Professorer vid Karolinska Institutet

Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska lärosäten och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde. Vid Karolinska Institutet sker anställning av professorer inte genom befordran utan i konkurrens. I vissa fall tillsätts professurer genom att externa forskare handplockas. Här listas våra verksamma professorer, inklusive forskare med anställning som senior professor.

A-D

A

Ganesh Acharya, obstetrik och gynekologi
Professorspresentation: Moderkakan nyckeln till förståelse av flera sjukdomar

Adnane Achour, molekylär immunologi
Professorspresentation: Kartlägger proteiners tredimensionella struktur

Paul Ackermann, ortopedisk traumatologi
Professorspresentation: Studerar störd läkning i senor och leder

Eleni Aklillu, tropikfarmakologi
Professorspresentation: Bättre läkemedelsanvändning i låginkomstländer

Olof Akre, onkologisk kirurgi

Jan Albert, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Maria Albin, arbets- och miljömedicin
Professorspresentation: Forskning om arbetets innehåll och villkor för ett hållbart arbetsliv

Harri Alenius, molekylär toxikologi
Professorspresentation: Nyfiken på samspelet mellan immunförsvar och mikrobiota

Kristina Alexanderson, socialförsäkring

Lars Alfredsson, epidemiologi

Tobias Alfvén, global barnhälsa
Professorspresentation: Många vägar till förbättrad global barnhälsa

Peter Allebeck, socialmedicin, särskilt socialepidemiologi

Catarina Almqvist Malmros, klinisk epidemiologi

Björn Andersson, genomanalys

Bo Angelin, klinisk metabolisk forskning

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik
Professorspresentation: Forskar om mitokondriernas roll vid Alzheimers sjukdom

Jovan Antovićklinisk kemi och koagulation
Professorspresentation: Forskar om åldrande hos blödarsjuka

Ernest Arenas, stamcellsneurobiologi

Elias Arnér, biokemi särskilt selenbiokemi

Marie Arsenian-Henriksson, molekylär tumörbiologi

Johan Askling, reumatologi

Rimma Axelsson, nuklearmedicin
Professorspresentation: Rätt cancerläkemedel till rätt patient med PET

B

Jirí Bártek, cancerbiologi
Professorspresentation: Han vill hitta sårbarheten hos cancer

Georgios Belibasakis, klinisk oral infektionsbiologi

Tom Bellander, miljömedicinsk epidemiologi

Per-Olof Berggren, experimentell endokrinologi

Jonas Bergh, onkologi

Peter Bergman, klinisk immunologi
Professorspresentation: Studerar immunsystemets mekanismer och mutationer

Annika Bergquist, gastroenterologi med inriktning hepatologi 

Martin Bergö, molekylär medicin

Lisa Berlin Thorell, utvecklingspsykologi med fokus på neuropsykologisk funktionsnedsättning 
Professorspresentation: Studerar ADHD, digitala medier och psykisk ohälsa

Christer Betsholtz, vaskulär biologi

Camilla Björkegren, cell- och tumörbiologi

Magnus Björkholm, medicin

Niklas Björkström, klinisk mikrobiologi med inriktning mot immunvirologi
Professorspresentation: Kartlägger organens egna immunförsvar

Mikael Björnstedt, patologi

Klas Blomgren, perinatal hjärnforskning

Lennart Blomqvist, medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi
Professorspresentation: Anatomisk karta hjälp till bättre cancerbehandling och operation

Jan Bolinder, diabetesforskning

Kristian Borg, rehabiliteringsmedicin

Nagihan Bostanci, inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi
Professorspresentation: Vill hitta enkla metoder för tidig upptäckt av parodontit

Matteo Bottai, biostatistik

Yvonne Brandberg, vårdvetenskap med fokus på onkologi

Maria H. Bradley, dermatologi och venereologi
Professorspresentation: Studerar genetiska orsaker till atopiskt eksem

Annelie Brauner, mikrobiologi

Rune Brautaset, optometri
Professorspresentation: Har lagt grunden för optometrisk utbildning och forskning

Kerstin Brismar, diabetesforskning

Torkel Brismar, medicinsk radiologi
Professorspresentation: Han översätter bilder till data

Karin Broberg, miljömedicin, särskilt genetik och epigenetik
Professorspresentation: Kopplingen mellan genetik och skadliga ämnen i vår miljö

Lennart Brodin, neurovetenskap

Petter Brodin, pediatrisk immunologi
ProfessorspresentationStuderar immunsystemets tidiga utveckling

Kristina Broliden, infektionssjukdomar

Lou Brundin, neuroimmunologi

Yenan Bryceson, translationell immunologi
Professorspresentation: Studerar ovanlig immunbrist, HLH

Cynthia Bulik, epidemiologi med inriktning mot ätstörningar

Bo Burström, socialmedicin

Magnus Bäck, kardiologi
Professorspresentation: Kombinerar klinisk och molekylär forskning för bättre behandlingar mot hjärtkärlsjukdom

Lars Bäckman, åldrandets psykologi

Sven Bölte, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

C

Kenneth Caidahl, klinisk fysiologi

Barbara Canlon, hörselfysiolog

Yihai Cao, vaskulär biologi, särskilt angiogenesreglering

Lars-Olaf Cardell, öron-näs och halssjukdomar

Marie Carlén, neuronala nätverk, särskild inriktning kognitiva mekanismer
Professorspresentation: Teknikdriven forskning om prefrontala cortex

Marcus Carlsson, klinisk fysiologi
Professorspresentation: Fördjupad förståelse av hjärtsvikt med MR

Mattias Carlström, kardiorenal fysiologi
Professorspresentation: Forskar om kväveoxids positiva hälsoeffekter

Juan Jesus Carrero, epidemiologi
ProfessorspresentationAnvänder big data för att förebygga njursjukdom

Gonçalo Castelo Branco, gliacellsbiologi
Professorspresentation: Hans upptäckt sprider ljus över MS

Sandra Ceccatelli, neurotoxikologi

Angel Cedazo-Minguez, molekylär neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers i tidigt skede

Kenneth R Chien, kardiovaskulär forskning

Francesca Chiodi, värd-parasitinteraktion

Sven Cnattingius, reproduktionsepidemiologi

Francesco Cosentino, klinisk kardiovaskulär forskning

Kamila Czene, cancerepidemiologi, särskilt genetisk epidemiologi

D

Marja-Liisa Dahl, klinisk farmakologi

Sven-Erik Dahlén, experimentell astma- och allergiforskning

Karin Dahlman-Wright, molekylär endokrinologi

Christina Dalman, psykiatrisk epidemiologi
Professorspresentation: Riskfaktorer för allvarliga psykiatriska tillstånd

Nico Dantuma, molekylär cellbiologi

Tatiana Deliagina, neurovetenskap

Paul Dickman, biostatistik

Joakim Dillner, infektionsepidemiologi

Vinod K Diwan, epidemiologi

Katalin Dobra, klinisk patologi
Professorspresentation: Molekylär patolog med fokus på cancer och pedagogik

Henrik Druid, rättsmedicin

E-G

E

Lars Egevad, tumörpatologi

Ewa Ehrenborg, molekylär kardiovaskulär medicin

Henrik Ehrsson, kognitiv neurovetenskap

Stefan Einhorn, molekylär onkologi

Anders Ekbom, medicinsk epidemiologi

Martin Eklund, epidemiologi
Professorspresentation: Mer träffsäker diagnostik och behandling av prostatacancer

Simon Ekman, onkologi
Professorspresentation: Studerar metastaser och resistens vid lungcancer

Anna Mia Ekström, global infektionsepidemiologi

Karin Ekström Smedby, hematologi-onkologi, särskilt klinisk epidemiologi
Professorspresentation: Studerar lymfom från risker till behandling

Karl Ekwall, medicinsk genetik särskilt epigenetik

Samir EL Andaloussi, biomolekylär medicin och avancerad terapi
Professorspresentation: Läkemedelstransport med kroppsegna blåsor

Erik Eliasson, farmakogenetik

Abdel El Manira, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Azita Emami, omvårdnad

Lennart Emtestam, dermatologi och venereologi

Göran Engberg, farmakologi

Lars Engstrand, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anders Enocson, ortopedisk traumatologi
Professorspresentation: Forskar om ortopedi för traumapatienter

Elisabeth Epstein, obstetrik och gynekolog
Professorspresentation: Forskar om ultraljud för bättre gynekologisk diagnostik

Sophie Erhardt, experimentell psykiatri
Professorspresentation: Kartlägger biologiska mekanismer bakom psykisk ohälsa

Johan Ericson, utvecklingsbiologi, med särskild inriktning mot det centrala nervsystemet

Bo-Göran Ericzon, transplantationskirurgi

Maria Eriksdotter, geriatrik

Lars E Eriksson, omvårdnad
Professorspresentation: Från patienters stigma till tidig cancerupptäckt

Lars I Eriksson, anestesi och intensivvård

Maria Eriksson, molekylär genetik med inriktning på åldrande
Professorspresentation: Åldrandets mekanismer i cellen

Per Eriksson, kardiovaskulär medicin

Ulf Eriksson, vaskulär biokemi

Helena Erlandsson Harris, reumatologisk inflammationsforskning

Ingemar Ernberg, tumörbiologi

Malin Ernberg, klinisk oral fysiologi

Patrik Ernfors, vävnadsbiologi

F

Bengt Fadeel, medicinsk inflammationsforskning

Fang Fang, epidemiologi
Professorspresentationen: Hon förändrar bilden av ALS

Lars Farde, psykiatri

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi

Li Felländer-Tsai, ortopedi

Óscar Fernández-Capetillo, cancerterapi

Maria Feychting, epidemiologi

Rachel Fisher, kardiovaskulära sjukdomar

Gilberto Fisone, neurovetenskap

Malin Flodström Tullberg, typ 1-diabetes
Professorspresentation: Målet: att förstå mekanismerna bakom uppkomsten av typ 1 diabetes

Hans Forssberg, basal och klinisk neurovetenskap

Johan Franck, psykiatri, särskilt beroendeforskning

Anders Franco-Cereceda, thoraxkirurgi

Peter Fransson, hjärnans systemfysiologi

Erika Franzen, fysioterapi
Professorspresentation: Utmanande träning effektiv vid parkinson

Laura Fratiglioni, medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar

Kaj Fried, neurovetenskap med odontologisk inriktning

Jonas Frisén, stamcellsforskning

Johan Fritzell, socialgerontologi

Johan Frostegård, medicin

Claes Frostell, anestesiologi

Anna Färnert, infektionsmedicin, särskilt tropikmedicin
Professorspresentation: Faktorer som påverkar kroppens immunförsvar mot malaria

G

Susanne Gabrielsson, immunologi
Professorspresentation: Studerar exosomers funktion och nytta

Kristina Gemzell, obstetrik och gynekologi särskilt migrationsrelaterad reproduktiv hälsa

Ata Ghaderi, klinisk psykologi

Christian Giske, klinisk bakteriologi
Professorspresentation: Riskbedömning och behandling av resistenta bakterier

Caroline Graff, genetisk demensforskning

Roland Grafström, biokemisk toxikologi

Gunnar Grant, anatomi

Sten Grillner, neurofysiologi

Johan Grunewald, experimentell lungmedicin

Henrik Grönberg, cancerepidemiologi

Susanne Guidetti, arbetsterapi
Professorspresentation: Rehabilitering på patientens villkor

Balázs Gulyás, nuklearmedicin, särskilt positronemissionstomografi

Anders Gustafsson, parodontologi

Lars L Gustafsson, klinisk farmakologi

Thomas Gustafsson, klinisk fysiologi
Professorspresentation: Studerar åldrandets muskelförlust

Per Gustavsson, yrkes- och miljömedicin

Petter Gustavsson, differentiell psykologi

H-K

H

Jesper Z Haeggström, molekylär eikosanoidforskning

Marianne van Hage, klinisk immunologi

Maria Hagströmer, fysioterapi
Professorspresentation: Vill förstå och använda fysisk aktivitet för hälsa

Per Hall, strålningsepidemiologi

Christer Halldin, medicinsk radiokemi

Lennart Hammarström, klinisk immunologi

Qiang Pan Hammarström, klinisk immunologi

Annika Hanberg, toxikologi

Göran K Hansson, experimentell kardiovaskulär forskning

Tibor Harkany, neurobiologi

Robert Harris, immunoterapi inom neuroinflammation

Johan Hartman, tumörpatologi
Professorspresentation: Med precisionspatologi hittas rätt behandling

Moustapha Hassan, transplantationsforskning

Marie Hasselberg, folkhälsoepidemiologi
Professorspresentation: Forskar om orsakerna bakom trafikskador

Kristina Haugaa, kardiologi med inriktning arytmologi
Professorspresentation: Förebygger genetiskt orsakade hjärtstopp

Ulf Hedin, experimentell kärlkirurgi

Gunilla Hedlin, barn-och ungdomsallergologi

Gert Helgesson, medicinsk etik
Professorspresentation: Medicinsk etik i akademi och sjukvård

Thomas Helleday, kemisk biologi

Sten Hellström, öron-, näsa-, halssjukdomar

Eva Hellström-Lindberg, hematologi

Peter Henriksson, internmedicin

Birgitta Henriques-Normark, klinisk mikrobiologi med inriktning mot klinisk bakteriologi

Jan-Inge Henter, klinisk barnonkologi

Eric Herlenius, pediatrik

Agneta Herlitz, åldrandets psykologi

Ola Hermanson, neurovetenskap
Professorspresentation: Hjärnforskare med teknikintresse

Jan Hillert, neurologi

Paul Hjemdahl, klinisk farmakologi

Anders Hjern, socialepidemiologi

Jacob Hollenberg, kardiologi med fokus mot intensivvård

Rikard Holmdahl, medicinsk inflammationsforskning

Emily Holmes, psykologi
Professorspresentation: Förebygger flashbacks med ny kunskap om bildens makt över psyket

Lars Holmgren, tumörbiologi

Staffan Holmin, klinisk neuroimaging

Keith Humphreys, biostatistik
ProfessorspresentationBiostatistiker med fokus på bröstcancerepidemiologi

Björn Högberg, molekylära systems biofysik
Professorspresentation: Konsten att vika DNA

Johan Högberg, toxikologi

Petter Höglund, basal immunologi med inriktning mot kliniskt applicerad cellterapi och transplantation

Christer Höög, molekylär cellbiologi

Jan-Olov Höög, medicinsk kemi

I

Carlos Ibáñez, neurovetenskap, särskilt molekylär neurobiologi

Magnus Ingelman-Sundberg, molekylär toxikologi

Martin Ingvar, integrativ medicin

J

Sten Eirik W Jacobsen, stamcellsbiologi och regenerativ medicin
Professorspresentation: Normal och onormal blodbildning

Stefan Jacobson, njurmedicin

Maja Jagodic, neuroinflammation
Professorspresentation: Epigenetik ger svar om MS

Per-Johan Jakobsson, translationell inflammationsforskning
Professorspresentation: Siktar på mer effektiv värktablett

Birgitta Janerot Sjöberg, medicinsk teknologi

Arvid Sjölander, biostatistik

Irene Jensen, personskadeprevention

Karin Jensen, kognitiv neurovetenskap
Professorspresentation: Förändrar bilden av placebo och långvarig smärta

Tomas Jernberg, kardiologi
Professorspresentation: Registerforskning om understuderade hjärtinfarktpatienter

Annsofi Johannsen, oral hälsa och sjukdom
Professorspresentation: Studerar betydelsen av oral hälsa

Gunnar Johanson, yrkestoxikologi

Janne Johansson, biologisk demensforskning

Kristina Johnell, geriatrisk läkemedelsepidemiologi

Randall S. Johnson, molekylär biologi och hypoxins biologi

Bertrand Joseph, molekylär cancerbiologi med inriktning mot celldöd
Professorspresentation: Mekanismer för liv och död nära besläktade

Staffan Josephsson, arbetsterapi

Luca Jovine, strukturbiologi med särskild inriktning mot proteinkristallografi
Professorspresentation: Befruktning på molekylär nivå

Lisa Juntti-Berggren, experimentell medicin
Professorspresentation: Apolipoprotein CIII:s roll vid diabetes

Linus Jönsson, hälsoekonomi
Professorspresentation: Studerar kostnader för demenssjukdom

K

Olli Kallioniemi, molekylär precisionsmedicin
Professorspresentation: Nya former för samarbetet mellan forskning och vård

Sigridur Kalman, anestesi och intensivvård

Akira Kaneko, global hälsa

Anna Karlsson, klinisk virologi

Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinforskning

Mikael Karlsson, immunologi
Professorspresentation: Interaktionen mellan B-celler och makrofager

Juha Kere, molekylär genetik

Ole Kiehn, neurovetenskap, särskilt neurofysiologi

Anna Kiessling, medicinsk pedagogik med inriktning mot klinisk utbildningsvetenskap
Professorspresentation: Forskar inom medicinsk pedagogik och driver pedagogisk utveckling

Rolf Kiessling, experimentell onkologi

Ulrik Kihlbom, medicinsk klinisk etik
Professorspresentation: Etisk forskning lägger grund för goda beslut i vården

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi

Lars Klareskog, reumatologi

Torkel Klingberg, kognitiv neurovetenskap

Marie Klingberg Allvin, reproduktiv hälsa
Professorspresentation: Stärkt barnmorskeprofession ökar kvinnors tillgång till vård

Lena von Koch, hälso- och sjukvårdsforskning

Sabine Koch, hälsoinformatik

Ingrid Kockum, genetisk epidemiologi med inriktning mot multipel skleros
Professorspresentation: Kombinerar olika sorters data för ökad kunskap om MS

Per Kogner, pediatrisk onkologi

Eva Kosek, klinisk smärtforskning med inriktning mot muskuloskeletal smärta
Professorspresentation: Långvarig smärta i muskler och leder

Anna Krook, integrativ cellfysiologi

Inger Kull, vårdvetenskap
Professorspresentation: Studerar vård och stöd för barn med allergi

Anders Kvanta, oftalmologi med inriktning mot retinala sjukdomar
Professorspresentation: Nya sätt att behandla sjukdom i näthinnan

Gunilla Källénius, klinisk mikrobiologi

Olle Kämpe, klinisk endokrinologi
Professorspresentation: Ovanlig sjukdom ger generell kunskap

L-O

L

Lucie Laflamme, skadeepidemiologi och prevention

Jesper Lagergren, kirurgi

Pernilla Lagergren, kirurgisk vårdvetenskap

Sonia Lain, molekylär cancerfarmakologi
Professorspresentation: Letar efter substanser som är effektiva mot cancerceller

Mats Lambe, medicinsk epidemiologi

Sir David Lane, tumörsuppressorbiologi

Ann Langius-Eklöf, omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning

Catharina Larsson, medicinsk genetik

Lars Larsson, neurofysiologi med inriktning mot muskelfysiologi

Lars-Gunnar Larsson, tumör- och cellbiologi med inriktning mot transkriptionell reglering

Nils-Göran Larsson, mitokondriell genetik

Volker Lauschke, translationell farmakologi
Professorspresentation: Skapar 3D-modeller för läkemedelsutveckling

Katarina Le Blanc, klinisk stamcellsforskning

Janne Lehtiö, medicinsk proteomik
Professorspresentation: Biomarkörer ska hjälpa läkare välja rätt läkemedel

Mats Lekander, hälsopsykologi

Urban Lendahl, genetik

Rolf Lewensohn, onkologi

Paul Lichtenstein, genetisk epidemiologi

Peter Liljeström, smittskydd, särskilt vaccinforskning

Annika Lindblom, cancergenetik

Cecilia Linde, kardiologi

Anders Lindén, lung- och luftvägsforskning

Jan van der Linden, thoraxanestesiologi och intensivvård

Angelica Lindén Hirschberg, obstetrik och gynekologi

Urban Lindgren, ortopedisk kirurgi

Dag Linnarsson, baromedicin

Sten Linnarsson, molekylär systembiologi med inriktning mot transkriptomik
Professorspresentation: Enkelcellsanalys ny teknik

Brjánn Ljótsson, klinisk psykologi med fokus på somatisk vård
Professorspresentation: Han utvecklar KBT för nätet och mot somatisk sjukdom

Hans-Gustaf Ljunggren, infektionsmedicin

Anette Lohmander, logopedi

Karin Loré, vaccinationsimmunologi med inriktning mot det medfödda immunsvaret
Professorspresentation: Hur immunförsvaret reagerar på vaccinering

Jonas Ludvigsson, klinisk epidemiologi

Bodil Lund, käkkirurgi
Professorspresentation: Studerar tandvårdens användning av antibiotika

Lars Lund, kardiologi
Professorspresentation: Vill förstå och behandla diastolisk hjärtsvikt

Ingrid Lundberg, reumatologi

Jon Lundberg, gasers farmakologi

Johan Lundin, medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik
Professorspresentation: Artificiell intelligens för medicinsk diagnostik

Andreas Lundqvist, onkologisk immunterapi
Professorspresentation: Studerar immunförsvarets roll vid cancer 

Johan Lundström, psykologi med inriktning mot luktperception
Professorspresentation: Studerar luktsinnet och dess betydelse för hälsa

Marie Löf, nutrition
Professorspresentation: eHälsoverktyg som hjälper barn och gravida med övervikt

Matthias Löhr, gastroenterologi och hepatologi

Per-Arne Lönnqvist, pediatrisk anestesi och intensivvård
Professorspresentation: Förbättrad anestesivård för barn

Knut Lönnroth, socialmedicin
Professorspresentation: Socioekonomiska riskfaktorer för tuberkulos

M

Vivianne Malmström, reumatologisk immunologi
Professorspresentation: Målet är att bryta sjukdomskedjan tidigt

Claude Marcus, pediatrik

Anna Martling, kirurgi med inriktning mot kolorektal cancer

Maria Masucci, virologi

David Mataix-Cols, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap med inriktning mot ångest- och tvångssyndrom och relaterade störningar

Aleksander Mathé, psykiatri

Gerald Mclnerney, molekylär virologi
Professorspresentation: Studerar striden mellan cell och virus

Björn Meister, mikroskopisk anatomi

Erik Melén, pediatrik
ProfessorspresentationDe första årens betydelse för lunghälsa genom hela livet

Konstantinos Meletis, systemneurovetenskap
ProfessorspresentationKartlägger hjärnans basala funktioner

Bo Melin, arbetspsykologi

Håkan Mellstedt, onkologisk bioterapi

Stephan Mielke, hematologi och cellterapi
Professorspresentation: Utforskar sätt att återställa eller förbättra immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer

Ellenor Mittendorfer-Rutz, försäkringsmedicin
Professorspresentation: Försäkringsmedicin och psykisk ohälsa

Jenny Mjösberg, vävnadsimmunologi
Professorspresentation: Tidigare okända immunceller ger ledtrådar om IBD och astma

Ralf Morgenstern, biokemisk toxikologi

Jonas Muhr, eukaryot molekylärbiologi

N

Martin Neovius, klinisk epidemiologi
Professorspresentation: Forskar om hur fetmakirurgi påverkar graviditet, förlossning och barnets hälsa

Gunnar P Nilsson, experimentell allergiforskning

Gunnar Nilsson, allmänmedicin särskilt medicinsk informatik

Lennart Nilsson, molekylär modellering

Magnus Nilsson, kirurgi
Professorspresentation: Söker mer effektiv och skonsam behandling av cancer i matstrupe och magsäck

Ola Nilsson, barnendokrinologi

Ulrica Nilsson, omvårdnad 
Professorspresentation: Utvecklar e-hälsa för bättre omvårdnad

Lena Nilsson-Wikmar, fysioterapi med inriktning mot utbildning
Professorspresentation: Hur pedagogiken kan utvecklas för att öka studenternas lärande

Agneta Nordberg, klinisk neurovetenskap

Agneta Nordenskjöld, barnkirurgi

Magnus Nordenskjöld, klinisk genetik

Pär Nordlund, biofysik

Mikael Norman, pediatrik särskilt neonatologi

Staffan Normark, smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi

Anna Norrby-Teglund, medicinsk mikrobiell patogenes

Thomas Nyström, medicin med särskild inriktning mot diabetologi
Professorspresentation: Vill minska risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter med diabetes

Erik Näslund, kirurgi

O

Rolf Ohlsson, genomisk integritet

Sam Okret, molekylär endokrinologi

Lars Olson, neurobiologi

Andreas Olsson, psykologi
Professorspresentation: Undersöker affektiv inlärning

Mats J. Olsson, experimentell psykologi
 

Tomas Olsson, neurologi

Gabriel Oniscu, transplantationskirurgi
Professorspresentation: Fler organ för transplantation med mer skonsamma tekniker

P-S

P

Lena Palmberg, toxikologi
Professorspresentation: Söker mekanismerna bakom kronisk lungsjukdom

Paolo Parini, klinisk kemi

Manuel Patarroyo, adhesionsbiologi

Yudi Pawitan, biostatistik

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Thomas Perlmann, molekylär utvecklingsbiologi

John Pernow, kardiologi

Göran Pershagen, hygien

Fredrik Piehl, neurologi

Sari Ponzer, ortopedi

R

Anders Rane, klinisk farmakologi

Clas Rehnberg, hälsoekonomi

Marie Reilly, biostatistik

Dorota Religa, geriatrik
Professorspresentation: Bra vård när både kropp och kognition sviktar

Mikael Rhen, cellulär mikrobiologi

Agneta Richter Dahlfors, cellulär mikrobiologi

Mårten Risling, anatomi

Olav Rooyackers, experimentell anestesi och intensivvård

Richard Rosenquist Brandell, klinisk genetik
Professorspresentation: Genetiska markörer visar vägen till effektivaste leukemibehandlingen

Martin Rottenberg, infektionsimmunologi

Jorge Ruas, molekylär fysiologi
Professorspresentation: Studerar sambandet aktivitet och hälsa

Christian Rück, psykiatri
Professorspresentation: Skapar nätbehandlingar för tvångssyndrom

Lars Rydén, kardiologi

Mikael Rydén, klinisk och experimentell fettvävsforskning

Ute Römling, medicinsk mikrobiell fysiologi
 

S

Andres Salumets, reproduktiv medicin
Professorspresentation: Forskar för bättre hjälp till barnlösa

Christina Samuelsson, logopedi
Professorspresentation: Studerar språkstörning hos barn och vuxna

Johan Sandberg, viral immunologi

Rickard Sandberg, molekylär genetik
Professorspresentation: Enkelcellsanalys för att studera hur arvsmassan regleras

Gunilla Sandborgh Englund, dentala biomaterial

Birgitta Sander, patologi, särskilt hematopatologi

Ivanka Savic Berglund, neurologi

Arkan Sayed-Noor, ortopedi
Professorspresentation: Forskar för bättre ledproteskirurgi

Martin Schalling, medicinsk genetik, särskilt neurogenetik

Annika Scheynius, klinisk allergiforskning

Johan von Schreeb, global katastrofmedicin
Professorspresentation: Effektivare hjälp vid katastrofer

Gunnar Schulte, receptorfarmakologi
Professorspresentation: Söker nya läkemedel mot störningar i cellens Frizzled-receptorer

Marianne Schultzberg, klinisk neurovetenskap

Thomas Sejersen, neuropediatrik särskilt neuromuskulära sjukdomar

Galina Selivanova, cell- och tumörbiologi

Stefan Seregard, klinisk oftalmologi

Oleg Shupliakov, neurovetenskap

Gilad Silberberg, neurofysiologi
Professorspresentation: Studerar hjärnans neurala kod

András Simon, cell- och molekylärbiologi
Professorspresentation: Försöker skapa återskapande förmågor

Magnus Sköld, lungmedicin

Olof Sköldenberg, ortopedi
Professorspresentation: Kliniska förbättringar för ledoperationer

Edvard Smith, molekylär genetik, särskilt genterapivetenskap

Kirsty Spalding, fettcellsbiologi 

Pär Sparén, medicinsk epidemiologi

André Stark, ortopedi

Elisabet Stener-Victorin, reproduktionsfysiologi
Professorspresentation: Vidgar förståelsen av PCOS

Terese Stenfors, medicinsk pedagogik
Professorspresentation: Forskar för bättre medicinsk pedagogik

Ulla Stenius, yrkestoxikologi

Peter Stenvinkel, medicinska njursjukdomar

Olof Stephansson, klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi
Professorspresentation: Han forskar för säkrare graviditeter och förlossningar

Molly M Stevens, biomaterial och regenerativ medicin
Professorspresentation: Framsteg i utvecklingen av regenerativa stommar

Roger Strömberg, organisk och bioorganisk kemi

Staffan Strömblad, klinisk molekylärbiologi

Mona Ståhle, dermatologi och venereologi

Cecilia Stålsby-Lundborg, internationell hälsa

Patrick Sullivan, psykiatrisk genetik
Professorspresentation: Målet: att förhindra schizofreni

Carl Johan Sundberg, molekylär och tillämpad arbetsfysiologi

Anders Svenningsson, neurologi med fokus på neuroinflammatoriska sjukdomar
Professorspresentation: Gammalt läkemedel gav bättre effekt mot MS

Per Svenningsson, neurologi

Camilla Svensson, cellulär och molekylär smärtfysiologi
Professorspresentation: Förändrar vår bild av långvarig smärta

Mikael Svensson, neurokirurgi

Stefan Swartling Peterson, global omställning för hälsa

Matti Sällberg, biomedicinsk analys

Margaret Sällberg Chen, klinisk oral immunologi
Professorspresentation: Studerar samband mellan munhälsa och cancer

Lars Sävendahl, barnendokrinologi

Cecilia Söderberg-Nauclér, medicinsk mikrobiell patogenes

Anders Sönnerborg, klinisk virologi

T-Ö

T

Jussi Taipale, medicinsk systembiologi

Lars Terenius, experimentell beroendeforskning

Anders Thorell, kirurgi
Professorspresentation: Lägger grunden för kliniska förbättringar inom bukkirurgi

Anna E. Thorson, global infektionsepidemiologi

Uwe Tietge, klinisk kemi 
Professorspresentation: Kolesterolets roll i hjärtkärlsjukdom

Jari Tiihonen, klinisk psykiatri

Carol Tishelman, innovativ vård och omsorg
Professorspresentation: Vård i livets slutskede

Rune Toftgård, miljötoxikologi

Göran Tomson, internationell hälso- och sjukvårdsforskning

Torbjörn Tomson, neurologi

Per Tornvall, kardiologi
Professorspresentation: Hjärtinfarkt trots friska kranskärl

Eckardt Treuter, molekylär cellbiologi

Mats Trulsson, oral rehabilitering
Professorspresentation: Att lära sig tugga på rätt sätt med tandprotes

U

Per Uhlén, dynamisk avbildning av intracellulär signalering
Professorspresentation: Svängningar i cellernas kalciumnivå

Brun Ulfhake, anatomi

Fredrik Ullén, kognitiv neurovetenskap

V-W

Marie Vahter, miljömedicinsk toxikologi

Andrea Varrone, molekylär positronemissionstomografi

Carl-Fredrik Wahlgren, dermatologi och venereologi

Mats Wahlgren, smittskydd, särskilt klinisk parasitologi

Lars-Olof Wahlund, geriatrik

Marie Wahren-Herlenius, experimentell reumatologi med inriktning mot systematiska reumatiska sjukdomar

Harriet Wallberg, fysiologi

Danuta Wasserman, allmänpsykiatri och suicidologi

Anna Wedell, medicinsk genetik, särskilt endokrina sjukdomar

Elisabete Weiderpass, medicinsk epidemiologi

Eddie Weitzberg, anestesiologi och intensivmedicin

Yvonne Wengström, omvårdnad
Professorspresentation: Förbättrar livskvaliteten i dialog med patienterna

Jan Wernerman, anestesiologi och intensivvård

Tomas Wester, barnkirurgi
Professorspresentation: Studerar hälsa och livskvalitet efter kirurgi för missbildningar

Håkan Westerblad, cellulär muskelfysiologi

Magnus Westgren, obstetrik och gynekologi

Eric Westman, neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker mekanismer bakom neurodegenerativ sjukdom

Peter N. Wiklund, urologisk kirurgi

Klas Wiman, molekylär cell- och tumörbiologi

Bengt Winblad, geriatrik

Jacek Winiarski, pediatrik

Alicja Wolk, nutritionsepidemiologi

Anthony Wright, molekylärbiologi

Per Wändell, allmänmedicin

Y

Weimin Ye, medicinsk epidemiologi

Z

Peter Zaphiropoulos, molekylärbiologi

Jan Zedenius, kirurgi med särskild inriktning mot endokrin kirurgi
Professorspresentation: Forskar om metoder som tidigt kan urskilja olika former av sköldkörtelcancer

Juleen R. Zierath, klinisk integrativ fysiologi

Roman Zubarev, medicinsk proteomik

Å

Ulrika Ådén, neonatologi
Professorspresentation: Hjärnans utveckling hos för tidigt födda barn

Torbjörn Åkerstedt, psykologi

Agneta Åkesson, epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi
Professorspresentation: Hur kost och livsstil påverkar vår hälsa

Ä

Johan Ärnlöv, allmänmedicin
Professorspresentation: Letar biomarkörer som kan avslöja njursjukdom i tidigt stadium

Ö

Per Östberg, logopedi
Professorspresentation: Studerar talsvårigheter vid stroke och demens

Claes-Göran Östenson, endokrinologi

Arne Östman, molekylär onkologi med inriktning mot experimentell cancerterapi

Annika Östman Wernerson, njur- och transplantationsvetenskap
Professorspresentation: Kartlägger patienter för att förstå mekanismer bakom njursjukdom

John Øvretveit, medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap

Professorer emeriti

Vid uppnådd pensionsålder väljer många forskare med professorskompetens att fortsätta sitt arbete vid KI med ett anknytningsavtal. Dessa betrodda och erfarna forskare tituleras vanligen professor emeritus (man) eller professor emerita (kvinna) – i plural professorer emeriti.

Lista över professorer emeriti

Adjungerade professorer och gästprofessorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Adjungeringen vid KI är tidsbegränsad. 

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer

Foreign Adjunct Professor

Avsikten med utnämningen Foreign Adjunct Professor är att stärka universitetets internationella samarbete inom forskning och utbildning genom att knyta välrenommerade lärare och forskare verksamma vid utländska universitet och forskningsinstitut till Karolinska Institutet.

Lista över Foreign Adjunct-professorer

Nya professorer

Lista över personer som nyligen har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet.

Lista över nya professorer

Katarina Sternudd
2023-11-16