Skip to main content

Translationell farmakologi

Forskargruppen Translationell farmakologi leds av Kent Jardemark och Owe Orwar på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Kontakt

C3.FyFa.Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Owe Orwar

Forskare
C3.FyFa.Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi