Clara Hellners forskargrupp

Impulsivitet, utagerande och emotionsreglering hos barn och unga

Impulsivitet och svårigheter att reglera känslor kan påverka den psykiska hälsan hos barn och unga. Dessa symtom är ibland associerade med specifika diagnoser (som t ex ADHD, beroendetillstånd eller emotionell instabilitet) men påverkas också av ungdomens hela livssituation och det stöd hen har från omgivningen. Inte sällan kan problemen finnas tidigt men få konsekvenser först i tonåren eller ung vuxenålder.

Forskargrupp Hellner bedriver studier om självskadebeteende, beroende, utagerande/normbrytande beteenden och aggressivitet/våld. Vi intresserar oss för hur dessa beteenden utvecklas över tid, hur de är kopplade till neuropsykiatriska tillstånd och/eller andra psykiatriska diagnoser eller personlighetsdrag, och hur man kan behandla dessa tillstånd. Vi gör både registerstudier och behandlingsstudier.

Pågående forskningsprojekt

  • Emotion Regulation Group Therapy (ERGT): En multicenter studie (inomgruppsdesign) av behandling för vuxna med självskadebeteende
  • Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents (ERITA): En randomiserad kontrollerad prövning av en internetförmedlad intervention till ungdomar 13-17 år och deras vårdnadshavare
  • Självskadebeteende och neuropsykiatriska symtom: register- och behandlingsstudier
  • PCU-Y: Psychopathic and Callous-Unemotional Traits in Youth (Känslokyla och psykopatiska drag i olika ungdomsgrupper)
  • Spelfrihet tillsammans: En randomiserad kontrollerad studie av internetförmedlad parbehandling för spelberoende

Utvalda publikationer

Association Between Deliberate Self-harm and Violent Criminality.
Sahlin H, Kuja-Halkola R, Bjureberg J, Lichtenstein P, Molero Y, Rydell M, et al
JAMA Psychiatry 2017 06;74(6):615-621

Autism and Convictions for Violent Crimes: Population-Based Cohort Study in Sweden.
Heeramun R, Magnusson C, Gumpert C, Granath S, Lundberg M, Dalman C, et al
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2017 Jun;56(6):491-497.e2

The Development of an Internet-Based Treatment for Problem Gamblers and Concerned Significant Others: A Pilot Randomized Controlled Trial.
Nilsson A, Magnusson K, Carlbring P, Andersson G, Gumpert C
J Gambl Stud 2018 Jun;34(2):539-559

Emotion regulation group therapy for deliberate self-harm: a multi-site evaluation in routine care using an uncontrolled open trial design.
Sahlin H, Bjureberg J, Gratz K, Tull M, Hedman E, Bjärehed J, et al
BMJ Open 2017 Oct;7(10):e016220

Emotion regulation individual therapy for adolescents with nonsuicidal self-injury disorder: a feasibility study.
Bjureberg J, Sahlin H, Hellner C, Hedman-Lagerlöf E, Gratz K, Bjärehed J, et al
BMC Psychiatry 2017 12;17(1):411

Childhood Symptoms of ADHD Overrule Comorbidity in Relation to Psychosocial Outcome at Age 15: A Longitudinal Study.
Norén Selinus E, Molero Y, Lichtenstein P, Larson T, Lundström S, Anckarsäter H, et al
PLoS ONE 2015 ;10(9):e0137475

Subthreshold and threshold attention deficit hyperactivity disorder symptoms in childhood: psychosocial outcomes in adolescence in boys and girls.
Norén Selinus E, Molero Y, Lichtenstein P, Anckarsäter H, Lundström S, Bottai M, et al
Acta Psychiatr Scand 2016 12;134(6):533-545

Gruppmedlemmar