Joana Pereiras forskargrupp - vår forskning

Brain Connectomics Lab

Brain Connectomics Lab
Foto: Joana Pereira

Vår grupp arbetar med hjärnans konnektivitet-variabler som härrör från strukturell magnetisk resonanstomografi, funktionell magnetisk resonanstomografi eller diffusionstensoravbildning hos patienter med Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Våra nuvarande projekt är inriktade på bedömning av hjärnans konnektivitet och nätverkstopologi i olika stadier av dessa störningar samt deras samband med kliniska åtgärder.

Vi arbetar också med analyser av rumsmönster härledda från amyloid- och tau-positronemissionstomografi samt biomarkörer härrörande från cerebrospinalvätska och blod.

Vårt slutmål är att utveckla nya hjärnans konnektivitet-variabler och grafteori-metoder för att förbättra tidig diagnos, bedömning av sjukdomsprogression och behandling av neurodegenerativa sjukdomar.

Jag är bihandledare till dessa studenter:

- Emilia Schwertner, KI, Main supervisor: Dorota Religa
- Yu-Wei Chang, GU, Main supervisor: Giovanni Volpe
- Emiliano Gomez, GU, Main supervisor: Giovanni Volpe
- Meera Srikrishna, GU, Main supervisor: Michael Schöll
- Fabian Sinzinger, KTH, Main supervisor: Rodrigo Moreno
- Egle Kuodyte, Lithuanian University of Health Sciences, Main supervisor: Algidas Basevicius

Kontakt

Joana Pereira

Senior forskare
Pereira
K8 Klinisk neurovetenskap
JP
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-05-26