Translationell farmakologi

Forskargruppen Translationell farmakologi leds av Kent Jardemark på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Oscar Jungholm

PhD student
Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Jan Kehr

Affiliated to reserach
Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Åsa Konradsson Geuken

Affiliated to research
Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Monica Marcus

Senior lab manager
Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Holger Wigström

Affiliated to research
Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Owe Orwar

Researcher
Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Joseph Bruton

Researcher
Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Daniela Papadia

Affiliated to research

Kontakt forskargruppsledare

Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi
KJ
Innehållsgranskare:
2023-09-21