Georgios Belibasakis

Georgios Belibasakis

Professor
Telefon: +46852488002
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral hälsa och parodontologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Georgios Belibasakis är professor i klinisk oral infektionsbiologi, avdelningschef för Avdelningen för Oral Hälsa och Parodontologi, och forskningsansvarig samt huvudansvarig internationalisering på Institutionen för Odontologi. Hans forskning fokuserar på munnens ekosystem av bakterier och hur det kan leva i symbios med värden eller nå ett dysbiotisk tillstånd vilket leder till vanliga orala sjukdomar som karies, endodontala, parodontala och periimplant infektioner.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Surveillance of the oral resistome for life-threatening oral infections
  Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF)
  1 January 2023 - 31 December 2025
 • Chair-side molecular diagnostics for oral antibiotic resistances in dental practice
  Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF)
  1 January 2020 - 31 December 2022
 • Osseointegration in humans - A comprehensive approach from mouth to extremities
  CIMED Samverkansbidrag
  15 April 2018 - 14 April 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI