedagogik relaterad till global och hållbar hälsa och det nya läkarprogrammet vid Karolinska Institutet.

   

 • Ett urval av min undervisning vid Karolinska Institutet:

   

 • Introduktionsdag för alla studenter på KI

  Framtidens patient: Utmaningar och möjligheter för lokal och global hälsa (tillsammans med Helena Nordenstedt och Lars Frelin)

   

 • Läkarprogrammet

  • Sjukdomspanoramat och hälsans bestämningsfaktorer i Sverige och globalt (termin 1)
  • Panelsamtal om framtiden för hälso- och sjukvården i Sverige (termin 1)
  • Pediatriska infektionssjukdomar ur ett globalt perspektiv (termin 4)
  • Sjukdomspanoramat i Sverige i ett historiskt och globalt perspektiv (termin 11)
  • Prevention i praktiken (seminarium termin 11)

   

 • Masterprogrammet i global hälsa:

  • Moder- och barnhälsa ur ett globalt perspektiv (3GB013)
  • Försummade infektionssjukdomar

   

 • Masterprogrammet i folkhälsa vid katastrofer

  •  
  • Global barnhälsa - De största dödsorsakerna bland barn

   

 • Valbar kurs i hållbar hälsa och utveckling

  • En introduktion till hållbar hälsa och de globala målen för hållbar utveckling
  • Klimatförändringar och barnhälsa

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Specialistläkare, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Global hälsa, Karolinska Institutet, 2017
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2002
 • Bachelor in business, including Business Economics, National Economics and Political Science, , Business Economics, National Economics and Political Science, Uppsala University, 2001
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI