Karolinska Institutet står för över 40 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Forskningen spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap.