Georgios Belibasakis

Georgios Belibasakis

Professor
Telefon: +46852488002
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral hälsa och parodontologi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Georgios Belibasakis är professor i klinisk oral infektionsbiologi, avdelningschef för Avdelningen för Oral Hälsa och Parodontologi, och forskningsansvarig samt huvudansvarig internationalisering på Institutionen för Odontologi. Hans forskning fokuserar på munnens ekosystem av bakterier och hur det kan leva i symbios med värden eller nå ett dysbiotisk tillstånd vilket leder till vanliga orala sjukdomar som karies, endodontala, parodontala och periimplant infektioner.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI