Barnanestesi Stockholm

Forskningsgruppen ”Barnanestesi-Stockholm” forskar inom följande olika områden anknutna till anestesi eller intensivvård av barn i olika åldrar: regional anestesi och postoperativ smärtlindring, farmakologi framförallt riktat mot användning av alpha-2 agonister, övervakning av ventilation och cirkulation med inriktning på kapnodynamik, spädbarnsanestesi samt preoperativ information och premedicinering inför anestesi.

Gruppmedlemmar

Kontakt

Profile image

Per-Arne Lönnqvist

Professor/Överläkare
PL
Innehållsgranskare:
2024-05-22