Anders Gustafsson

Anders Gustafsson

Professor/Övertandläkare
Telefon: +46852488331
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral hälsa och parodontologi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Anders Gustafsson är professor i parodontologi vid institutionen för odontologi. Han genomförde både sin grundutbildning till tandläkare, sin specialistutbildning och avlade sin doktorsexamen vid Karolinska Institutet. År 2005 utnämndes han till professor och blev samtidigt chef för universitetets enhet för parodontologi och tandhygienistutbildning.

    Anders Gustafssons forskning handlar i huvudsak om sambandet mellan parodontit, tandlossning, och andra sjukdomar i kroppen, främst hjärtkärlsjukdom och diabetes. Han har publicerat över 110 vetenskapliga artiklar inom parodontologi och inflammation. Han har över 30 års erfarenhet av att utbilda studenter på tandläkare- och tandhygienistprogrammen och har handlett ett stort antal grundutbildnings- och masterstudenter samt doktorander.

    Mellan år 2008 och 2011 var Anders Gustafsson prodekan för forskarutbildning. I januari 2012 blev han dekan för forskarutbildning, i juli 2016 valdes han till dekan för forskning och från september 2019 t.o.m. februari 2023 var Anders prorektor vid Karolinska Institutet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI