Translationell farmakologi

Forskargruppen Translationell farmakologi leds av Kent Jardemark och Owe Orwar på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Kontakt

Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Owe Orwar

Forskare
Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi