Translationell farmakologi

This page in English

Forskargruppen Translationell farmakologi leds av Kent Jardemark och Owe Orwar på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Mer information om forskargruppen finns på den engelska sidan Translational Pharmacology.

Gruppmedlemmar

Kent Jardemark Universitetslektor Delat ledarskap
Owe Orwar Forskare Delat ledarskap
Joseph Bruton Forskare  
Niklas Ivarsson Forskare  
Oscar Jungholm Doktorand  
Åsa Konradsson-Geuken Anknuten  
Monica Marcus Senior lab manager  
Jessica Olofsson Anknuten  
Göran Ronquist Anknuten  
Holger Wigström Anknuten  

Kontakta oss

Forskargruppsledare

Kent Jardemark

Telefon: 076-864 93 48
Enhet: Jardemark, Kent - Translationell farmakologi
E-post: Kent.Jardemark@ki.se

Forskare

Owe Orwar

Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: owe.orwar@ki.se