Professorer vid Karolinska Institutet

Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska lärosäten och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde. Vid KI sker anställning av professorer inte genom befordran utan i konkurrens. I vissa fall tillsätts professurer genom att externa forskare handplockas. Här listas verksamma professorer vid Karolinska Institutet, inklusive forskare med anställning som seniorprofessor och professorer emeriti med anknytningsavtal.

A-D

A

Ganesh Acharya, obstetrik och gynekologi
Professorspresentation: Moderkakan nyckeln till förståelse av flera sjukdomar

Adnane Achour, molekylär immunologi
Professorspresentation: Kartlägger proteiners tredimensionella struktur

Paul Ackermann, ortopedisk traumatologi
Professorspresentation: Studerar störd läkning i senor och leder

Hans-Olov Adami, cancerepidemiologi

Birgitta Agerberth, medicinsk mikrobiell patogenes

Lars Agréus, allmänmedicinsk gastroenterologi

Anders Ahlbom, epidemiologi

Eleni Aklillu, tropikfarmakologi
Professorspresentation: Bättre läkemedelsanvändning i låginkomstländer

Jan Albert, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Maria Albin, arbets- och miljömedicin
Professorspresentation: Forskning om arbetets innehåll och villkor för ett hållbart arbetsliv

Harri Alenius, molekylär toxikologi
Professorspresentation: Nyfiken på samspelet mellan immunförsvar och mikrobiota

Kristina Alexanderson, socialförsäkring

Lars Alfredsson, epidemiologi

Tobias Alfvén, global barnhälsa

Peter Allebeck, socialmedicin, särskilt socialepidemiologi

Catarina Almqvist Malmros, klinisk epidemiologi

Anders Alvestrand, medicinska njursjukdomar

Björn Andersson, genomanalys

Göran Andersson, patologi

Jan Andersson, infektionssjukdomar

Ulf Andersson, barnreumatologi

Ellika Andolf, obstetrik och gynekologi

Bo Angelin, klinisk metabolisk forskning

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik
Professorspresentation: Forskar om mitokondriernas roll vid Alzheimers sjukdom

Jovan Antovićklinisk kemi och koagulation
Professorspresentation: Forskar om åldrande hos blödarsjuka

Anita Aperia, pediatrik

Ernest Arenas, stamcellsneurobiologi

Peter Arner, medicin

Elias Arnér, biokemi särskilt selenbiokemi
Professorspresentation: Litet spårämne av stor betydelse

Marie Arsenian-Henriksson, molekylär tumörbiologi

Johan Askling, reumatologi

Peter Aspelin, diagnostisk radiologi

Rimma Axelsson, nuklearmedicin
Professorspresentation: Rätt cancerläkemedel till rätt patient med PET

B

Jirí Bártek, cancerbiologi
Professorspresentation: Han vill hitta sårbarheten hos cancer

Georgios Belibasakis, klinisk oral infektionsbiologi
Professorspresentation: Studerar munnens ekosystem genom odlade biofilmsmodeller

Tom Bellander, miljömedicinsk epidemiologi

Dzevad Belkic, matematisk strålningsfysik

Per-Olof Berggren, experimentell endokrinologi

Jonas Bergh, onkologi

Peter Bergman, klinisk immunologi

Tomas Bergman, medicinsk proteomik

Ulf Bergman, farmakoepidemiologi

Martin Bergö, molekylär medicin
Professorspresentation: Oväntade upptäckter om CAAX-proteiner

Leif Bertilsson, klinisk farmakologi

Christer Betsholtz, vaskulär biologi

Gunnel Biberfeld, smittskydd, särskilt klinisk immunologi

Camilla Björkegren, cell- och tumörbiologi
Professorspresentation: Proteinkomplex avgörande vid celldelningen

Ingemar Björkhem, biokemisk aterosklerosforskning

Magnus Björkholm, medicin

Anders Björkman, infektionssjukdomar

Mikael Björnstedt, patologi

Margareta Blombäck, koagulationsforskning

Klas Blomgren, perinatal hjärnforskning

Lennart Blomqvist, medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi
Professorspresentation: Anatomisk karta hjälp till bättre cancerbehandling och operation

Jan Bolinder, diabetesforskning

Lena Borell, arbetsterapi

Kristian Borg, rehabiliteringsmedicin

Nagihan Bostanci, inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi
Professorspresentation: Vill hitta enkla metoder för tidig upptäckt av parodontit

Matteo Bottai, biostatistik
Professorspresentation: Medianen ett mer exakt mätvärde än medelvärdet

Yvonne Brandberg, vårdvetenskap med fokus på onkologi

Maria H. Bradley, dermatologi och venereologi
Professorspresentation: Studerar genetiska orsaker till atopiskt eksem

Annelie Brauner, mikrobiologi

Rune Brautaset, optometri
Professorspresentation: Har lagt grunden för optometrisk utbildning och forskning

Kerstin Brismar, diabetesforskning

Tom Brismar, klinisk neurofysiologi

Torkel Brismar, medicinsk radiologi
Professorspresentation: Han översätter bilder till data

Sven Britton, infektion

Karin Broberg, miljömedicin, särskilt genetik och epigenetik
Professorspresentation: Kopplingen mellan genetik och skadliga ämnen i vår miljö

Ernst Brodin, farmakologi

Lennart Brodin, neurovetenskap

Petter Brodin, pediatrisk immunologi
ProfessorspresentationStuderar immunsystemets tidiga utveckling

Kristina Broliden, infektionssjukdomar

Mats Brommels, medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap

Lou Brundin, neuroimmunologi

Yenan Bryceson, translationell immunologi
Professorspresentation: Studerar ovanlig immunbrist, HLH

Cynthia Bulik, epidemiologi med inriktning mot ätstörningar
Professorspresentation: Forskning om ätstörningar på genetisk nivå

Bo Burström, socialmedicin

Magnus Bäck, kardiologi
Professorspresentation: Kombinerar klinisk och molekylär forskning för bättre behandlingar mot hjärtkärlsjukdom

Lars Bäckman, åldrandets psykologi

Sven Bölte, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

C

Kenneth Caidahl, klinisk fysiologi

Barbara Canlon, hörselfysiolog

Yihai Cao, vaskulär biologi, särskilt angiogenesreglering

Lars-Olaf Cardell, öron-näs och halssjukdomar

Marie Carlén, neuronala nätverk, särskild inriktning kognitiva mekanismer
Professorspresentation: Teknikdriven forskning om prefrontala cortex

Marcus Carlsson, klinisk fysiologi

Mattias Carlström, kardiorenal fysiologi
Professorspresentation: Forskar om kväveoxids positiva hälsoeffekter

Juan Jesus Carrero, epidemiologi
ProfessorspresentationAnvänder big data för att förebygga njursjukdom

Gonçalo Castelo Branco, gliacellsbiologi
Professorspresentation: Hans upptäckt sprider ljus över MS

Sandra Ceccatelli, neurotoxikologi

Angel Cedazo-Minguez, molekylär neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers i tidigt skede

Kenneth R Chien, kardiovaskulär forskning
Professorspresentation: Reparerar skadade hjärtan med stamcellsteknik

Francesca Chiodi, värd-parasitinteraktion

Kyllike Christensson, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Hans-Erik Claesson, medicinsk och fysiologisk kemi, särskilt biokemi

Sven Cnattingius, reproduktionsepidemiologi

Francesco Cosentino, klinisk kardiovaskulär forskning
Professorspresentation: Riskfaktorernas gemensamma nämnare

Staffan Cullheim, anatomi

Kamila Czene, cancerepidemiologi, särskilt genetisk epidemiologi

D

Marja-Liisa Dahl, klinisk farmakologi

Sven-Erik Dahlén, experimentell astma- och allergiforskning

Göran Dahllöf, pedodonti

Karin Dahlman-Wright, molekylär endokrinologi

Tina Dalianis, tumörvirologi

Christina Dalman, psykiatrisk epidemiologi
Professorspresentation: Riskfaktorer för allvarliga psykiatriska tillstånd

Bertil Daneholt, molekylär genetik

Nico Dantuma, molekylär cellbiologi

Tatiana Deliagina, neurovetenskap

Paul Dickman, biostatistik
Professorspresentation: Biostatistik bidrar till att förbättra människors hälsa

Joakim Dillner, infektionsepidemiologi

Vinod K Diwan, epidemiologi

Katalin Dobra, klinisk patologi
Professorspresentation: Molekylär patolog med fokus på cancer och pedagogik

Henrik Druid, rättsmedicin

E-G

E

Lars Egevad, tumörpatologi

Ewa Ehrenborg, molekylär kardiovaskulär medicin
Professorspresentation: Genetiska varianter bakom hjärtkärlsjukdom

Henrik Ehrsson, kognitiv neurovetenskap
Professorspresentation: Upplevelsen av hur vårt fysiska jag påverkar vårt medvetande

Stefan Einhorn, molekylär onkologi

Anders Ekbom, medicinsk epidemiologi

Anders Eklund, lungmedicin

Martin Eklund, epidemiologi
Professorspresentation: Mer träffsäker diagnostik och behandling av prostatacancer

Simon Ekman, onkologi

Gunvor Ekman-Ordeberg, obstetrik och gynekologi

Anna Mia Ekström, global infektionsepidemiologi
Professorspresentation: Hiv-forskning från mikro till makro

Tomas Ekström, molekylär cellbiologi, särskilt neuroonkologi

Karin Ekström Smedby, hematologi-onkologi, särskilt klinisk epidemiologi
Professorspresentation: Studerar lymfom från risker till behandling

Karl Ekwall, medicinsk genetik särskilt epigenetik

Samir EL Andaloussi, biomolekylär medicin och avancerad terapi
Professorspresentation: Läkemedelstransport med kroppsegna blåsor

Erik Eliasson, farmakogenetik

Göran Elinder, pediatrik

Abdel El Manira, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Azita Emami, omvårdnad
Professorspresentation: Egenskaper och upplevelser formar oss mer än etniskt ursprung

Lennart Emtestam, dermatologi och venereologi

Göran Engberg, farmakologi

Henrik Engblom, klinisk fysiologi
Professorspresentation: Undersöker problem i hjärtats små blodkärl

Lars Engstrand, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anders Enocson, ortopedisk traumatologi
Professorspresentation: Forskar om ortopedi för traumapatienter

Elisabeth Epstein, obstetrik och gynekolog

Sophie Erhardt, experimentell psykiatri
Professorspresentation: Kartlägger biologiska mekanismer bakom psykisk ohälsa

Johan Ericson, utvecklingsbiologi, med särskild inriktning mot det centrala nervsystemet

Bo-Göran Ericzon, transplantationskirurgi

Maria Eriksdotter, geriatrik

Håkan Eriksson, fortplantningens endokrinologi

Lars E Eriksson, omvårdnad
Professorspresentation: Från patienters stigma till tidig cancerupptäckt

Lars I Eriksson, anestesi och intensivvård

Lennart Eriksson, patologi

Maria Eriksson, molekylär genetik med inriktning på åldrande
Professorspresentation: Åldrandets mekanismer i cellen

Per Eriksson, kardiovaskulär medicin

Ulf Eriksson, vaskulär biokemi
Professorspresentation: Ökad kunskap om blodkärlens funktion ger förståelse för vanliga sjukdomar

Helena Erlandsson Harris, reumatologisk inflammationsforskning
Professorspresentation: När inflammationen går fel

Ingemar Ernberg, tumörbiologi

Malin Ernberg, klinisk oral fysiologi
Professorspresentation: Vad är det som händer när vi gnisslar tänder?

Patrik Ernfors, vävnadsbiologi

F

Bengt Fadeel, medicinsk inflammationsforskning
Professorspresentation: Vän eller fiende – neutrofilens dubbla roller

Ulf de Faire, epidemiologi

Fang Fang, epidemiologi
Professorspresentationen: Hon förändrar bilden av ALS

Lars Farde, psykiatri

Lars-Ove Farnebo, kirurgi

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi

Elisabeth Faxelid, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Li Felländer-Tsai, ortopedi

Óscar Fernández-Capetillo, cancerterapi
Professorspresentation: Forskning om replikativa skador och åldrande

Maria Feychting, epidemiologi

Rachel Fisher, kardiovaskulära sjukdomar

Gilberto Fisone, neurovetenskap

Jan-Ingmar Flock, klinisk bakteriologi

Malin Flodström Tullberg, typ 1-diabetes
Professorspresentation: Målet: att förstå mekanismerna bakom uppkomsten av typ 1 diabetes

Hans Forssberg, basal och klinisk neurovetenskap

Johan Franck, psykiatri, särskilt beroendeforskning

Anders Franco-Cereceda, thoraxkirurgi

Peter Fransson, hjärnans systemfysiologi
Professorspresentation: Hjärnan nätverkar i vila

Erika Franzen, fysioterapi
Professorspresentation: Utmanande träning effektiv vid parkinson

Laura Fratiglioni, medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar

Bertil Fredholm, farmakologi

Sten Fredrikson, neurologi

Kaj Fried, neurovetenskap med odontologisk inriktning

Jan Frisell, kirurgi

Jonas Frisén, stamcellsforskning

Johan Fritzell, socialgerontologi
Professorspresentation: Det åldrande samhället är en utmaning

Johan Frostegård, medicin

Claes Frostell, anestesiologi

Kjell Fuxe, histologi

Anna Färnert, infektionsmedicin, särskilt tropikmedicin
Professorspresentation: Faktorer som påverkar kroppens immunförsvar mot malaria

G

Susanne Gabrielsson, immunologi
Professorspresentation: Studerar exosomers funktion och nytta

Gösta Gahrton, medicin

Kristina Gemzell, obstetrik och gynekologi särskilt migrationsrelaterad reproduktiv hälsa

Ata Ghaderi, klinisk psykologi
Professorspresentation: Ätstörningar – vill knyta ihop biologiskt och psykosocialt perspektiv

Christian Giske, klinisk bakteriologi
Professorspresentation: Riskbedömning och behandling av resistenta bakterier

Caroline Graff, genetisk demensforskning

Roland Grafström, biokemisk toxikologi

Marta Granström, klinisk bakteriologi

Gunnar Grant, anatomi

Sten Grillner, fysiologi, särskilt kroppsövningarnas fysiologi

Johan Grunewald, experimentell lungmedicin

Henrik Grönberg, cancerepidemiologi

Susanne Guidetti, arbetsterapi
Professorspresentation: Rehabilitering på patientens villkor

Balázs Gulyás, nuklearmedicin, särskilt positronemissionstomografi

Anders Gustafsson, parodontologi

Jan-Åke Gustafsson, medicinsk näringslära

Lars L Gustafsson, klinisk farmakologi

Thomas Gustafsson, klinisk fysiologi
Professorspresentation: Studerar åldrandets muskelförlust

Per Gustavsson, yrkes- och miljömedicin

Petter Gustavsson, differentiell psykologi

H-K

H

Jesper Z Haeggström, molekylär eikosanoidforskning

Marianne van Hage, klinisk immunologi

Maria Hagströmer, fysioterapi
Professorspresentation: Vill förstå och använda fysisk aktivitet för hälsa

Per Hall, strålningsepidemiologi

Christer Halldin, medicinsk radiokemi

Mats Hamberg, medicinsk kemi

Bertil Hamberger, kirurgi

Britta Hammarberg, logopedi

Lennart Hammarström, klinisk immunologi

Qiang Pan Hammarström, klinisk immunologi

Anders Hamsten, kardiovaskulära sjukdomar

Annika Hanberg, toxikologi

Göran K Hansson, experimentell kardiovaskulär forskning

Tibor Harkany, neurobiologi

Karin Harms-Ringdahl, sjukgymnastik

Robert Harris, immunoterapi inom neuroinflammation

Johan Hartman, tumörpatologi
Professorspresentation: Med precisionspatologi hittas rätt behandling

Moustapha Hassan, transplantationsforskning

Marie Hasselberg, folkhälsoepidemiologi
Professorspresentation: Forskar om orsakerna bakom trafikskador

Kristina Haugaa, kardiologi med inriktning arytmologi
Professorspresentation: Förebygger genetiskt orsakade hjärtstopp

Ulf Hedin, experimentell kärlkirurgi

Gunilla Hedlin, barn-och ungdomsallergologi

Gert Helgesson, medicinsk etik
Professorspresentation: Medicinsk etik i akademi och sjukvård

Thomas Helleday, kemisk biologi
Professorspresentation: Gränsöverskridande cancerforskning

Mai-Lis Hellénius, allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention.

Sten Hellström, öron-, näsa-, halssjukdomar

Eva Hellström-Lindberg, hematologi

Jan Henriksson, fysiologi, särskilt arbetsfysiologi

Peter Henriksson, internmedicin

Birgitta Henriques-Normark, klinisk mikrobiologi med inriktning mot klinisk bakteriologi

Jan-Inge Henter, klinisk barnonkologi

Eric Herlenius, pediatrik

Agneta Herlitz, åldrandets psykologi

Ola Hermanson, neurovetenskap
Professorspresentation: Hjärnforskare med teknikintresse

Jan Hillert, neurologi

Paul Hjemdahl, klinisk farmakologi

Anders Hjern, socialepidemiologi

Anders Hjerpe, patologi

Jacob Hollenberg, kardiologi med fokus mot intensivvård

Rikard Holmdahl, medicinsk inflammationsforskning

Emily Holmes, psykologi
Professorspresentation: Förebygger flashbacks med ny kunskap om bildens makt över psyket

Lars Holmgren, tumörbiologi

Staffan Holmin, klinisk neuroimaging

Jan Huggare, ortodonti

Anna-Lena Hulting, endokrinologi

Christina Hultman, psykiatrisk epidemiologi

Keith Humphreys, biostatistik
ProfessorspresentationBiostatistiker med fokus på bröstcancerepidemiologi

Helen Håkansson, toxikologi

Björn Högberg, molekylära systems biofysik
Professorspresentation: Konsten att vika DNA

Johan Högberg, toxikologi

Petter Höglund, basal immunologi med inriktning mot kliniskt applicerad cellterapi och transplantation

Tomas Hökfelt, histologi med cellbiologi

Christer Höög, molekylär cellbiologi

Jan-Olov Höög, medicinsk kemi

I

Carlos Ibáñez, neurovetenskap, särskilt molekylär neurobiologi

Magnus Ingelman-Sundberg, molekylär toxikologi

Martin Ingvar, integrativ medicin

J

Sten Eirik W Jacobsen, stamcellsbiologi och regenerativ medicin
Professorspresentation: Normal och onormal blodbildning

Stefan Jacobson, njurmedicin
Professorspresentation: Även lindrig njursjukdom ökar risk för följdsjukdomar

Hans Jacobsson, diagnostisk radiologi och nukleärmedicin

Maja Jagodic, neuroinflammation
Professorspresentation: Epigenetik ger svar om MS

Per-Johan Jakobsson, translationell inflammationsforskning
Professorspresentation: Siktar på mer effektiv värktablett

Birgitta Janerot Sjöberg, medicinsk teknologi

Eva Jansson, klinisk fysiologi

Irene Jensen, personskadeprevention

Tomas Jernberg, kardiologi
Professorspresentation: Registerforskning om understuderade hjärtinfarktpatienter

Bengt Jernström, toxikologi

Annsofi Johannsen, oral hälsa och sjukdom
Professorspresentation: Studerar betydelsen av oral hälsa

Gunnar Johanson, yrkestoxikologi

Janne Johansson, biologisk demensforskning

Kristina Johnell, geriatrisk läkemedelsepidemiologi

Randall S. Johnson, molekylär biologi och hypoxins biologi

Bertrand Joseph, molekylär cancerbiologi med inriktning mot celldöd
Professorspresentation: Mekanismer för liv och död nära besläktade

Staffan Josephsson, arbetsterapi

Luca Jovine, strukturbiologi med särskild inriktning mot proteinkristallografi
Professorspresentation: Befruktning på molekylär nivå

Lisa Juntti-Berggren, experimentell medicin
Professorspresentation: Apolipoprotein CIII:s roll vid diabetes

K

Olli Kallioniemi, molekylär precisionsmedicin
Professorspresentation: Nya former för samarbetet mellan forskning och vård

Sigridur Kalman, anestesi och intensivvård

Akira Kaneko, global hälsa

Anna Karlsson, klinisk virologi

Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinforskning

Mikael Karlsson, immunologi
Professorspresentation: Interaktionen mellan B-celler och makrofager

Juha Kere, molekylär genetik

Ole Kiehn, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Helle Kieler, farmakoepidemiologi
Professorspresentation: Kartlägger användning och biverkningar av läkemedel

Anna Kiessling, medicinsk pedagogik med inriktning mot klinisk utbildningsvetenskap
Professorspresentation: Forskar inom medicinsk pedagogik och driver pedagogisk utveckling

Rolf Kiessling, experimentell onkologi

Ulrik Kihlbom, medicinsk klinisk etik

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi

Lars Klareskog, reumatologi

Torkel Klingberg, kognitiv neurovetenskap

Marie Klingberg Allvin, reproduktiv hälsa
Professorspresentation: Stärkt barnmorskeprofession ökar kvinnors tillgång till vård

Björn Klinge, parodontologi

Lena von Koch, hälso- och sjukvårdsforskning

Sabine Koch, hälsoinformatik

Ingrid Kockum, genetisk epidemiologi med inriktning mot multipel skleros
Professorspresentation: Kombinerar olika sorters data för ökad kunskap om MS

Per Kogner, pediatrisk onkologi

Eva Kosek, klinisk smärtforskning med inriktning mot muskuloskeletal smärta
Professorspresentation: Långvarig smärta i muskler och leder

Krister Kristensson, patologi, särskilt neuropatologi

Göran Kronvall, klinisk bakteriologi

Anna Krook, integrativ cellfysiologi

Inger Kull, vårdvetenskap
Professorspresentation: Studerar vård och stöd för barn med allergi

Anders Kvanta, oftalmologi med inriktning mot retinala sjukdomar
Professorspresentation: Nya sätt att behandla sjukdom i näthinnan

Gunilla Källénius, klinisk mikrobiologi

Olle Kämpe, klinisk endokrinologi
Professorspresentation: Ovanlig sjukdom ger generell kunskap

Klas Kärre, molekylär immunologi

L-O

L

Rudolf Ladenstein, strukturbiokemi

Lucie Laflamme, skadeepidemiologi och prevention

Hugo Lagercrantz, pediatrik, särskilt neonatologi

Jesper Lagergren, kirurgi

Pernilla Lagergren, kirurgisk vårdvetenskap

Sonia Lain, molekylär cancerfarmakologi
Professorspresentation: Letar efter substanser som är effektiva mot cancerceller

Mats Lambe, medicinsk epidemiologi

Sir David Lane, tumörsuppressorbiologi
Professorpresentation: p53 – genomets väktare

Ann Langius-Eklöf, omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning

Catharina Larsson, medicinsk genetik

Jörgen Larsson, kirurgi

Kjell Larsson, yrkeslungsjukdomar

Lars Larsson, neurofysiologi med inriktning mot muskelfysiologi
Professorspresentation: Muskelförtvining hos intensivvårdspatienter

Lars-Gunnar Larsson, tumör- och cellbiologi med inriktning mot transkriptionell reglering

Nils-Göran Larsson, mitokondriell genetik

Olle Larsson, experimentell patologi

Katarina Le Blanc, klinisk stamcellsforskning

Janne Lehtiö, medicinsk proteomik
Professorspresentation: Biomarkörer ska hjälpa läkare välja rätt läkemedel

Mats Lekander, hälsopsykologi

Urban Lendahl, genetik

Gunnar Lennerstrand, oftalmiatrik

Rolf Lewensohn, onkologi

Paul Lichtenstein, genetisk epidemiologi

Carola Lidén, yrkes- och miljödermatologi

Peter Liljeström, smittskydd, särskilt vaccinforskning

Sten Lindahl, anestesiologi och intensivvård

Annika Lindblom, cancergenetik

Lennart Lindbom, fysiologi

Cecilia Linde, kardiologi

Anders Lindén, lung- och luftvägsforskning
Professorspresentation: Brister i immunsystemet vid KOL och svår/kronisk astma

Jan van der Linden, thoraxanestesiologi och intensivvård

Angelica Lindén Hirschberg, obstetrik och gynekologi

Stig Linder, molekylär cancerfarmakologi
Professorspresentation: Utvecklar nya cancerläkemedel

Urban Lindgren, ortopedisk kirurgi

Dag Linnarsson, baromedicin

Sten Linnarsson, molekylär systembiologi med inriktning mot transkriptomik
Professorspresentation: Enkelcellsanalys ny teknik

Jan-Eric Litton, biomedicinsk datateknik

Brjánn Ljótsson, klinisk psykologi med fokus på somatisk vård
Professorspresentation: Han utvecklar KBT för nätet och mot somatisk sjukdom

Hans-Gustaf Ljunggren, infektionsmedicin

Anette Lohmander, logopedi
Intervju: Lek med rösten banar väg för talet

Karin Loré, vaccinationsimmunologi med inriktning mot det medfödda immunsvaret
Professorspresentation: Hur immunförsvaret reagerar på vaccinering

Jonas Ludvigsson, klinisk epidemiologi

Bodil Lund, käkkirurgi
Professorspresentation: Studerar tandvårdens användning av antibiotika

Lars Lund, kardiologi
Professorspresentation: Vill förstå och behandla diastolisk hjärtsvikt

Ingrid Lundberg, reumatologi

Jon Lundberg, gasers farmakologi

Johan Lundin, medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik
Professorspresentation: Artificiell intelligens för medicinsk diagnostik

Johan Lundström, psykologi med inriktning mot luktperception

Niels Lynöe, medicinsk etik

Marie Löf, nutrition
Professorspresentation: eHälsoverktyg som hjälper barn och gravida med övervikt

Matthias Löhr, gastroenterologi och hepatologi

Per-Arne Lönnqvist, pediatrisk anestesi och intensivvård
Professorspresentation: Förbättrad anestesivård för barn

Knut Lönnroth, socialmedicin
Professorspresentation: Socioekonomiska riskfaktorer för tuberkulos

M

Vivianne Malmström, reumatologisk immunologi
Professorspresentation: Målet är att bryta sjukdomskedjan tidigt

Claude Marcus, pediatrik

Staffan Marklund, arbetshälsovetenskap

Anna Martling, kirurgi med inriktning mot kolorektal cancer

Maria Masucci, virologi

David Mataix-Cols, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap med inriktning mot ångest- och tvångssyndrom och relaterade störningar
Professorspresentation: Uppmärksammar patienter med tvångssyndrom

Aleksander Mathé, psykiatri

Gerald Mclnerney, molekylär virologi
Professorspresentation: Studerar striden mellan cell och virus

Björn Meister, mikroskopisk anatomi
Professorspresentation: Viktigt förstå hur kroppsvikten regleras

Erik Melén, pediatrik
ProfessorspresentationDe första årens betydelse för lunghälsa genom hela livet

Konstantinos Meletis, systemneurovetenskap
ProfessorspresentationKartlägger hjärnans basala funktioner

Bo Melin, arbetspsykologi
Professorspresentation: Ökad stress med nya "mentalt löpande band"

Håkan Mellstedt, onkologisk bioterapi

Stephan Mielke, hematologi och cellterapi
Professorspresentation: Utforskar sätt att återställa eller förbättra immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer

Ellenor Mittendorfer-Rutz, försäkringsmedicin
Professorspresentation: Försäkringsmedicin och psykisk ohälsa

Jenny Mjösberg, vävnadsimmunologi
Professorspresentation: Tidigare okända immunceller ger ledtrådar om IBD och astma

Ralf Morgenstern, biokemisk toxikologi

Jonas Muhr, eukaryot molekylärbiologi
Professorspresentation: Stamcellers handlingsutrymme och kompetens

Roland Möllby, bakteriologi

N

Martin Neovius, klinisk epidemiologi
Professorspresentation: Forskar om hur fetmakirurgi påverkar graviditet, förlossning och barnets hälsa

Gunnar P Nilsson, experimentell allergiforskning

Gunnar Nilsson, allmänmedicin särskilt medicinsk informatik

Lennart Nilsson, molekylär modellering

Magnus Nilsson, kirurgi
Professorspresentation: Söker mer effektiv och skonsam behandling av cancer i matstrupe och magsäck

Ulrica Nilsson, omvårdnad 
Professorspresentation: Utvecklar e-hälsa för bättre omvårdnad

Lena Nilsson-Wikmar, fysioterapi med inriktning mot utbildning
Professorspresentation: Hur pedagogiken kan utvecklas för att öka studenternas lärande

Eva Nissen, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Monica Nistér, patologi

Carl Erik Nord, klinisk mikrobiologi

Agneta Nordberg, klinisk neurovetenskap

Monica Nordberg, hygien

Agneta Nordenskjöld, barnkirurgi

Magnus Nordenskjöld, klinisk genetik

Jörgen Nordenström, kirurgi

Klas Nordlind, dermatologi och venereologi

Pär Nordlund, biofysik

Mikael Norman, pediatrik särskilt neonatologi

Staffan Normark, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anna Norrby-Teglund, medicinsk mikrobiell patogenes

Gunnar Norstedt, endokrinologi

Louise Nygård, arbetsterapi

Olof Nyrén, klinisk epidemiologi

Thomas Nyström, medicin med särskild inriktning mot diabetologi
Professorspresentation: Vill minska risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter med diabetes

Erik Näslund, kirurgi

O

Rolf Ohlsson, genomisk integritet

Sam Okret, molekylär endokrinologi

Lars Olson, neurobiologi

Andreas Olsson, psykologi
Professorspresentation: Undersöker affektiv inlärning

Mats J. Olsson, experimentell psykologi
 

Tomas Olsson, neurologi

Christina H Opava, sjukgymnastik

P-S

P

Lena Palmberg, toxikologi
Professorspresentation: Söker mekanismerna bakom kronisk lungsjukdom

Jan Palmblad, medicin

Juni Palmgren, biostatistik

Paolo Parini, klinisk kemi

Manuel Patarroyo, adhesionsbiologi

Yudi Pawitan, biostatistik

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Thomas Perlmann, molekylär utvecklingsbiologi

Johan Permert, kirurgi

John Pernow, kardiologi

Göran Pershagen, hygien

Sven Pettersson, värd-mikrobinteraktioner

Fredrik Piehl, neurologi

Sari Ponzer, ortopedi

R

Joseph Rafter, medicinsk näringslära

Anders Rane, klinisk farmakologi

Agneta Rannug, molekylär arbetsmiljömedicin

Clas Rehnberg, hälsoekonomi
Professorspresentation: Hälsoekonomi – förbättrad hälsa till lägre kostnad

Marie Reilly, biostatistik

Dorota Religa, geriatrik
Professorspresentation: Bra vård när både kropp och kognition sviktar

Mikael Rhen, cellulär mikrobiologi

Agneta Richter Dahlfors, cellulär mikrobiologi

Ulrik Ringborg, onkologi

Olle Ringdén, transplantationsimmunologi

Hans Ringertz, diagnostisk radiologi

Rudolf Rigler, medicinsk fysik

Mårten Risling, anatomi

Olav Rooyackers, experimentell anestesi och intensivvård

Richard Rosenquist Brandell, klinisk genetik
Professorspresentation: Genetiska markörer visar vägen till effektivaste leukemibehandlingen

Mårten Rosenqvist, medicin, med särskild inriktning mot kardiologi

Martin Rottenberg, infektionsimmunologi
Professorspresentation: Lovande försök mot allvarliga infektioner som tbc och afrikansk sömnsjuka

Jorge Ruas, molekylär fysiologi
Professorspresentation: Studerar sambandet aktivitet och hälsa

Mats Rudling, experimentell kardiovaskulär forskning

Bo Runeson, psykiatri

Christian Rück, psykiatri
Professorspresentation: Skapar nätbehandlingar för tvångssyndrom

Lars Rydén, kardiologi

Mikael Rydén, klinisk och experimentell fettvävsforskning

Bo Rydqvist, fysiologi

Ute Römling, medicinsk mikrobiell fysiologi
 

S

Andres Salumets, reproduktiv medicin
Professorspresentation: Forskar för bättre hjälp till barnlösa

Bengt Samuelsson, medicinsk och fysiologisk kemi

Christina Samuelsson, logopedi
Professorspresentation: Studerar språkstörning hos barn och vuxna

Christer Sandahl, samhälls- och beteendevetenskap särskilt vårdvetenskap

Johan Sandberg, viral immunologi

Rickard Sandberg, molekylär genetik
Professorspresentation: Enkelcellsanalys för att studera hur arvsmassan regleras

Gunilla Sandborgh Englund, dentala biomaterial

Birgitta Sander, patologi, särskilt hematopatologi

Ivanka Savic Berglund, neurologi
Professorspresentation: Neurobiologiska skillnader mellan könen

Arkan Sayed-Noor, ortopedi
Professorspresentation: Forskar för bättre ledproteskirurgi

Martin Schalling, medicinsk genetik, särskilt neurogenetik

Annika Scheynius, klinisk allergiforskning

Gunter Schneider, molekylär strukturbiologi

Johan von Schreeb, global katastrofmedicin
Professorspresentation: Effektivare hjälp vid katastrofer

Gunnar Schulte, receptorfarmakologi
Professorspresentation: Söker nya läkemedel mot störningar i cellens Frizzled-receptorer

Marianne Schultzberg, klinisk neurovetenskap

Åke Seiger, geriatrik

Thomas Sejersen, neuropediatrik särskilt neuromuskulära sjukdomar

Galina Selivanova, cell- och tumörbiologi

Stefan Seregard, klinisk oftalmologi
Professorspresentation: Ögonmelanom svårt att behandla

Oleg Shupliakov, neurovetenskap

Gilad Silberberg, neurofysiologi
Professorspresentation: Studerar hjärnans neurala kod

András Simon, cell- och molekylärbiologi
Professorspresentation: Försöker skapa återskapande förmågor

Magnus Sköld, lungmedicin

Olof Sköldenberg, ortopedi
Professorspresentation: Kliniska förbättringar för ledoperationer

Edvard Smith, molekylär genetik, särskilt genterapivetenskap

Alf Sollevi, anestesiologi och intensivvård

Pär Sparén, medicinsk epidemiologi

André Stark, ortopedi

Elisabet Stener-Victorin, reproduktionsfysiologi
Professorspresentation: Vidgar förståelsen av PCOS

Terese Stenfors, medicinsk pedagogik
Professorspresentation: Forskar för bättre medicinsk pedagogik

Ulla Stenius, yrkestoxikologi

Peter Stenvinkel, medicinska njursjukdomar

Olof Stephansson, klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi
Professorspresentation: Han forskar för säkrare graviditeter och förlossningar

Molly M Stevens, biomaterial och regenerativ medicin
Professorspresentation: Framsteg i utvecklingen av regenerativa stommar

Sharon Stone-Elander, translationell medicinsk radiokemi

Peter Strang, palliativ medicin, särskilt onkologi

Lars-Erik Strender, allmänmedicin

Stephen Strom, celltransplantationsforskning

Roger Strömberg, organisk och bioorganisk kemi

Staffan Strömblad, klinisk molekylärbiologi

Agneta Ståhle, sjukgymnastik

Mona Ståhle, dermatologi och venereologi

Cecilia Stålsby-Lundborg, internationell hälsa

Patrick Sullivan, psykiatrisk genetik
Professorspresentation: Målet: att förhindra schizofreni

Carl Johan Sundberg, molekylär och tillämpad arbetsfysiologi

Torgny Svenberg, kirurgi

Per Svenningsson, neurologi
Professorspresentation: Nya biomarkörer och behandlingar vid depression och Parkinsons sjukdom

Christer Svensén, anestesiologi

Camilla Svensson, cellulär och molekylär smärtfysiologi
Professorspresentation: Förändrar vår bild av långvarig smärta

Mikael Svensson, neurokirurgi

Stefan Swartling Peterson, global omställning för hälsa

Christer Sylvén, medicin, särskilt kardiologi

Matti Sällberg, biomedicinsk analys

Margaret Sällberg Chen, klinisk oral immunologi
Professorspresentation: Studerar samband mellan munhälsa och cancer

Lars Sävendahl, barnendokrinologi

Birgitta Söder, odontologisk profylaktik

Olle Söder, pediatrik

Cecilia Söderberg-Nauclér, medicinsk mikrobiell patogenes

Per Södersten, neuroendokrinologisk beteendeforskning

Anders Sönnerborg, klinisk virologi

T-Ö

T

Jussi Taipale, medicinsk systembiologi

Lars Terenius, experimentell beroendeforskning

Anders Thorell, kirurgi
Professorspresentation: Lägger grunden för kliniska förbättringar inom bukkirurgi

Mats Thorslund, socialgerontologi

Anna E. Thorson, global infektionsepidemiologi

Uwe Tietge, klinisk kemi 
Professorspresentation: Kolesterolets roll i hjärtkärlsjukdom

Jari Tiihonen, klinisk psykiatri

Hans-Göran Tiselius, urologisk kirurgi

Carol Tishelman, innovativ vård och omsorg
Professorspresentation: Vård i livets slutskede

Rune Toftgård, miljötoxikologi

Göran Tomson, internationell hälso- och sjukvårdsforskning

Torbjörn Tomson, neurologi

Per Tornvall, kardiologi
Professorspresentation: Hjärtinfarkt trots friska kranskärl

Eckardt Treuter, molekylär cellbiologi

Mats Trulsson, oral rehabilitering
Professorspresentation: Att lära sig tugga på rätt sätt med tandprotes

Karl Tryggvason, medicinsk kemi

U

Per Uhlén, dynamisk avbildning av intracellulär signalering
Professorspresentation: Svängningar i cellernas kalciumnivå

Brun Ulfhake, anatomi

Fredrik Ullén, kognitiv neurovetenskap

V

Anders Vahlne, klinisk virologi

Marie Vahter, miljömedicinsk toxikologi

W

Carl-Fredrik Wahlgren, dermatologi och venereologi

Mats Wahlgren, smittskydd, särskilt klinisk parasitologi

Nils Gunnar Wahlgren, neurologi

Lars-Olof Wahlund, geriatrik

Britta Wahren, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Marie Wahren-Herlenius, experimentell reumatologi med inriktning mot systematiska reumatiska sjukdomar

Ulla Waldenström, omvårdnad

Harriet Wallberg, fysiologi

Danuta Wasserman, allmänpsykiatri och suicidologi

Anna Wedell, medicinsk genetik, särskilt endokrina sjukdomar

Elisabete Weiderpass, medicinsk epidemiologi

Ola Weiland, infektionssjukdomar

Eddie Weitzberg, anestesiologi och intensivmedicin

Yvonne Wengström, omvårdnad
Professorspresentation: Förbättrar livskvaliteten i dialog med patienterna

Sigbritt Werner, endokrinologi

Jan Wernerman, anestesiologi och intensivvård

Tomas Wester, barnkirurgi

Håkan Westerblad, cellulär muskelfysiologi

Magnus Westgren, obstetrik och gynekologi

Eric Westman, neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker mekanismer bakom neurodegenerativ sjukdom

Lennart Wetterberg, psykiatri

Magnus Wickman, pediatrisk allergologi

Ann-Charlotte Widén Holmquist, sjukgymnastik
Professorspresentation: Porträtt av professor Lotta Widén Holmqvist

Zsuzsanna Wiesenfeld Hallin, basal och klinisk neurofysiologi

Hans Wigzell, immunologi

Peter N. Wiklund, urologisk kirurgi

Klas Wiman, molekylär cell- och tumörbiologi

Bengt Winblad, geriatrik

Birger Winbladh, pediatrik

Jacek Winiarski, pediatrik

Alicja Wolk, nutritionsepidemiologi

Anthony Wright, molekylärbiologi

Per Wändell, allmänmedicin

Y

Weimin Ye, medicinsk epidemiologi

Jan Ygge, oftalmiatrik med speciell inriktning mot barnoftalmologi

Z

Peter Zaphiropoulos, molekylärbiologi

Jan Zedenius, kirurgi med särskild inriktning mot endokrin kirurgi
Professorspresentation: Forskar om metoder som tidigt kan urskilja olika former av sköldkörtelcancer

Anders Zetterberg, patologi, särskilt tumörcytologi

Boris Zhivotovsky, toxikologi med speciell inriktning på molekylära mekanismer för celldöd

Juleen R. Zierath, klinisk integrativ fysiologi

Roman Zubarev, medicinsk proteomik

Å

Ulrika Ådén, neonatologi
Professorspresentation: Hjärnans utveckling hos för tidigt födda barn

Torbjörn Åkerstedt, psykologi

Agneta Åkesson, epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi
Professorspresentation: Hur kost och livsstil påverkar vår hälsa

Peter Århem, neurovetenskap

Marie Åsberg, psykiatri, särskilt behandlingsforskning

Ä

Lars Ährlund-Richter, molekylär embryologi

Johan Ärnlöv, allmänmedicin
Professorspresentation: Letar biomarkörer som kan avslöja njursjukdom i tidigt stadium

Ö

Claes-Göran Östenson, endokrinologi

Jan Östergren, medicin

Annika Östman Wernerson, njur- och transplantationsvetenskap
Professorspresentation: Kartlägger patienter för att förstå mekanismer bakom njursjukdom

Arne Östman, molekylär onkologi med inriktning mot experimentell cancerterapi

John Øvretveit, medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap

Adjungerade professorer och gästprofessorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer

Foreign Adjunct Professor

Avsikten med utnämningen Foreign Adjunct Professor är att stärka universitetets internationella samarbete inom forskning och utbildning genom att knyta välrenommerade lärare och forskare verksamma vid utländska universitet och forskningsinstitut till Karolinska Institutet.

Lista över Foreign Adjunct Professors

Nya professorer

Lista över personer som nyligen har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet.

Lista över nya professorer