Eva Koseks forskargrupp

This page in English

Smärtmekanismer och behandling

Det föreligger oftast ett mycket svagt samband mellan graden av perifer patologi och smärtintensitet, t.ex. graden av röntgenförändringar eller inflammation i en led vid artros och smärtan i leden. Det finns även tillstånd med svår, generaliserad smärta utan uttalad patologi i perifera vävnader, t.ex. fibromyalgi.

Vi och andra har tidigare kunnat påvisa betydelsen av centralnervösa mekanismer, såsom central sensitisering (störd bottom-up reglering) respektive dysfunktion av kroppsegna smärthämmande system (störd top-down reglering) för smärtupplevelsen vid en rad olika smärttillstånd i rörelseapparaten.

Vi har nyligen kunnat visa att individuella skillnader i funktionen av kroppsegna smärtreglerande system hos friska individer till stor del är genetiskt betingade. Flera av gruppens pågående projekt handlar om att kartlägga genetiska mekanismers betydelse för smärta och behandlingsutfall hos olika patientgrupper.

Vidare har man i djurstudier sett att aktivering av immunkompetenta celler i nervsystemet, s.k. gliaceller sker i samband med långvarig smärta varvid gliacellerna frisätter inflammatoriska och smärtframkallande substanser, s.k. centralnervös inflammation.

Vi har kunnat påvisa centralnervös inflammation hos patienter med fibromyalgi och reumatoid artrit. Några av våra pågående studier handlar om kartläggning av gliacellsaktivering och centralnervös inflammation och dess relation till kliniska symtom hos patienter med olika smärttillstånd i rörelseapparaten. Vi har också pågående behandlingsstudier där effekten av läkemedel eller icke-farmakologisk behandling, t.ex. träning eller kirurgi på smärta och smärtreglerande system utvärderas hos olika patientgrupper.

Forskningsprojekt

  •     Effekten av genetiska faktorer på smärtreglering och behandlingsutfall vid långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten
  •     Betydelsen av perifer och centralnervös inflammation för smärta och smärtreglering hos patienter med långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten
  •     Effekt av träning respektive avspänning på smärtmekanismer och kliniska symtom hos patienter med fibromyalgi
  •     Behandlingseffekter av läkemedel, träning och kirurgi på smärta och smärtreglering hos patienter med långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten
  •     Utveckling av kvantitativ känselundersökning (QST) för förbättrad diagnostik av störningar i funktionen av kroppsegna smärtreglerande system

Utvalda publikationer

Evidence of central inflammation in fibromyalgia-increased cerebrospinal fluid interleukin-8 levels.
Kadetoff D, Lampa J, Westman M, Andersson M, Kosek E
J. Neuroimmunol. 2012 Jan;242(1-2):33-8

Conditioned pain modulation is associated with common polymorphisms in the serotonin transporter gene.
Lindstedt F, Berrebi J, Greayer E, Lonsdorf T, Schalling M, Ingvar M, et al
PLoS ONE 2011 Mar;6(3):e18252

Anxiety and depressive symptoms in fibromyalgia are related to poor perception of health but not to pain sensitivity or cerebral processing of pain.
Jensen K, Petzke F, Carville S, Fransson P, Marcus H, Williams S, et al
Arthritis Rheum. 2010 Nov;62(11):3488-95

Dysfunction of endogenous pain inhibition during exercise with painful muscles in patients with shoulder myalgia and fibromyalgia.
Lannersten L, Kosek E
Pain 2010 Oct;151(1):77-86

Genetic variation in the serotonin transporter gene (5-HTTLPR, rs25531) influences the analgesic response to the short acting opioid Remifentanil in humans.
Kosek E, Jensen K, Lonsdorf T, Schalling M, Ingvar M
Mol Pain 2009 Jul;5():37

Gruppmedlemmar

Aisha Siddiqah AhmedAnknuten
Svante BergAnknuten, Postdoc
Karin JensenForskarassistent
Diana KadetoffAnknuten
Eva KosekForskargruppsledare, Professor/överläkare
Sofia MartinsenAnknuten
Anton RaschAnknuten
Annelie RosénDoktorand, Forskarstuderande
Angelica SandströmForskningsassistent
Jeanette TourAmanuens grundutbildning

Klinisk neurovetenskap