Skip to main content

Translationell farmakologi

Forskargruppen Translationell farmakologi leds av Kent Jardemark och Owe Orwar på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Kontakt