Om enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin

Vår grupp utför immunologisk forskning, främst med fokus på T-celler. Vi arbetar med alla T-celler men vårt huvudfokus är okonventionella T-celler, särskilt γδ T-celler.

Group portrait

 

För mer information om vår grupp och forskningen hänvisar vi till vår engelska sida.

Michael Uhlin

Professor

Michael Uhlin

Michael mottog sin doktorsexamen från Karolinska Institutet 2006. 2012 blev han docent inom immunologi och 2020 adjungerad professor inom klinisk immunologi. Michael är anställd vid Karolinska universitetssjukhuset där han ansvarar för sektionen för klinisk immunologi vid kliniken för klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Tillsammans med sin forskargrupp fokuserar han på T-cellimmunologi och immunterapi.

Anställda och anknutna

Åsa Catapano
2023-03-16