Farmakologisk kväveoxidforskning – Jon Lundbergs forskargrupp

Forskningen i vår grupp syftar till att utforska den fysiologiska och terapeutiska betydelsen av en alternativ bildningsväg för signalsubstansen kvävemonoxid (NO) som vi funnit.

Vår forskning

Vår kropp bildar NO genom specifika enzym, sk NO syntas. Detta NO deltar i reglering av ffa hjärtkärlfunktion och metabola funktioner.

Vi har funnit en tidigare helt okänd bildningsväg för NO som inte innefattar några NO syntas. Istället bildas NO från de enkla jonerna nitrat (NO3-) och nitrit (NO2-) genom sk reduktion. Nitrat finns naturligt i vissa specifika grönsaker och genom att öka intaget av nitrat i kosten kan vi också öka NO signalering vilket bl.a leder till sänkt blodtryck och ökad mitokondrieeffektivitet.

Vi kartlägger betydelsen av nitrat och nitrit vid hälsa och sjukdom med målsättningen att finna nya strategier för att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdom och metabol dysfunktion.

Samarbeten

Vi samarbetar med forskargruppen Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (länken går till en sida på engelska).

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen