Agneta Nordenskjöld

Agneta Nordenskjöld

Professor | Docent
Besöksadress: Bioclinicum J10:20, Akademiska stråket 1, 17164 Solna
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Wester, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Agneta Nordenskjöld är professor i barnkirurgi vid Karolinska Institutet sedan 2008. Hennes forskning handlar om att på molekylär nivå försöka förstå varför medfödda missbildningar uppkommer. Framför allt fokuserar hon sin forskning på blåsexstrofi (barnet föds med öppen urinblåsa) och störd könsutveckling, så som hypospadi (missbildat urinrör hos pojkar) och oklar könstillhörighet vid födseln.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

  • Docent, Barnkirurgi, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI