Mats J. Olssons forskargrupp

This page in English

Människans luktperception

Mats J. Olssons Forskargrupp, The Human Olfaction Group, studerar det mänskliga luktsinnet och fokuserar på beteendemässiga effekter av kemoreception.

De övergripande målen för Mats J. Olssons grupp är att beskriva hur vi bearbeter olika luktämnen perceptuellt, kognitivt och emotionellt. Dessutom undersökers hur kroppslukt, eller element däruti, kan kommunicera information mellan människor.

Forskningsprojekt

  • Kan man med luktsinnet identifiera en gärningsman?
  • Hur integreras luktande molekyler till en samfälld lukt?
  • Kan vi med luktsinnet känna av om någon är sjuk?

Utvalda publikationer

Nosewitness identification: Effects of negative emotion.
Alho, L., Soares, S. C., Ferreira. J., Rocha, M., Silva, C. F., & Olsson M. J.
PLOS ONE, 2015 10(1): e0116706.

The scent of disease: Human body odor contains an early chemosensory cue of sickness.
Olsson, M J, Lundström, J N, Kimball, B A, Gordon, A G, Karshikoff, B, Hosseini, N, Sorjonen, K, et al
Psychological Science, 2014 25(3), 817–823

23118205

22666457

22580409

21369969

 

Gruppmedlemmar

Klinisk neurovetenskapPsykologi